Studijní programy

Všechny obory a zaměření lze na MKP studovat v rámci dvou studijních programů, které se liší délkou studia a úrovní dosaženého vzdělání.
4-letý program
Studium je zakončeno maturitní zkouškou a ziskem středoškolského vzdělání.

6-letý program
Studium je zakončeno absolutoriem a ziskem titulu diplomovaný specialista (DiS).

Přípravné kurzy !

Studijní obory a zaměření

 • Dirigování
 • Skladba
 • Bicí
 • Cimbál
 • Klavír
 • Akordeon
 • Kl. Kytara
 • El. kytara
 • Basová kytara
 • Lesní roh
 • Lyra
 • Hoboj
 • El. kytara
 • Kontrabas
 • Housle, Viola
 • Saxofon
 • Klarinet
 • Příčná flétna
 • Zobcová flétna
 • Trubka
 • Fagot
 • Pozoun
 • Violoncello
 • Harfa
  img11

Přijímací zkoušky

  img11

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého uchazeče, je povinen do 10 dnů, ode dne, kdy bylo uchazeči
oznámeno rozhodnutí o přijetí, odevzdat řediteli školy zápisový lístek. Nepotvrdí - li uchazeč nebo zákonný
zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl na škole studovat, zaniká posledním dnem dané lhůty
právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělání tohoto uchazeče na dané střední škole.

Studijní programy

Přípravné kurzy - Mezinárodní konzervatoř Praha vypisuje přípravné kurzy na obory:
herectví, muzikál, Hudba – všechna zaměření, klasický zpěv, populární zpěv, jazzový zpěv, rocková opera.
Více informací ZDE

Školné

Školné - Školné za jeden školní rok činí 20 000,- Kč (5., 6. ročník 25 000,- Kč)

Ubytování a stravování

Možnosti stravování - V budově Mezinárodní konzervatoře Praha se nachází školní bufet (teplá jídla, občerstvení). V okolí školy se nalézá několík restaurací, naproti školní budově se nachází hojně navštěvovaná jídelna firmy O2 Kontakt na zprostředkovatele ubytování v Praze ZDE

 • Dokumenty ke stažení:
 • Přihláška ke studiu
 • PDF
 • Studijní obory
 • ZDE
 • Učební osnovy
 • ZDE
 • Přípravné kurzy
 • ZDE
 • Dny otevřených dveří
 • ZDE