logowhiteweb.png

Novinky 

PRO VELKÝ ZÁJEM UCHAZEČŮ O STUDIUM NA MEZINÁRODNÍ KONZERVATOŘI PRAHA

PRODLUŽUJEME TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU DO 31.12.2022

Kritéria přijímacího řízení

pro 1. ročník školního roku 2023 / 2024  zde

Aktualizace Přípravných kurzů:

Veškeré informace naleznete v podstránce Přípravné kurzy

Začátek třídnických hodin:

Začátek třídnických hodin: Více ZDE

Stipendium:

ředitel konzervatoře rozhodl o udělení stipedia studentům za minulý školní rok: Více ZDE
 

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku 2022/23 se koná 5. září 2022 v 11:00 hodin v kulturním domě Star v Komořanech.

Adresa: Za Sídlištěm 2177/1, 143 00, Praha 12

Spojení: Ze zastávky „Želivského“ na konečnou stanici „Komořany“ autobus č. 139

Mapa:

Doklasifikace 2021/2022

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Dechové nástroje: 8. 6. 2022 v 10 hodin

Klavír: 7. 6. 2022 v 10 hodin

Múzická a mediální studia: 8. 6. 2022 v 10 hodin

Smyčcové nástroje: 30. 5. 2022 v 10 hodin

Jazzový zpěv: 2. 6. 2022 v 10 hodin

Skladba: 7. 6. 2022 v 10 hodin

Jazzová hudba: 8. 6. 2022 v 10 hodin

Klasický zpěv:  9. 6. 2022 v 10 hodin

Rockový zpěv:  8. 6. 2022 v 10 hodin

Přihlášky ke studiu podávejte do 30. 5. 2022.

16. 6. 2022

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok
2022-2023 - 3. KOLO

spojeni_srdcem5_RGB.jpg

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 - jarní zkušební období

12. 4. 2022

Předmět: Anglický jazyk, termín:  2. května 2022, čas: 13:00, délka trvání: 110 min. (40 + 70 min.)

Předmět: Český jazyk a literatura, termín: 3. května 2022 , čas 8:00, délka trvání: 85 min.

19. 4. 2022

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022-2023 - 2. KOLO

12. 4. 2022

Talentové zkoušky - muzikálové herectví 12. 4. 2022 - postup do výběrového kola:

Termín slohové práce z anglického jazyka se koná v pátek 8. 4 .2022 od 9:00 hod. ve  třetím patře budovy MKP.

Termín slohové práce z českého jazyka se koná v pondělí 11. 4. 2022 od 9:00 hod. ve  třetím patře budovy MKP.

Oslava Mezinárodního dne učitelů -Směrnice č. 141  ZDE

1) Přijímací a talentové zkoušky pro 2. kolo se budou konat

dne 12. 04. 2022 v budově MKP, Olšanská 55/5, Praha 3

 

2) 2. kolo se vyhlašuje pouze pro obory ve kterých nebyly naplněny kvóty pro přijetí studentů v 1. kole (v příloze je uveden seznam oborů, ve kterých lze ještě vykonávat přijímací a talentové zkoušky ve 2. kole).

3) 2. kolo se nevyhlašuje pro obory, ve kterých již byly dosaženy kvóty pro přijetí uchazečů o studiu.

Jedná se o tyto obory:

- Herectví

- Hra na elektrickou kytaru

- Populární zpěv

4) Přihlášky ke studiu pro 2. kolo přijímacích a talentových zkoušek se přijímají v písemné formě do 05. 04. 2022 na adresu školy.

10. 2. 2022 - Výsledky přijímacího řízení jsou v sekci „Informace o přijímacích zkouškách“ ZDE

Vzhledem k závažné epidemiologické situaci v ČR a zvláště k vysokému počtu onemocnění studentů a pedagogů nařizuji DISTANČNÍ VÝUKU (on-line výuku) ve dnech 1., 2. a 3. 2. 2022 za těchto podmínek:

 

1) On-line výuka bude probíhat podle platného rozvrhu konzervatoře.

2) Pověřuji vedoucí oddělení k hospitaci v on-line formě u vybraných pedagogů na oddělení.

3) Pověřuji náměstkyni ředitele Mgr. Helenu Stiborovou k hospitaci v on-line formě vybraných vedoucích oddělení.

