DOKUMENTY

Organizační informace :

Důležité organizační pokyny      ZDE

Prázdniny a svátky                     ZDE

Třídní schůzky                            ZDE

Dny otevřených dveří                 ZDE

Porady ředitele                          ZDE


Směrnice ředitele č. 101 PDF

Směrnice ředitele č. 141  ZDE

Směrnice ředitele č. 153  ZDE

Dokumenty :

Formuláře      ZDE

Školní řád       ZDE

Provozní řád       ZDE

Traumatologický plán       ZDE

Organizační řád       ZDE

Požární řád       ZDE

Spisový a archivní řád       ZDE

Výpůjční řád - klavíry       ZDE

Knihovní řád       ZDE

Zkušebny pro studenty       ZDE

Seznam knih k výuce       ZDE

 

Absolutoria:

 • Absolventský koncert - formulář                                    ZDE

 • Odborně teoretická zkouška pro obor hudba  a zpěv      ZDE

 • Odborně teoretická zkouška - muzikál                           ZDE

 • Odborně teoretická zkouška - herectví                          ZDE

 • Umělecko-pedagogické praxe - muzikál                         ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - herectví                        ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - jazz                               ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - el.kytara                       ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - bas.kytara                    ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - kl. zpěv,pop, rock         ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - violoncello                    ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - příčná flétna                 ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - jazzový saxofon             ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - bicí                               ZDE

 • Umělecko-pedagogická praxe - klarinet                        ZDE                        

 • Anglický jazyk - Absolutorium                                        ZDE

 • Pokyny k abs. pracím                                                      ZDE

 • Časový plán - odevzdání abs. prací                                 PDF

Maturity:

 • Maturitní koncert - formulář                                        ZDE

 • Anglický jazyk - Ústní zkouška                                     ZDE

 • Dějiny divadla                                                               ZDE

 • Dějiny hudby (hudba, kl. zpěv)                                      ZDE

 • Dějiny hudby  (zpěv-pop, rock, jazz, world m.)              ZDE

 • Odborně-teoretická zkouška pro obor hudba a zpěv    ZDE

 • Teorie divadla a rozbor dramatu                                   ZDE

 • Maturitní okruhy media-teorie                                     ZDE

 • Dějiny žurnalistiky a filmu-media                                 ZDE  

 • Seznam četby Český jazyk                                            PDF

Konečný termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturit je 1. 12. 2022.

Konečný termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu absolutorií je 30. 1. 2023.

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 - jarní zkušební období

Předmět: Anglický jazyk, termín:  2. května 2022, čas: 13:00, délka trvání: 110 min. (40 + 70 min.)

Předmět: Český jazyk a literatura, termín: 3. května 2022 , čas 8:00, délka trvání: 85 min.

 • Black Facebook Icon