top of page

DOCUMENTS

ORGANIZATIONAL INFORMATION

Přípravné kurzy                        CZ  ANG

Důležité organizační pokyny      ZDE

Prázdniny a svátky                     ZDE

Třídní schůzky                           ZDE

Dny otevřených dveří                 ZDE

Porady ředitele                          ZDE


Směrnice ředitele č. 101 PDF

Směrnice ředitele č. 141  ZDE

Směrnice ředitele č. 153  ZDE

Směrnice ředitele č. 7  ZDE

DOCUMENTS :

Formuláře     ZDE

Školní řád       ZDE

Provozní řád        ZDE

Požární řád      ZDE

Archivní řád       ZDE

Výpůjční řád - klavíry     ZDE

Knihovní řád       ZDE

Zkušebny pro studenty     ZDE

Seznam knih k výuce      ZDE

ABSOLUTORIA :

 • Absolventský koncert - formulář                                     ZDE

 • Odborně teoretická zkouška pro obor hudba                   ZDE

 • Umělecko-pedagogické praxe - muzikál                          ZDE

 • Odborně teoretická zkouška - muzikál                            ZDE

 • Odborně teoretická zkouška - herectví                           ZDE

 • Umělecko-pedagogická příprava - herectví                    ZDE

 • Umělecko-pedagogická příprava - pop,jazz,world,rock   ZDE

 • Umělecko-pedagogická příprava - Lyra                           ZDE

 • Umělecko-pedagogická příprava - el.kytara                    ZDE

 • Umělecko-pedagogická příprava - kl. zpěv                      ZDE

 • Odborně teoretická zkouška -  kl.zpěv                            ZDE  

 • Anglický jazyk - Absolutorium                                          ZDE

 • Abs. prace obálka                                                             ZDE

 • Pokyny k abs. pracím                                                       ZDE

 • Časový plán                                                                      ZDE

Konečný termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu absolutorií je 30. 1. 2024.

MATURITY :

 • Maturitní koncert - formulář                              ZDE

 • Anglický jazyk - Ústní zkouška - Maturita          ZDE

 • Seznam četby (ČJ) pro 4. ročník                         ZDE

 • Dějiny divadla                                                     ZDE

 • Dějiny hudby                                                       ZDE

 • Odborně-teoretická zkouška pro obor hudba     ZDE

 • Teorie divadla a rozbor dramatu                         ZDE

The deadline for submitting an application for the spring term of matriculation is 1 December 2023

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 – jarní zkušební období

8. 4. 2024 od 8 hodin – Český jazyk a literatura – písemná práce

9. 4. 2024 od 8 hodin – Anglický jazyk – písemná práce

 

2. 5. 2024 – Anglický jazyk – didaktický test

3. 5. 2024 – Český jazyk a literatura – didaktický test

 

20. 5. – 24. 5. 2024 – Termíny ústních maturitních zkoušek

 • Black Facebook Icon
bottom of page