ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ 

kozderkova300.jpg
Tereza Novotná.jpg
hodankova300.jpg
Miroslav_Hloucal1.jpg
K.-Soukalová-Váchová_fotograf-Zdeněk-Kre
uhlik300.jpg
sakamoto.JPG
rovensky.jpg

ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

 

O oddělení : 

Výuku na oddělení dechových nástrojů zajišťují renomovaní pedagogové a hráči předních českých orchestrů /Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK/ v těchto oborech: příčná flétna, klarinet, fagot, saxofon, lesní roh,trubka, pozoun.. Hru na trubku a saxofon je možné studovat také v rámci Jazzového oddělení. Oddělení nabízí také výuku soudobých interpretačních technik ve spolupráci se současnými českými i zahraničními skladateli a s možností prezentace na koncertech Prague Modern Young, souboru mladých interpretů soudobé hudby. Oddělení koná ve škole pravidelné workshopy se špičkami současné hudební scény: v minulém roce to byla flétnistka Clara Nováková a ředitel festivalu ve francouzském Bourges, Alexander Mihalič s prezentací nového přístroje SAMPO, který vyvinul v Pařížském Centru pro výzkum Nové hudby IRCAM. http://www.musinfo.fr/index.php/en/creation/contest/2016-contest.

 

 
kozderkova300.jpg
hodankova300.jpg

Mgr. Lenka Kozderková

Zaměření: flétna

MgA. Petra Hoďánková

Zaměření: flétna

Lenka Kozderková je absolventkou Státní konzervatoře v Ostravě, Janáčkovy Akademie Múzických Umění v Brně a ročního stipendijního pobytu na École Normale de Musique Alfred Cortot v Paříži,zakončeného Diplomem Supérieur. V letech1990-93 se aktivně zúčastnila mezinárodních interpretačních kursů v Německu /u Eugenie Zuckermann/,v Itálii /u Severina Gazzelloniho/a ve Francii/u Christiana Lardého/. Stipendijní pobyt na Evropské Mozartově Akademii v Praze v roce 1993 jí umožnil studium komorní hudby u Sandora Vegha,Maurice Bourgua a Zuzany Růžičkové. V letech 1995-97 vedla kurzy flétnové hry na Conservatoire National de Musique v Tunisu. V letech 1994 – 2001 spolupracovala s režisérem Ivo Krobotem a dramaturgem Michalem Lázňovským na představeních Metamorphoses /Orbiére,Francie/,Jób , Létání s Bachem ,Archa /Praha,Brno/. Od roku 1995 působí v hudebně scénickém duu Goelan, kombinujícím prvky klasické hudby,jazzu a rocku.Duo Goelan reprezentovalo Českou republiku na Světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru, pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí. Dlouhodobě spolupracuje s nadací VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových. V Praze debutovala sólovým recitálem v Rudolfinu s cembalistkou Zuzanou Růžičkovou. Je vyhledávanou iterpretkou soudobé hudby.Premiérovala řadu skladeb současných autorů : Graham, Klusák, Loudová, Piňos, Zemek, Rybář, Bartoň, Pudlák, Parsch, Nejtek, Ivanović, z nichž některé jí byly věnovány. V letech 1995 – 2005 byla členkou souboru MoEns,který se věnuje provozování soudobé hudby. Vystoupila na festivalech : Pražské Jaro,Exposice nové hudby Brno, Forfest Kroměříž,Concentus Moraviae,Theatertage der kirche Hannover,Setkávání evropské soudobé hudby Brno,Musik unter Tag Hannover,Forum neuer Music Koeln,Dartington Music festival. Od roku 2006 pořádá Mezinárodní interpretační kurzy HUDBA BEZ HRANIC na konzervatoři v Teplicích. V květnu 2007 provedla Stockhausenovu Zeitmase v Carnegie hall v New Yorku. Vyučuje na Mezinárodní konzervatoři Praha.

