top of page

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok  2024/2025

 

Ceny přípravných kurzů se liší dle náročnosti oborů. Termín podání přihlášek a zaplacení kurzovného (kurzovné musí být připsáno na účtu) je pondělí 6. 11. 2023.

 

 V přihlášce nezapomeňte uvést obor a zaměření, na který se hlásíte (přihlásit se lze pouze na jeden obor/zaměření). Trvání každého kurzu je rozloženo do čtyř sobotních termínů (11. 11. 2023, 25. 11. 2023, 9. 12. 2023  a 13. 1. 2024).

 

Dle počtu přihlášených uchazečů bude do 8. 11. 2023  všem účastníkům zaslán rozpis prvního sobotního termínu (rozpis kurzu se zasílá na email, z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné v přihlášce uvést aktivní emailový kontakt). Rozpis na další termín obdrží účastníci vždy cca pět dní před daným termínem.  

 

Vyučovací hodina je v délce 45 minut. Kurzy probíhají od cca 9:00 do cca 18:00.

 

Škola si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu v případě nedostatečného počtu zájemců. V případě mimořádných opatření, které zabrání konání kurzu v daném termínu, si škola vyhrazuje právo uskutečnit kurz v termínu náhradním. V případě, že nebude možné kurz uskutečnit ani v náhradním termínu, bude účastníkům navrácena poměrná část kurzovného, podle počtu proběhnuvších termínů.
 

Jak doručit přihlášku:

 

Přihlášky zasílejte výhradně emailem na adresu mkpkurzy@seznam.cz.

 

Přihlášku vyplňte přímo v počítači a následně odešlete jako přílohu emailem (tento způsob preferujeme)

 

nebo

 

Přihlášku si vytiskněte, čitelně vyplňte, naskenujte a odešlete jako přílohu emailem  

 

Platba:

Kurzovné zasílejte na účet číslo: 216507193/0300 (banka ČSOB) a do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno účastníka. V případě zvýhodněné ceny musí být kurzovné připsáno na účtu do pondělí 6. 11. 2023, jinak vždy nejpozději do deseti dnů před vybraným termínem. 

 

Přihlášku lze stáhnout zde

 

Stornopoplatky:

V případě odhlášení do úterý 11:00 před daným sobotním termínem vracíme 100% z ceny kurzu, resp. 25% za každý odhlášený termín z ceny kurzu v případě úhrady celého kurzu do 6. 11. 2023 (zvýhodněná cena za 4 sobotní termíny).

V případě pozdějšího odhlášení činní stornopoplatek 100% z ceny kurzu

           

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu mkpkurzy@seznam.cz

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám dle jednotlivých oborů a zaměření:

 

**Zvýhodněná cena za celý kurz platná v případě úhrady celého kurzovného do 6. 11. 2023

 

*Cena za jeden sobotní termín v případě úhrady do deseti dnů před vybraným termínem 


Hudebně dramatické umění: herectví 

Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč 
Celkem 24 vyučovacích hodin (12 hodin herecké přípravy, 8 hodin teoretické přípravy a 4 hodiny zpěvu). Veškerá výuka probíhá skupinově (zpěv max. 3 uchazeči ve skupině). 

 

Na první termín doporučujeme si připravit báseň, národní píseň, monolog, popř. etudu. Součástí herecké přípravy můžou být pohybové aktivity, takže doporučujeme mít s sebou sportovní oblečení na převlečení.

 

Hudebně dramatické umění: média

Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč 

Celkem 20 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 12 hodin zahrnujících práci s textem ve skupině, výběr důležitých informací a interpretace textu v různých formách).
 

Cílem přípravného kurzu oddělení mediálních studií je informovat adepty o tom, co všechno tento obor obnáší v praxi. Pokud zájemci již mají nějaké zkušenosti ze základní školy nebo kroužků, popř. již nějakou akci moderovali, přispěli do školního časopisu nebo natočili video, pak by byl vhodné, aby ukázky své práce na přípravném kurzu prezentovali. Není to však podmínkou.

 

Hudebně dramatické umění: muzikál 

Ve školním roce 2024/2025 se nebude otevírat 1. ročník pro toto zaměření oboru Hudebně dramatické umění.


Hudba – všechna zaměření 
Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč 
Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin hry na nástroj). Hra na nástroj probíhá vždy individuálně.

 

Na první termín si uchazeči připraví skladby, kterými se chtějí prezentovat u přijímacích zkoušek.

Zpěv: zaměření klasický zpěv
Cena kurzu: **5 700,- Kč/*1 900,- Kč 
Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy, 4 hodiny zpěvu a 4 hodiny interpretace skladeb). Zpěv a interpretace skladeb probíhají vždy individuálně.

 

Na první termín si uchazeči připraví dvě lidové písně a jednu umělou skladbu. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou notový materiál.

Zpěv: populární zpěv
Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč 
Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

 

Na první termín si uchazeči připraví lidovou píseň a dvě písně rozdílného tempa z oblasti populární hudby (1 česká, 1 anglická). Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

Zpěv: zaměření rockový zpěv 
Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč 

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

 

Na první termín si uchazeči připraví jednu lidovou píseň, jednu píseň z oblasti populární hudby a jednu píseň z oblasti rockové hudby. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

 

Zpěv: zaměření jazzový zpěv/world music 
C
ena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč 
Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

 

Na první termín si uchazeči připraví jednu lidovou píseň a 2 skladby (z toho jedna česká) některého z následujících žánrů: swing, jazz,  soul. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

 

  • Black Facebook Icon
bottom of page