top of page

Organizace školního roku 2022/2023

 

5. 9. 2022        Zahájení školního roku

12. 9. – 16. 9. 2022    Podzimní termín ústních maturitních zkoušek

24. 9. 2022     Uzavření klasifikace žáků, kteří nebyli klasifikováni ve 2. pol.

                       školního roku 2021/ 2022.     

28. 9. 2022      Státní svátek

26. 10. + 27. 10. 2022    Podzimní prázdniny

28.10. 2022    Státní svátek

9. 11. 2022     Den otevřených dveří

16. 11. 2022    Pedagogická rada, klasifikační porada za 1. čtvrtletí šk. roku                                                                                                   2022/2023 - 13:00 hod. Třídní schůzky 1. – 4. roč. - 16:00 hod.

17. 11. 2022    Státní svátek

30. 11. 2022    Poslední termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce

                         v jarním zkušebním období školního roku 2022/2023.

30. 11. 2022    Poslední termín podání přihlášek ke studiu pro šk. rok 2023/2024

23. 12. – 2. 1. 2023    Vánoční prázdniny (Vyučování začíná 3. 1. 2023.)

9. 1. – 13. 1. 2023     Pololetní zkoušky

18. 1. 2023     Přijímací zkoušky – 1. termín

19. 1. 2023     Přijímací zkoušky – 2. termín

20. 1. 2023     Uzavření klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2022/2023 (Do 16:00

                        musí být veškerá klasifikace zapsána v ročníkových výkazech.)

                        Kontrolují vedoucí oddělení.

  25. 1. 2023    Pedagogická rada, klasifikační porada za 1. pololetí

                        šk. roku 2022/2023

31. 1. 2023    Předávání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2022/2023

 3. 2. 2023    Pololetní prázdniny

 1. 3. 2023    Od tohoto termínu mohou začít probíhat absolventské výkony.

                       Konkrétní termín určuje ředitel školy.

                       V den absolventského výkonu se student neúčastní vyučování.

13. 3. – 19. 3. 2023    Jarní prázdniny

31. 3. 2023    Poslední termín odevzdání seznamu 20 literárních děl řediteli školy                             

6. 4. – 10. 4. 2023   Velikonoční prázdniny

11. 4. 2023     Od tohoto termínu se mohou začít konat praktické zkoušky  

                         profilové části maturitních zkoušek.

                         Termín písemné maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka

                         bude vyhlášen na základě maturitního kalendáře pro jarní           

                        zkušební období.

                        Stejně tak bude vyhlášen i termín ústních maturitních zkoušek.

12. 4. 2023    Pedagogická rada, klasifikační porada za 3. čtvrtletí

                        šk. roku 2022/2023 ve 13:00 hod.

                        Třídní schůzky pro 1. – 4. roč. - 16:00 hod.

20. 4. 2023     Uzavření klasifikace pro 4. roč.  (do 16:00 hod.)

26. 4. 2023     Pedagogická porada pro 4. roč.

28. 4. 2023     Vydání vysvědčení 4. ročníkům

18. 5. 2023     Uzavření klasifikace pro 6. roč.  (do 16:00 hod.)

22. 5. 2023     Pedagogická rada pro 6. roč.

23. 5. – 30. 5. 2023    Studijní volno k absolventským zkouškám

31. 5. – 2. 6. 2023      Ústní absolutoria (včetně předání vysvědčení za 6. ročník)

12. 6. – 16. 6. 2023    Závěrečné zkoušky

1. 6. – 30. 6. 2023      HÁJEMSTVÍ - interpretační kurzy, semináře atd. (školicí středisko MKP)                          

19. 6. 2023    Uzavření klasifikace 1., 2., 3., 5. ročníku

                        za 2. pol. šk. roku 2022/2023 (do 16:00 hod.)

                        Kontrolují vedoucí oddělení.

21. 6. 2023    Pedagogická rada, klasifikační porada za 2. pol. šk. roku

                        2022/2023

30. 6. 2023    Předávání vysvědčení za školní rok 2022/2023

1. 7. – 3. 9. 2023    Hlavní prázdniny

  (Vyučování ve školním roce 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023.)

 

  • Black Facebook Icon
bottom of page