Petra Hoďánková ( 1975 ) vystudovala příčnou flétnu na konzervatoři v Brně u profesorky Boženy Růžičkové, pikolu u profesora Františka Kantora. V roce 1988 získala 2. cenu v celostátním kole soutěžě LŠU v Uničově ve hře na flétnu a dechovém triu a v roce 1994 Čestné uznání 1. stupně na soutěži konzervatoří v Kroměříži. Ve studiích pak pokračovala na Akademii múzických umění v Praze u profesora Jiřího Válka a účastnila se mezinárodních interpretačních kurzů v Něměcku ( Michaelstein ) a Rakousku (Semmering ). Aktivně se věnovala studiu komorní hry, zejména dechovému kvintetu. Na základě úspěšně vykonaného konkurzu je od roku 1998 členkou Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK ( sólopikola, flétna). S tímto orchestrem vystupovala v řadě evropských zemích ( Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko,Polsko, Rakousko atd. ), dále také v Japonsku, Číně, a Jižní Americe. Sólově vystoupila s Moravským komorním orchestrem,Moravskými sólisty, Komorní filharmonií Pardubice a s Pražskými symfoniky ( FOK ). Jako hostující hráčka spolupracuje s Pražskou komorní filharmonií, Komorním orchestrem Pražských symfoniků, Sukovým komorním orchestrem a věnuje se také komorní hře a soudobé hudbě.

sakamoto.JPG

Bc. Mio Sakamoto, DiS.
Zaměření: korepetice

Mio Sakamoto se narodila v Tokiu. Od roku 1995 žije v Čechách. Je absolventkou Pražské konzervatoře v klavírní třídě prof. Jana Novotného. Svá studia zakončila úspěšně v roce 2004 sólovým recitálem a Mozartovým koncertem A dur K. 488 pro klavír a orchestr. Ve studiu pak pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u prof. Michala Rezka a doc. Tomáše Víška.

Mio Sakamoto získala několik ocenění na mezinárodních klavírních soutěžích, jejím největším úspěchem je získání druhé ceny na Smetanovské klavírní soutěži spolu s cenami za nejlepší provedení klasické sonáty, cenou Českého rozhlasu a cenou Smetanova sdružení, je též laureátkou druhé ceny rozhlasové soutěže Concertino Praga. V roce 2013 získala 1. cenu na Interpretační soutěži studentů pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí v Olomouci.

Nyní se věnuje koncertní a pedagogické činnosti. Působí jako sólistka a hráčka komorní hry. Zúčastnila se řady hudebních festivalů (Dny hudby v Praze, Poklady Broumovska, Prague Proms aj.). Pravidelně spolupracuje s členy Sukova komorního orchestru či členy Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V posledních letech též spolupracuje s Ondřejem Vrabcem, první hornista a asistent šéfdirigenta České filharmonie, se kterým absolvovala v roce 2019 koncerty v Japonsku a v roce 2020 spolupodílela na vytvoření jeho nahrávky. Pedagogicky působí na Základní umělecké škole Biskupská v Praze, korepetuje na Pražské konzervatoři a na Mezinárodní konzervatoři Praha.

 
K.-Soukalová-Váchová_fotograf-Zdeněk-Kre

Kateřina Váchová Soukalová, DiS.
Zaměření: klarinet

Narozena 1975 v Havlíčkově Brodě. V místní Lidové škole umění, pod vedením profesora Josefa Brožka, začala hrát na klarinet. Hru na klarinet studovala v letech 1989 - 1995 na Konzervatoři v Praze u profesora Jiřího Stárka a od roku 1995 na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě profesora Jiřího Hlaváče.Studium absolvovala v roce 2001. V roce 1998 získala stipendium pro dvouleté studium na Guildhall School of Music and Drama v Londýně. Jejími profesory byli: Thea King, Joy Farrall, Anthony Pike a Julian Farrell. Absolvovala též několik interpretačních kurzů (M. Arrignon, M. Lethiec). Během studia dosáhla mnoha úspěchů v interpretačních soutěží: 1990 - 1. cena v interpretační soutěži v Kraslicích 1992 - 1. cena v mezinárodní soutěži Concertino Praga 1993 - 1. cena v soutěži v Kroměříži 1998 - 1. cena v interpretační soutěži v Chomutově K největším úspěchům patří vítězství v mezinárodní soutěži o Evropskou hudební cenu v Lisabonu 1994, 1. cena v Concours REuropén d´Interprétation Musicale ve francouzském Moulins 1999 a 1. cena s titulem laureáta v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 2002. Sólově vystupovala se Slovenským rozhlasovým orchestrem, Pražským komorním orchestrem, Jihočeskou komorní filharmonií, Západočeským symfonickým orchestrem, Severočeskou filharmonií Teplice a Moravskou filharmonií Olomouc. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas. V roce 2003 sólově vystoupila s Českou filharmonií s provedením Webrova koncertu f-moll. Od roku 2001 působí v orchestru Státní opery Praha.

