DOKUMENTY

Organizační informace :

Důležité organizační pokyny      ZDE

Prázdniny a svátky                     ZDE

Třídní schůzky                            ZDE

Dny otevřených dveří                 ZDE

Porady ředitele                          ZDE

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk.roku 2019 / 2020 - ZDE

Směrnice ředitele č. 101 pro studenty a pedagogy 4. a 6. ročníků PDF

Dokumenty :

Formuláře      ZDE

Školní řád       ZDE

Provozní řád       ZDE

Traumatologický plán       ZDE

Požární řád       ZDE

Spisový a archivní řád       ZDE

Výpůjční řád - klavíry       ZDE

Knihovní řád       ZDE

Zkušebny pro studenty       ZDE

Seznam knih k výuce       ZDE

 

Absolutoria:

 • Absolventský koncert - formulář                                    ZDE

 • Odborně teoretická zkouška pro obor hudba  a zpěv      ZDE

 • Odborně teoretická zkouška - muzikál                           ZDE

 • Odborně teoretická zkouška - herectví                          ZDE

 • Umělecko-pedagogické praxe - muzikál                         ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - herectví                        ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - pop,jazz,world,rock       ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - el.kytara                       ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - klasická kytara            ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - bas.kytara                    ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - kl. zpěv                         ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - housle                           ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - klavír                            ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - saxofon                         ZDE 

 • Umělecko-pedagogická praxe - bicí                               ZDE

 • Anglický jazyk - Absolutorium                                        ZDE

 • Pokyny k abs. pracím                                                      ZDE

 • Časový plán                                                                     ZDE

Informace k absolutoriím        ZDE

Maturity:

 • Maturitní koncert - formulář                                        ZDE

 • Anglický jazyk - Ústní zkouška                                     ZDE

 • Německý jazyk - Ústní zkouška                                    ZDE

 • Dějiny divadla                                                               ZDE

 • Dějiny hudby (hudba, kl. zpěv)                                      ZDE

 • Dějiny hudby  (zpěv-pop, rock, jazz, world m.)              ZDE

 • Odborně-teoretická zkouška pro obor hudba a zpěv    ZDE

 • Teorie divadla a rozbor dramatu                                   ZDE

 • Maturitní okruhy media-teorie                                     ZDE

 • Dějiny žurnalistiky a filmu-media                                 ZDE  

 • Seznam četby Český jazyk                                            ZDE

Informace k maturitám ZDE

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ ​ ZDE

Konečný termín pro podání přihlášek k podzimnímu termínu absolutoria je 30.7. 2021.

Podzimní termín pro
konání absolutoria - 13. 9. - 17. 9. 2021.

Konečný termín pro podání přihlášky k podzimnímu termínu maturit je 23. 7. 2021. Podzimní termín konání didaktických testů - 1. 9. - 3. 9. 2021. Podzimní termín pro konání ústních maturit - 13. 9. - 17. 9. 2021.

 • Black Facebook Icon