 

V Praze dne 28. 1. 2022

                                                                                                                                                        JUDr. Emil Ščuka

                                                                                                                                                      ředitel konzervatoře

21. 1. 2022 - Výsledky přijímacího řízení jsou v sekci „Informace o přijímacích zkouškách“ ZDE

den_otevrenych_dveri2022_ž_rgb.jpg
apsa jilestar RGB.jpg

Srdečně vás zveme na premiéru muzikálu Apsa Jilestar

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 - informace ZDE

Směrnice č. 132 - Distanční výuka od 20. 12. 2021 - Směrnice ZDE

Dne 15. 10. 2021 se budou konat od 16:00 třídní schůzky rodičů v kmenových třídách.  (Olšanská 55/5, Praha 3)

Mezinárodní konzervatoř Praha otevírá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok 2022/2023. Více ZDE

logo_IN_14.jpg

Vážení studenti,

Od 11.10.21 začíná oficiálně vysílat internetové rádio - RÁDIO In. Odkaz k poslechu: ZDE

https://radia.cz/radio-radio-in-playlist

ROMA_RADIO_FINAL.jpg

Vážení studenti,

Od 1.10.21 začíná oficiálně vysílat internetové RR ROMA RÁDIO. Odkaz k poslechu: ZDE

https://radia.cz/radio-roma-radio-info

Vážení studenti, dne 3. 9. 2021 bude Studijní oddělení uzavřeno. Potvrzení o studiu si lze vyzvednout ve třetím patře a recepci u pí. A. Samkové.

Vážení studenti,

 

letošní školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v budově Mezinárodní konzervatoře Praha. Od 11:00 hod. budou v jednotlivých kmenových třídách probíhat třídnické hodiny, při kterých budou studenti seznámeni s organizačními pokyny pro následující školní rok.

Rozpis kmenových tříd bude vyvěšen ve 3. patře.

JUDr. Emil Ščuka

ředitel konzervatoře

Rozpis doplňkových zkoušek za Oddělení všeobecné teorie. Zkoušky se budou konat ve 3. patře.

 

Český jazyk - 26. 8. - 13:00 hod.

Anglický jazyk - 26. 8. - 11:00 hod.

Italský jazyk - 26. 8. - 11:00 hod.

Německý jazyk - 26. 8. - 10:00 hod.

Občanská nauka - 26. 8. - 11:00 hod.

Dějepis - 24. 8. - 9:00 hod.

Informační a komunikační technologie IKT - 27. 8. - 10:00 hod.

Didaktika - 24. 8. - 10:00 hod.

Pedagogika - 24. 8. - 10:00 hod.

Psychologie - 24. 8. - 10:00 hod.

 

Obor : Klasický zpěv

Hlavní obor ( Matoušek ), Zpěv v cizích jazycích, Dějiny a literatura zpěvu ( Ondráček ),

Metodika zpěvu ( J. Marková )

Termín zkoušky je stanoven na 31. 8. 2021 v 11 hod

 

Obor : Muzikál

Metodika zpěvu 30. 8. 10:00 ( L. Soukupová )

Muz. herectví 31. 8. 10:00 ( Z. Žák a M. Olšrová )

 

Obor : Taneční oddělení

31. 8. od 9h. Červený sál

 

Obor : Média

30. 8. 2021 v 8:00 hod.

Odborná teorie:

Linda Sítková : pátek 27.8. od 9:00 Harmonie

Jiří Trtík: 24.8. od 8:00 DH, 11:00 Irs, 12:30 Harmonie

Jan Fila 26.8. od 8:00 Kontrapunkt, 11:00 Spec.Har., Elektrotvorba

Markéta Mazourová 26.8. od 10:00 DJPR, SOH

Pavel Petráněk 24.8. od 8:00 DH

Jan Rezek 24.8. od 8:00 Intonace a VHN

 

ÚTERÝ 24.5. Dějiny hudby - 2.A, 8:00 h

Písemný test pro všechny zkoušené z dějin hudby z období klasicismu (včetně galantního stylu a bel canta)

Ústní individuální zkoušení z Dějin hudby od 8:30h, IRS od 10h,Harmonie od 11h

 

Kulturní dějiny pro 5A/B

úterý 24. 8. od 11-12 hodin ve třídě 372

(látka baroko - realismus 19. století)

Termíny maturit a absolutorií:

absolutoria -  Konečný termín pro podání přihlášek k podzimnímu termínu absolutoria je 30.7. 2021.