MgA. et BcA. Tereza Novotná
Zaměření: saxofon

absolventka Pražské konzervatoře v oboru hra na klarinet (2012) a hra na saxofon (2014) ve třídě Pavla Fiedlera. Studium zakončila koncertem Alexandra Glazunova za doprovodu Talichovy komorní filharmonie. V současnosti končí magisterské studium hry na saxofon na Ostravské univerzitě ve třídě dr Zbigniewa Kalety. V roce 2016 absolvovala roční stáž u dr hab. Pawla Gusnara na Unywersytet Muzyczny Fryderika Chopina ve Varšavě.

 

V letech 2012/2013, 2016/2017 a 2018/2019 byla stipendistkou nadace Český hudební fond. Opakovaně se zúčastnila mezinárodního projektu European Saxophone Ensemble, se kterým v letech 2011 a 2012/2013 procestovala většinu států Evropské unie. Jako sólistka s doprovodem orchestru vystoupila s Talichovou komorní filharmonií, Českým komorním orchestrem a Paseckým komorním orchestrem. V roce 2015 založila ATAM Saxophone Quartet a Duo Altera, se kterými v roce 2018 účinkovala na World Saxophone Congress v Záhřebu v Chorvatsku. V roce 2017 premiérovala Koncert pro saxofony a orchestr Jiřího Slabihoudka a o rok později jej reprízovala.

 

V současnosti spolupracuje s komorními i orchestrálními tělesy (Bohemia Saxophone Quartet, orchestr FOK, orchestr BERG, Janáčkova filharmonie Ostrava, Český národní symfonický orchestr, Orchestr divadla F. X. Šaldy a další) a účinkuje v divadelních představeních v divadle Na Zábradlí, ve Vinohradském divadle, v Divadle ABC. Dlouhodobě se věnuje prezentování české hudby pro saxofon a podporuje vznik nových skladeb, uvedla přes 20 světových premiér. Jako pedagog působí na Mezinárodní konzervatoři v Praze a na ZUŠ Ratibořická.

uhlik300.jpg
Miroslav_Hloucal1.jpg

Miroslav Hloucal, DiS.

Zaměření: trubka

 je velice známý trumpetista na české jazzové scéně. Je také skladatel, aranžér a velký umělec při nahrávání ve studiu. Ovládá všechny druhy hudebních žánrů. Během svých studií na Konzervatoři a a VOŠ J.Ježka v Praze, začal spolupracovat s vůdci české jazzové scény, mezi které patří například Emil Viklický, Roman Pokorný, Karel Růžička, Matěj Benko, Gustav Brom Big Band a další. Měl také štěstí, že jsem se setkal na jevišti se světovými legendami, jako je Benny Golson, Harry Sokal, Hiram Bullock a další. V současné době má Quartet jako nový projekt trumpetisty a skladatele Miroslava Hloucala. Hudba tohoto seskupení je autorská, většinou z pera Miroslava Hloucala. Mísí v sobě vlivy moderního mainstreamu, prvky free jazzu a přiklání se k hard bopové tradici. 

Tereza Novotná.jpg

MgA. Jakub Uhlík
Zaměření: korepetice

rovensky.jpg

Mgr. Miroslav Rovenský

Miroslav Rovenský (1964)

je absolvent Konservatoře v Praze a Pedagogické fakulty University Karlovy.

V komorní hře je finalistou soutěží v Yorku a Antverpách. Je vítězem a laureátem prestižní soutěže Van Wasenaer concours v holandském Den Haagu.

Již třicet pět let se specializuje na historické lesní rohy a autentickou interpretaci hudby období klasicismu a baroka.

S významnými soubory v Evropě natočil, kromě mnoha rozhlasových a televizních přenosů již více než osm desítek CD, která byla veřejností a odbornou kritikou oceněna cenami jako 5 Diapason, Choc du Monde de la Musique, Deutschen Schallplattenkritik, Edison Classical Music Award, Grammy Award (4) a dalšími. Jako člen těchto komorních souborů vystupoval na nejvýznamnějších pódiích v řadě zemí Evropy, Asie a Ameriky. Sólově vystupoval kromě České republiky, Německa a Švýcarska i v Belgii, Anglii, Francii, Itálii, USA, Holandsku a Japonsku. I v letošním roce vystupoval s berlínským orchestrem sólově nejen v Německu , ale i např. v Portugalsku či na Mallorce . V této sezóně jej ještě čeká několik sólových vystoupení v Evropě a Rusku.

Již 22 let je Miroslav Rovenský stálým členem Akademie für Alte Musik v Berlíně a souboru Amphion Bläser Oktett ze švýcarské Basileje.

V České republice byl členem Komorní opery Praha, SSO Poděbrady, dvacet let v angažmá HDK, několik sezón členem orchestru ND a SOČR.

