top of page

Organizace školního roku 2022/2023

 

5.9. 2022                        Zahájení školního roku

12.9. – 16.9. 2022          Podzimní termín ústních maturitních zkoušek

24.9. 2022                      Uzavření klasifikace žáků, kteří nebyli klasifikováni ve 2.pol. šk. roku 2022/2023

28.9. 2022                      Státní svátek

26.10. + 27.10. 2022      Podzimní prázdniny

28.10 2022                     Státní svátek

9.11. 2022                      Den otevřených dveří

16.11. 2022                    Pedagogická rada, klasifikační porada za 1. čtvrtletí šk. roku                                                                                                            

                                       2022/2023  13:00 hod. Třídní schůzky 1. – 4. roč. 16:00 hod.

17.11. 2022                    Státní svátek

30.11. 2022                    Poslední termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce

                                       v jarním zkušebním období školního roku 2022/2023.

30.11. 2022                    Poslední termín podání přihlášek ke studiu 2023/2024

23.12. – 2.1. 2023          Vánoční prázdniny ( vyučování začíná 3.1. 2023 ).

9.1 – 13.1. 2023             Pololetní zkoušky

18.1. 2023                      Přijímací zkoušky - 1.termín

19.1. 2023                      Přijímací zkoušky - 2.termín

20.1. 2023                      Uzavření klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2022/2023 ( do 16:00

                                       musí být veškerá klasifikace zapsána v ročníkových výkazech žáků)

                                       Kontrolují vedoucí oddělení

25.1.2023                       Pedagogická rada, klasifikační porada za 1. pololetí 2022/2023

31.1. 2023                      Předávání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2022/2023

3.2. 2023                        Pololetní prázdniny

1.3. 2023                        Od tohoto termínu mohou začít probíhat absolventské výkony.

                                       Konkrétní termín určuje ředitel školy.

                                       V den absolventského výkonu se student neúčastní vyučování.

13.3. – 19.3. 2023          Jarní prázdniny

15.3. 2023                      Den otevřených dveří

31.3. 2023                      Poslední termín odevzdání seznamu 20 literárních děl řediteli školy

6.4. – 10.4. 2023            Velikonoční prázdniny

11.4. 2023                      Od tohoto termínu se mohou začít konat praktické zkoušky  

                                       Profilové části maturitních zkoušek

                                       Termín písemné maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka

                                       bude vyhlášen na základě maturitního kalendáře pro jarní zkušební

                                       období.

                                       Stejně tak bude vyhlášen i termín ústních maturitních zkoušek.

12.4. 2023                      Pedagogická rada, klasifikační porada za 3. čtvrtletí

                                       šk. roku 2022/2023 ve 13:00 hod.

                                       Třídní schůzky pro 1. – 4. roč. 16:00 hod.

20.4. 2023                      Uzavření klasifikace pro 4. roč. ( do 16:00 hod. ).

26.4. 2023                      Pedagogická porada pro 4. roč.

28.4. 2023                      Vydání vysvědčení 4. ročníkům

 

18.5. 2023                      Uzavření klasifikace pro 6. roč. ( do 16:00 hod. )

22.5. 2023                      Pedagogická rada pro 6. roč.

23.5. – 30.5. 2023          Studijní volno k absolventským zkouškám

31.5. 2023                      Vydání vysvědčení 6. ročníku

 

 

1.6. – 3.6. 2023              Ústní absolutoria

12.6. – 16.6. 2023          Závěrečné zkoušky

1.6. – 30. 6. 2023           HÁJEMSTVÍ  - interpretační kurzy, semináře atd. ( školící středisko MKP ).

19.6. 2023                      Uzavření klasifikace 1., 2., 3., 5., ročníku

                                       za 2. pol. šk. roku 2022/2023 ( do 16:00 hod. musí být veškerá    

                                       klasifikace zapsána v ročníkových výkazech žáků ).

                                       Kontrolují vedoucí oddělení.

21.6. 2023                      Pedagogická rada., klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2022/2023

30.6. 2023                      Předávání vysvědčení za školní rok 2022/2023

 

1.7. – 3.9. 2023              Hlavní prázdniny

                                       ( vyučování ve školním roce 2023/2024 začíná ve čtvrtek 4.9. 2023 ).

V Praze dne 31.8.2022                                                                                                             Judr. Emil Ščuka

  • Black Facebook Icon
bottom of page