top of page

DOKUMENTY

Organizační informace :

Důležité organizační pokyny      ZDE

Prázdniny a svátky                     ZDE

Třídní schůzky                            ZDE

Dny otevřených dveří                 ZDE

Porady ředitele                          ZDE


Směrnice ředitele č. 101 PDF

Směrnice ředitele č. 141  ZDE

Směrnice ředitele č. 153  ZDE

Dokumenty :

Formuláře      ZDE

Školní řád       ZDE

Provozní řád       ZDE

Traumatologický plán       ZDE

Organizační řád       ZDE

Požární řád       ZDE

Spisový a archivní řád       ZDE

Výpůjční řád - klavíry       ZDE

Knihovní řád       ZDE

Zkušebny pro studenty       ZDE

Seznam knih k výuce       ZDE

 

Absolutoria:

 • Absolventský koncert - formulář                                    ZDE

 • Odborně teoretická zkouška pro obor hudba  a zpěv      ZDE

 • Odborně teoretická zkouška - muzikál                           ZDE

 • Odborně teoretická zkouška - herectví                          ZDE

 • Umělecko-pedagogické praxe - muzikál                         ZDE

 • Umělecko-pedagogické praxe - herectví                        ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - el.kytara                       ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - klasický zpěv               ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - pop,rock, jazz. zpěv      ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - klavír                            ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - jazzový klavír                ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - jazzový saxofon             ZDE

 • Anglický jazyk - Absolutorium                                        ZDE

 • Pokyny k abs. pracím                                                      ZDE

 • Časový plán - odevzdání abs. prací                                 PDF

Konečný termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu absolutorií je 30. 1. 2023.

Maturity:

 • Maturitní koncert - formulář                                        ZDE

 • Anglický jazyk - Ústní zkouška                                     DocxPDF

 • Dějiny divadla                                                               Doc

 • Dějiny hudby (hudba, kl. zpěv)                                      Docx

 • Dějiny hudby  (zpěv-pop, rock, jazz, world m.)              Doc

 • Odborně-teoretická zkouška pro obor hudba a zpěv    Doc

 • Teorie divadla a rozbor dramatu                                   Docx

 • Maturitní okruhy media-teorie                                     Docx

 • Dějiny žurnalistiky a filmu-media                                 Docx  

 • Seznam četby Český jazyk                                            DocxPDF

Konečný termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturit je 1. 12. 2022.

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 - jarní zkušební období

3.4.2023 od 9. hodin - Anglický jazyk - písemná práce

4.4.2023 od 9.hodin - Český jazyk - písemná práce

2.5.2023 - Anglický jazyk - didaktický test

3.5.2023 - Český jazyk - didaktický test

19.5. - 26.5.2023 - Termíny ústních maturitních zkoušek

 • Black Facebook Icon
bottom of page