                      Podzimní termín pro konání absolutoria - 13. 9. - 17. 9. 2021.

 

maturity -       Konečný termín pro podání přihlášky k podzimnímu termínu maturit je 23. 7. 2021.

                       Podzimní termín konání didaktických testů - 1. 9. - 3. 9. 2021.

                       Podzimní termín pro konání ústních maturit - 13. 9. - 17. 9. 2021.

Výsledky přijímacích zkoušek oboru hudba, zpěv, hudebně dramatické umění ze dne 22. 4. 2021:

  • Výsledky ke stažení ZDE

Od úterý 8. 6. 2021 se rozhodnutím vlády ČR ruší povinnost nošení roušek a respirátorů při výuce pro učitele i žáky školy.

O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nosit roušku zůstává.

A. Kovářová

MOŽNOST VYJÁDŘENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ / ZLETILÝCH UCHAZEČŮ K PODKLADŮM PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ

Konzultace

Studenti 4. a 6. ročníků mohou od 20. 4. 2021 absolvovat konzultace v hlavních oborech.

Individuální konzultace (1 pedaog + 1 student) - antigenní testy pouze pedagog.

Skupinové konzultace (max. do 6. studentů) - antigenní testy pedagogové i přítomní studenti.

Vážení rodiče, vážení studenti,

 

účast na přijímacích zkouškách dne 22. 4. 2021 je nařízením MŠMT podmíněna doložením NEGATIVNÍHO TESTU na Covid-19, případně potvrzením o prodělané nemoci - viz. níže:

 

 

M I M O Ř Á D N É      O P A T Ř E N Í

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

 

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 

S pozdravem MgA. Alice Kovářová, náměstkyně ředitele pro pedagogickou činnost

Třídní schůzky ONLINE -  čtvrtek 15. 4. 2021

MgA. Jan Fila: ( 5. roč. ) odkaz: https://join.skype.com/…EdH

MgA. Linda Sítková Ph.D, ( 1.A )  - čtvrtek 15. 4. 2021, 18 - 19 hod. na tel: 731 318 388

Zdenka Poláková ( 2.A, 2.A UP )- čtvrtek 15. 4. 2021, 17 - 18 hod., tel: 739 561 251

Markéta Mazourová ( 1.C - 19-20 hod., 6.A 18-19 hod. ) - na tel: 777 949 174

Lucie Novoveská  ( 2.B 17.30 - 18:30hod., 3.A 18:30 - 19:30hod. ) tel: 737 904 922

Lenka Pixová (4.B - 15. 9. 2021 v 19h) odkaz: meet.google.com/tvg-jgiw-tep

Monika Brabcová ( 3.B 17:30-18 hod. ) link: https://join.skype.com/A1nMPrrZBcd1

                            ( 1.B 18:00 - 19:00 hod. ) link: https://join.skype.com/DxpuRVloTeHF

Přijímací talentové zkoušky

22. 4. 2021     -       Přijímací zkoušky – talentová část

Výsledky přijímacího řízení :

obor: hudba ZDE

obor: zpěv ZDE

obor: herectví, muzikálové herectví ZDE

Pravidla rotační – střídavé výuky č. 1/2020 ze dne 4. 12. 2020         >ZDE<

STANOVISKO ŘEDITELE A VEDENÍ MEZINÁRODNÍ KONZERVATOŘE PRAHA

 

Provoz škol a školských zařízení od středy 25. 11. 2020 podle metodických pokynů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

1. Je povolena osobní přítomnost

 

a) Žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, 4. ročníků šestiletých oborů vzdělávání na konzervářích

 

Komentář MKP:

Podle tohoto nařízení MKP otevřela školu a upravila rozvrhy pro žáky a studenty maturitních ročníků, tj. pro 4. ročníky a pro studenty 6. ročníků absolutorií. Toto nařízení bylo ze strany MKP splněno.

 

 

b) Žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně v počtu 20 žáků.

 

Komentář MKP:

Mezinárodní konzervatoř Praha nemá ve svém školním vzdělávacím plánu praktické vyučování a praktickou přípravu.

S tímto odborným termínem ŠVP konzervatoře vůbec neoperuje.

