Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
 

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok 2022/2023

Ceny přípravných kurzů se liší dle náročnosti oborů. Termín podání přihlášek a zaplacení kurzovného (kurzovné musí být připsáno na účtu)

je pondělí 1. 11. 2021.

V přihlášce nezapomeňte uvést obor a zaměření (přihlásit se lze pouze na jeden obor/zaměření), na který se hlásíte. Trvání každého kurzu je rozloženo do čtyř sobotních termínů (13. 11. 2021, 27. 11. 2021, 11. 12. 2021 a 15. 1. 2022).

Dle počtu přihlášených uchazečů bude do 9. 11. 2021 všem účastníkům zaslán harmonogram kurzu (harmonogram kurzu se zasílá na email, z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné v přihlášce uvést aktivní emailový kontakt).

Vyučovací hodina je v délce 45 minut. Kurzy probíhají vždy od cca 9:00 do cca 18:00.

Škola si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu v případě nedostatečného počtu zájemců. Podmínky vstupu do budovy školy upřesníme dle aktuálních nařízení.

V případě mimořádných opatření, která zabrání konání kurzu v daném termínu, si škola vyhrazuje právo uskutečnit kurz v termínu náhradním. V případě,

že nebude možné kurz uskutečnit ani v náhradním termínu, bude účastníkům navrácena poměrná část kurzovného, podle počtu proběhnuvších termínů.

Přihlášky zasílejte výhradně emailem na adresu mkpkurzy@seznam.cz.

Kurzovné zasílejte na účet číslo: 216507193/0300 (banka ČSOB) a do zprávy pro příjemce nezapomeňte vždy uvést Vaše jméno.

 

Přihlášku lze stáhnout zde.

 

**Zvýhodněná cena za celý kurz platná v případě úhrady celého kurzovného do 1. 11. 2021

*Cena za jeden sobotní termín v případě úhrady do deseti dnů před daným termínem

Stornopoplatky:

a) V případě úhrady celého kurzu do 1. 11. 2021 (zvýhodněná cena za 4 sobotní termíny).

V případě odhlášení do 3. 11. 2021 vracíme 100% z ceny kurzu.

V případě odhlášení do 18. 11. 2021 vracíme 50% z ceny kurzu.

V případě pozdějšího odhlášení činí stornopoplatek 100% z ceny kurzu.

b) V případě úhrady jednoho sobotního termínu.

V případě odhlášení do 10 dnů před vybraným termínem vracíme 100% z ceny kurzu.

V případě odhlášení do 5 dnů před vybraným termínem vracíme 50% z ceny kurzu.

V případě pozdějšího odhlášení činí stornopoplatek 100% z ceny kurzu.

Hudebně dramatické umění: herectví

Cena kurzu: **4 800,- Kč/*1 600,- Kč

Celkem 24 vyučovacích hodin (12 hodin herecké přípravy, 8 hodin teoretické přípravy a 4 hodiny zpěvu). Veškerá výuka probíhá skupinově

(zpěv max. 3 uchazeči ve skupině). Na první termín doporučujeme si připravit báseň, národní píseň, monolog, popř. etudu.

 

 

Hudebně dramatické umění: média

Cena kurzu: **4 800,- Kč /*1 600,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zahrnujících práci s textem ve skupině, výběr důležitých informací a interpretace

textu v různých formách).

Hudebně dramatické umění: muzikál

Cena kurzu: **5 800,- Kč/*1 900,- Kč

Celkem 24 vyučovacích hodin výuky (4 hodiny zpěvu, 8 hodin odborné teorie, 4 hod. herectví a 4 hod. lekcí pohybu). Hodiny zpěvu jsou vždy individuální.

Na první termín si uchazeči připraví lidovou píseň, dvě muzikálové písně, báseň a úryvek neveršovaného textu. S sebou mít na převlečení vhodné sportovní oblečení na pohybovou přípravu a také základy (na cd nebo flash disku) nebo notový materiál ke zvoleným písním.

 

Hudba – všechna zaměření

Cena kurzu: **4 800,- Kč/*1 600,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin hry na nástroj). Hra na nástroj probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví skladby, kterými se chtějí prezentovat u přijímacích zkoušek.

 

Zpěv: zaměření klasický zpěv

Cena kurzu: **5 400,- Kč/*1 800,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy, 4 hodiny zpěvu a 4 hodiny interpretace skladeb). Zpěv a interpretace skladeb probíhají vždy individuálně. Na první termín si uchazeči připraví dvě lidové písně a jednu umělou skladbu. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou notový materiál.

Zpěv: populární zpěv

Cena kurzu: **4 800,- Kč/*1 600,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví lidovou píseň a dvě písně rozdílného tempa z oblasti populární hudby (1 česká, 1 anglická). Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

 

Zpěv: zaměření rockový zpěv

Cena kurzu: **4 800,- Kč/*1 600,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví jednu lidovou píseň, jednu píseň z oblasti populární hudby a jednu píseň z oblasti rockové hudby. Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

Zpěv: zaměření jazzový zpěv/world music

Cena kurzu: **4 800,- Kč/*1 600,- Kč

Celkem 16 vyučovacích hodin (8 hodin teoretické přípravy a 8 hodin zpěvu). Zpěv probíhá vždy individuálně.

Na první termín si uchazeči připraví 3 skladby některého z následujících žánrů: swing, jazz, bossanova, braziljazz, soul, popjazz.

Ke zvoleným písním je nutné mít s sebou základy (na cd nebo flash disku), popř. notový materiál.

  • Black Facebook Icon