Miroslav Rovenský je od roku 1984 nepřetržitě pedagogicky činný. Tuto práci si vyzkoušel na všech typech škol. Kromě Mezinárodní konzervatoře Praha vyučuje nyní matematiku a český jazyk na základní škole v Praze Hostivaři.

V roce 2014 se stal Mgr. Miroslav Rovenský náměstkem ministra kultury, zástupcem člena vlády pro oblast živé kultury a knihoven, Evropských a Norských fondů. Zároveň byl v roce 2015 pověřeným generálním ředitelem Národní knihovny v Praze.

Již mnoho let je členem SR Olivovy nadace, v současné době ve funkci předsedy správní rady a je členem poradních a dozorčích rad mnoha dalších neziskových organizací.

Jakub Uhlík ( 1984 )Pochází z muzikantské rodiny. Začal se hudebně vzdělávat v pěti letech naZUŠ Bohuslava Jeremiáše v Českých Budějovicích ve třídě Mgr. Boženy Slancové. Pokračoval tamtéž ve studiu konzervatoře u profesorky MgA. Magdy Štajnochrové. Svá studia zakončil ve třídě Prof. Ivana Klánského na Pražské HAMU. Absolvoval též roční stáž na Musikhogskole Oslo ve třídě Prof. Havarda Gimseho. Během studijních let se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů pod vedením pedagogů jakými jsou například : Avo Kouyoumidjan, Frederic Lagarde, Jiří Hlinka, Lars Vogt, Walter Groppenberger, Kurt Seibert, Leif Ove Andsnes, Irina Lein- Edelstein, Edith Kraus atp.Je laureátem nebo nositelem cen následujících soutěží :Mezinárodní Smetanovská soutěžMezinárodní klavírní soutěž Beethovenův HradecMezinárodní Chopinovská soutěž v Mariánských LázníchMezinárodní Mahlerovská klavírní soutěžMezinárodní soutěž Rudolfa FirkušnéhoProBohemiaSoutěž Bohuslava MartinůSoutěž konzervatoří ČRVirtuosi per Musica di Pianoforte atd.Na mezinárodní scéně se představil v Německu, Francii, Rakousku, Chorvatsku, Itálii, Norsku, Slovensku, Turecku. Za svoji dosavadní uměleckou dráhu odehrál přes 500 koncertů. A to i pod taktovkou dirgentů : Jakuba Hrůšy, Marka Ivanoviče, Stanislava Vavřínka, Jaroslava Krčka, Davida Švece, Petra Chromčáka, a dalších.Participoval na projektu „In Memory of the Czech Terezín Composers“Vystupoval v rámci festivalů jakými jsou například Janáčkův Máj, Ti nejlepší, Festival Český Krumlov, Sicilia Musica, Klasük müzük Afyonkarahisar, Musiktage Koblenz, Chopinovský festival Mariánské Lázně apod.Aktivně se věnuje také komorní hře. Jeho stálými komorními partnery jsou : Petr Ries ( Česká filharmonie ), Simona Pingitzer ( FOK ), Felix Slováček mladší, Lukáš Moťka ( Č.F. ) a další.V jeho diskografii jsou dvě DVD se záznamem živých koncertů pod labelem Bipp Art. Jako člen ansámblu Prague Modern se podílel na nahrávání s Pascalem Gallois- label Stradivarius.Pedagogicky činný je na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Kde se věnuje výuce komorní hry a výuce klavíru.

smolyarova300.jpg

MgA. Irina Smolyarova
Zaměření: korepetice

Vystudovala CMŠ ( specializovaná základní a střední škola hudebního zaměření) a Ruskou hudební akademii Gnesinych v Moskvě, kterou absolvovala v r. 1994 (prof. S. Navasardyan, prof. V. Tropp). Během studií se úspěšně zúčastnila mnoha celostátních a mezinárodních soutěží. Po studiích se věnovala koncertní činnosti sólové i komorní, spolupracovala se sólisty moskevské filharmonie. Souběžně vyučovala a působila jako korepetitorka na konzervatoři v Moskvě. Od r. 1999 žije v Praze, kde uplatňuje své hudební zkušenosti v oblasti sólové koncertní činnosti a komorní hře ( klavírní spolupráce na Mezinárodních kurzech v Praze, Hannoveru, Salzburku, Bratislavě a Moskvě). V současné době působí jako pedagog na ZUŠ Zbraslav a Mezinárodní konzervatoři v Praze. 

 

  • Black Facebook Icon