 

b) praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích FO nebo PO, kteří mají oprávnění k činnosti související

s daným oborem vzdělání a uzavřenou smlouvu se školou o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.

 

Komentář MKP:

Konzervatoř MKP vzhledem k absenci praktického vyučování a praktické přípravy neuskutečňuje toto vyučovat ve svých zařízeních ani na pracovištích jiných fyzických nebo právnických osob a nemá s těmito osobami uzavřené smlouvy o obsahu a rozsahu praktického vyučování.

 

Příklad:

V případě, že by konzervatoř poskytovala praktickou přípravu a praktické vyučování, musela by mít uzavřenou smlouvu s divadly, symfonickými orchestry, s hudebními tělesy různého charakteru, s produkcí jednotlivých muzikálů apod.

Studenti by v tomto případě museli pravidelně v průběhu roku docházet na praxi do těchto zařízení.

Toto ustanovení se plně vztahuje na střední školy jiného než uměleckého charakteru, u nichž je odborná práce a praktická příprava zakomponována přímo a povinně v jejich školních vzdělávacích plánech a následně v jejich týdenních rozvrzích.

Jako příklad můžeme uvést studenty zdravotních škol, kteří docházejí na povinnou praxi do zdravotnických zařízení všech typů a kategorií, dále hotelové školy, jejichž žáci povinně docházejí na praxi do hotelů a restauračních zařízení, studenty střední chemické školy, jez docházejí na praxi do laboratoří a do chemických podniků.

 

 

c) Prezenční výuka je dále povolena:

 

· školským zařízením pro výkon ústavní výchovy

· školským zařízením ministerstva spravedlnosti

· školy praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů

· žáků praktických škol jednoletých či dvouletých oborů

 

Komentář MKP:

MKP pod žádnou z této možnosti nespadá a tato výuka se konzervatoře netýká.

 

 

d) Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná

Pro ostatní žáky a studenty pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 

Komentář MKP:

Z výše uvedených možností jednoznačně vyplývá, že pro ostatní žáky a studenty naší školy, tj. 1., 2., 3. a 5. ročníků je povinné vzdělávání distančním způsobem.

 

 

e) U všech žáků a studentů, včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem, jsou umožněny individuální konzultace (vždy pouze 1 žák a 1 pedagogický pracovník).

 

O organizaci konzultace rozhoduje ředitel školy.

 

Komentář MKP:

U tohoto nařízení bude ředitel konzervatoře povolovat konzultace těm žákům a studentům, kteří mají schválený individuální školní plán a kteří z různých důvodů, například pracovních či zdravotních se nemohou pravidelně zúčastňovat distančního studia.

 

 

f) Někteří studenti a jejich zákonní zástupci operují tím, že výuka hlavního oboru na MKP spadá do praktické přípravy a tudíž by se škola měla otevřít všem studentům bez rozdílu.

 

Komentář MKP:

Výuka hlavního oboru je v souladu se vzdělávacím školním plánem výukou teoretickou.

Není možné zaměňovat teoretickou výuku za praktickou a přizpůsobovat definici praktické výuky podle názorů jednotlivců.

Striktně se musí dodržovat zákon a další související předpisy.

g) MŠMT ani Ministerstvo zdravotnictví zcela neotevřela provoz středních škol, tj. od 1. až 6. ročníků.

Ústřední orgány statní správy umožnili výuku především maturitním ročníkům a studentům 6. ročníků, kteří se připravují na absolutoria. To byl hlavní záměr těchto ministerstev.

 

h) MKP nemůže z vlastní iniciativy ani z podnětu studentů ani jejich zákonných zástupců otevřít školu všem ročníkům. Bylo by to v rozporu s metodickými pokyny MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jakmile Ústřední orgány státní správy vydají další metodický pokyn a nařídí otevření pro další zbylé ročníky, vedení MKP urychleně zajistí bezproblémový přechod z distanční výuky na výuku prezenční.

Komentář MKP:

· Konzervatoř promptně připravila všechny podmínky pro otevření uvedených ročníků. Připravila pro tyto ročníky Covid rozvrhy a zajistila výuku z řad pedagogů.

· Vedení MKP si plně uvědomuje, že distanční studium je pouze náhražkou studia jako takového a plně nemůže nahradit prezenční výuku ve škole a jejich školských nařízení. Forma distančního studia je obtížná nejenom pro žáky a studenty, ale také pro pedagogy. Pedagogové musí při formě distančního studia vynaložit obrovské úsilí.

