top of page

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok 2023/2024

Ceny přípravných kurzů se liší dle náročnosti oborů. Termín podání přihlášek a zaplacení kurzovného (kurzovné musí být připsáno na účtu) je úterý 1. 11. 2022.

V přihlášce nezapomeňte uvést obor a zaměření, na který se hlásíte (přihlásit se lze pouze na jeden obor/zaměření). Trvání každého kurzu je rozloženo do čtyř sobotních termínů (12. 11. 2022, 26. 11. 2022, 10. 12. 2022 a 14. 1. 2023).

Dle počtu přihlášených uchazečů bude do 8. 11. 2022 všem účastníkům zaslán rozpis prvního sobotního termínu (rozpis kurzu se zasílá na email, z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné v přihlášce uvést aktivní emailový kontakt). Rozpis na další termín obdrží účastníci vždy cca pět dní před daným termínem.

Vyučovací hodina je v délce 45 minut. Kurzy probíhají od cca 9:00 do cca 18:00.

Škola si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu v případě nedostatečného počtu zájemců. Podmínky vstupu do budovy školy upřesníme dle aktuálních nařízení. V případě mimořádných opatření, která zabrání konání kurzu v daném termínu, si škola vyhrazuje právo uskutečnit kurz v termínu náhradním. V případě, že nebude možné kurz uskutečnit ani v náhradním termínu, bude účastníkům navrácena poměrná část kurzovného, podle počtu proběhnuvších termínů.

Jak doručit přihlášku:

 

Přihlášky zasílejte výhradně emailem na adresu mkpkurzy@seznam.cz.

Přihlášku vyplňte přímo v počítači a následně odešlete jako přílohu emailem (tento způsob preferujeme)

 

nebo

Přihlášku si vytiskněte, čitelně vyplňte, naskenujte a odešlete jako přílohu emailem

Platba:

Kurzovné zasílejte na účet číslo: 216507193/0300 (banka ČSOB) a do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno účastníka. V případě zvýhodněné ceny musí být kurzovné připsáno na účtu do úterý 1. 11. 2022, jinak vždy nejpozději do deseti dnů před vybraným termínem.

Přihlášku lze stáhnout zde

Stornopoplatky:

a) V případě úhrady celého kurzu do 1. 11. 2022 (zvýhodněná cena za 4 sobotní termíny).

v případě odhlášení do 2. 11. 2022 vracíme 100% z ceny kurzu

v případě odhlášení do 16. 11. 2022 vracíme 50% z ceny kurzu

v případě pozdějšího odhlášení činní stornopoplatek 100% z ceny kurzu

b) V případě úhrady jednoho sobotního termínu

V případě odhlášení do 10 dnů před vybraným termínem vracíme 100% z ceny kurzu

V případě odhlášení do 5 dnů před vybraným termínem vracíme 50% z ceny kurzu

v případě pozdějšího odhlášení činní stornopoplatek 100% z ceny kurzu

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu mkpkurzy@seznam.cz

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám dle jednotlivých oborů a zaměření:

**Zvýhodněná cena za celý kurz platná v případě úhrady celého kurzovného do 1. 11. 2022

*Cena za jeden sobotní termín v případě úhrady do deseti dnů před vybraným termínem

Hudebně dramatické umění: herectví

Ve školním roce 2023/2024 se nebude otevírat 1. ročník pro toto zaměření oboru Hudebně dramatické umění. ​

Hudebně dramatické umění: média

Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zahrnujících práci s textem ve skupině, výběr důležitých informací a interpretace textu v různých formách).

Hudebně dramatické umění: muzikál

Cena kurzu: **6 000,- Kč/*2 000,-

Kč Celkem 24 vyučovacích hodin výuky (4 hodiny zpěvu, 8 hodin odborné teorie, 4 hod. herectví a 4 hod. lekcí pohybu). Hodiny zpěvu jsou vždy individuální.

Na první termín si uchazeči připraví lidovou píseň, dvě muzikálové písně, báseň a úryvek neveršovaného textu. Sebou mít na převlečení vhodné sportovní oblečení na pohybovou přípravu (pohybové aktivity mohou být také součástí herecké přípravy) a také základy (na cd nebo flash disku) nebo notový materiál ke zvoleným písním.

Hudba – všechna zaměření

Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin hry na nástroj). Hra na nástroj probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví skladby, kterými se chtějí prezentovat u přijímacích zkoušek.

 

Zpěv: zaměření klasický zpěv

Cena kurzu: **5 700,- Kč/*1 900,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy, 4 hodiny zpěvu a 4 hodiny interpretace skladeb). Zpěv a interpretace skladeb probíhají vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví dvě lidové písně a jednu umělou skladbu. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou notový materiál.

 

Zpěv: populární zpěv

Ve školním roce 2023/2024 se nebude otevírat 1. ročník pro toto zaměření oboru Zpěv. ​

 

Zpěv: zaměření rockový zpěv

Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví jednu lidovou píseň, jednu píseň z oblasti populární hudby a jednu píseň z oblasti rockové hudby. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

Zpěv: zaměření jazzový zpěv/world music

Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví 3 skladby některého z následujících žánrů: swing, jazz, bossanova, braziljazz, soul, popjazz. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

 

 

Pro školní rok 2023/2024 nebudou otevírat 1. ročníky pro obory HDU, zaměření herectví a Zpěv, zaměření populární zpěv.

  • Black Facebook Icon
bottom of page