· MKP vybavila pedagogy při distančním studiu nejmodernější techniku. Zakoupila pedagogům I-phony, I-pady. Ve třídách instalovala kamery a mikrofony a další moderní techniku.

 

Závěrečný komentář:

Ředitel MKP si plně uvědomuje problémy, které vznikají při distančním studiu zvláště pak, že žáci a studenti nemohou mít plnohodnotnou prezenční výuku.

Ředitel MKP pro studenty MKP nabídne interpretační kurzy, workshopy v zařízeních konzervatoře. I tímto způsobem by se mohla absence prezenční výuky alespoň z části vyrovnat. O podrobnostech těchto prázdninových kurzů bude škola předem informovat. Tyto kurzy budou pro studenty zcela bezplatné a pro pedagogy hrazené

V Praze dne 27.11.2020

 

JUDr. Emil Ščuka

ředitel konzervatoře

Ředitel konzervatoře

 

rozhodl takto:

 

1. Schválil upravený Covid rozvrh zpracovaný náměstky konzervatoře Mgr. Helenou Stiborovou a Josefem Fečem, Dis. pro  prezenční výuku maturitních 4. ročníků a absolventských 6. ročníků s účinností od 25. 11. 2020 až do odvolání.

 

2. Vyučovací předměty: tanec a pohyb, povinný klavír se vyučují nadále distanční formou.

 

3. Nadále se zakazuje výuka hromadného a skupinového zpěvu, tj. vokálový zpěv, ansámblový zpěv, gospelový zpěv, sborový zpěv, zpěv v nahrávacím studiu, práce v nahrávacím studiu, práce s kapelou.

 

Tato instrukce nabývá účinnosti od 25. 11. 2020 až do odvolání.

 

Tuto instrukci obdrží: vedoucí oddělení a pedagogové MKP  

                                        žáci MKP

 

 

V Praze dne 24. 11. 2020                                      

JUDr. Emil Ščuka                       

ředitel konzervatoře

COVID rozvrhy ke stažení ZDE

( aktualizace rozvrhů: 26. 11. 2020 18:16 hod. )

Opravná absolutoria se budou konat dne 16. 12. 2020 v budově MKP.

Ve věku 88 let v neděli 1.11.2020 zemřela dlouholetá sólistka Národního divadla, operní pěvkyně

a pedagožka na Mezinárodní konzervatoři Praha Eva Zikmundová.  >>parte<<

Upozornění pro uchazeče o studium:

30.11. 2020     -     Poslední termín podání přihlášek ke studiu 2021/2022

22. 1.  2021     -      Přijímací zkoušky – talentová část 1. kolo

25. 1.  2021     -      Přijímací zkoušky – talentová část 2. kolo

26. 1.  2021     -      Přijímací zkoušky – teoretická část

Den otevřených dveří (11.11.20) se ruší z důvodu současné epidemiologické situace

bez náhradního termínu.

Studenti M. Dolinové v době distanční výuky

                      UPOZORNĚNÍ pro pedagogy

S účinností od 8. 10. 2020 bude distanční výuka na Mezinárodní konzervatoři v Praze realizována výlučně z domova.

                                                                                                           7. 10. 2020

                                                                                                    ředitel konzervatoře

                                                                                                       JUDr. Emil Ščuka

                      UPOZORNĚNÍ

Distanční výuka od 5. 10. 2020 do 19. 10. 2020

(Na základě rozhodnutí ministra školství a ministra zdravotnictví.)

 

Distanční výuka bude probíhat podle COVID rozvrhu, který připravili:

1) Náměstci ředitele

2) Vedoucí oddělení

Tento rozvrh je schválen ředitelem konzervatoře

                                                                                                           2. 10. 2020

                                                                                                    ředitel konzervatoře

                                                                                                       JUDr. Emil Ščuka

Na základě doporučení ministra zdravotnictví je na dne 25. 9. 2020 vyhlášeno ředitelské volno.

Směrnice ředitele č. 105 ZDE

Směrnice ředitele č. 109 ZDE

Směrnice ředitele č. 110  ZDE

Směrnice ředitele č. 106 ZDE

Směrnice ředitele č. 111   ZDE

Od 10. 9. 2020 platí povinnost nošení roušek v prostorách

Mezinárodní konzervatoře Praha.

ZAHÁJENÍ školního roku 1. 9. 2020

 

Zahájení školního roku 2020/2021 pro 1.roč., 4. roč. a 5. roč. se koná

od 9:00 hod. ve 3. patře v budově školy Mezinárodní konzervatoře Praha. 

 

Zahájení školního roku 2020/2021 pro 2. roč., 3. roč. a 6. roč. se koná

od 11:00 hod. ve 3. patře v budově školy Mezinárodní konzervatoře Praha. 

Podzimní termín maturitních zkoušek je stanoven na: 14 - 18. 9 . 2020

Přijatí uchazeči - obor hudba ZDE

Přijatí uchazeči - obor obor zpěv a hudebně dramatické umění  ZDE

2. Termín přijímacích zkoušek (všechny obory) je stanoven na 22.6.2020 od 10 hod.

Termíny ústních maturit na MKP:

Obor Herectví: 10.6.2020 a 11.6.2020

Obor Média: 10.6.2020

Obor Muzikál: 11.6.2020

Obor Hudba: 11.6.2020 a 12.6.2020

Obor Zpěv: 18.6.2020 a 19.6.2020

Termín Absolutorií na MKP:

15.6.2020, 16.6.2020 a 17.6.2020

Směrnice ředitele č. 101 pro studenty a pedagogy 4. a 6. ročníků PDF

Směrnice ředitele č. 102 ZDE

Směrnice ředitele č. 103 ZDE

Směrnice ředitele č. 104 ZDE

UZAVŘENÍ ŠKOLY, DIVADLA APOLLO A KD STAR

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY JSOU OD STŘEDY 11.3.2020 UZAVŘENY VŠECHNY ŠKOLY VČETNĚ MEZINÁRODNÍ KONZERVATOŘE PRAHA, DIVADLA APOLLO A KD STAR. ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ - SLEDUJTE WEB. STRÁNKY ŠKOLY.

V PRAZE DNE 10.3.2020                                                                                                               

                                                                                                                   ŘEDITEL MKP

                                                                                                                 JUDr. Emil Ščuka

Termín přijímacích zkoušek ( 24. - 25. 3. 2020 ) je odložen na červen 2020.

Den otevřených dveří na Mezinárodní konzervatoři Praha  (4. 3. 2020) a Divadlo Apollo, Kulturní dům STAR ( 5. 3. 2020 ) 

je z technických důvodů přeložen na jiný termín. O termínu budeme brzy informovat.

Upozornění: Dne 5. 3. 2020 je Studijní oddělení otevřeno jen do 12:00 hod. 

V pondělí 3. 2. 2020 bude Studijní oddělení otevřeno z provozních důvodů od 9-13 hod.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 5. 2. 2020

 

Slavnostní otevření KD STAR fotogalerie zde

ppp.jpg

 

Uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce a absolutoriím je do 30.11.2019

 

Den otevřených dveří  Mezinárodní konzervatoře Praha

7.11.2019 

08.30 - 17.00 hodin

OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM:

 

23.1.2020 TEORETICKÁ ČÁST

24.1.2020 A 27.1.2020 - 1.KOLO

29.1.2020 - 2.KOLO

Uzávěrka  přihlášek ke studiu na Mezinárodní konzervatoři Praha

je do 30.11.2019

Vážení pedagogové, vážení studenti,

vedení školy vás srdečně zve na slavnostní zahájení školního roku 2019/2020, které se koná 2. 9. 2019 v 11h

na Střeleckém ostrově . Občerstvení a hudební program zajištěn.

Těšíme se na vaši účast.

V případě nepříznivého počasí se zahájení uskuteční v  Restauraci Střelecký ostrov.

 

Ředitel školy JUDr. Emil Ščuka

Koncert Kralupy -

příprava na Konzervatoř

V pátek 5. dubna uspořádal profesor Zdeněk Dvořák a profesorka Hana Němcová koncert v kralupském muzeu. Na kytary zde zahráli žáci ZUŠ Kralupy a budoucí studenti MKP i současní studenti Mezinárodní konzervatoře ze tříd Zdeňka Dvořáka a Martina Křehnáče.

logowhiteweb.png
  • Black Facebook Icon