top of page
Zuzana_Starkova.jpg

PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Náměstkyně ředitele pro pedagogickou činnost

 

VZDĚLÁNÍ 
2017 KČJ PedF UK v Praze, obor Didaktika českého jazyka, titul Ph.D.
2010 FF UK v Praze, obor Německý jazyk – státní rigorózní zkouška, titul PhDr.
2009 FF UK v Praze, studijní programy Filologie a Učitelství pro střední školy, obory Český jazyk a literatura – Německý jazyk, titul Mgr.

 

ZAMĚSTNÁNÍ
2/2011–8/2023 odborná lektorka / akademická pracovnice Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚBS FF UK)

  Funkce:

  • 10/2022–12/2022 a 10/2016–8/2018 zástupkyně ředitelky ÚBS FF UK

  • 1/2012–8/2018 tajemnice ÚBS FF UK

  • 2/2011–12/2015 Erasmus koordinátorka ÚBS FF UK

9/2023–12/2023 kurzy CŽV Česká studia při FF UK; DPP
3/2023–10/2023
tajemnice pro výuku na Letní škole slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
6/2023–12/2023 
Tesla Solar, s.r.o. – copywriter
6/2021–5/2023
jednatelka Tesla Solar, s.r.o.
1/2019–4/2022
metodička češtiny jako druhého jazyka, Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR); projekt APIV-A
8/2008–12/2017 Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) – externí lektorka pro výuku češtiny pro cizince ve dvousemestrálních kurzech a v rámci letních škol, zkoušení žadatelů o trvalý pobyt z češtiny (A1)
6–12/2017, 8–9/2016 Metodické a odborné centrum ÚJOP UK – metodická činnost v kurzech pro krajany (lektory češtiny pro cizince

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

2011–2015 členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), v l. 2011–2012 členka Výboru AUČCJ: 
2006–2009 členka Syndikátu novinářů ČR
2009 externí redaktorka výtvarného umění časopisu A tempo revue o. s.
10/2006–10/2008 redaktorka a tajemnice časopisu Literární novinky (Litenky) při Ústavu české literatury a literární vědy na FF UK v Praze
8–12/2006 externí spolupracovnice ÚČJTK na FF UK v Praze při soupisu rukopisů 17. a 18. stol. v ČR
2007, 2008, 2012, 2013, 2017 spolupořádání výstav akad. mal. Jaroslava Fanty (galerie Nová síň, Galerie A&A, Galerie Epicu
re, veletrh Ateliér Art Fest 2017, festival umění na Výstavišti v Lysé nad Labem 2017)
 

GRANTY

7/2018, 2019–2022 Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A), projekt realizovaný v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR); https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/ – spoluřešitelka
2015–2016 Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím / druhém jazyku, GAUK – Grant Univerzity Karlovy, projekt č. 310015 – hlavní řešitelka
2015 Inovace předmětu „Ústní a písemné vyjadřování“, Vnitřní soutěž FF UK 2015 (FF_15_TO1_054) – spoluřešitelka
2014–2016 On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2 (WRILAB2), LLP EU, www.wrilab2.eu – spoluřešitelka
2013 Zvýšení úrovně zkoušky z ČJ pro trvalý pobyt na A2, Národní ústav pro vzdělávání – NÚV, projekt č. 3016 – spoluřešitelka
2013 Metodika výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince, Národní ústav pro vzdělávání – NÚV, projekt č. 3006 – spoluřešitelka

 

PUBLIKACE (výběr)
•    Boccou Kestřánková M., Stárková Z.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců. Metodické a výukové materiály pro 3. - 9. ročník základních škol. 2. díl. Praha, Národní pedagogický institut ČR, 2022. 338 s. • p. ISBN 978-80-7578-094-2.
•    Boccou Kestřánková M., Stárková Z.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců. Metodické a výukové materiály pro 3. - 9. ročník základních škol. 1. díl. Praha, Národní pedagogický institut ČR, 2022. 75 s. • p. ISBN 978-80-7578-094-2.
•    Stárková Z.: Experimentální psaní na 2. stupni české ZŠ aneb jak si vedou čeští žáci a žáci s OMJ? Didaktické studie, 2018, č. • no. 10, s. • p. 93-107. ISSN 1804-1221.
•    Stárková Z.: Vliv klasických postupů při nácviku dovednosti psaní na rozsah slovní zásoby ve srovnání s metodou psaní tvůrčího. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics [online], 2017, č. • no. 8, s. • p. 48-62. ISSN 2336-6702.
•    Hajíčková Z.: Repertoár textových žánrů podle dovedností. In Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2016, s. • p. 67-71. ISBN 978-80-7481-163-0.
•    Hajíčková Z., Adamovičová A.: Rozvoj dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku v akademickém prostředí. CASALC Review, 2016, č. • no. 6, s. • p. 94-101. ISSN 1804-9435.
•    Hajíčková Z., Adamovičová A.: Česká verze projektu Wrilab2. In Perissutti A., Kuri S., Doleschal U.: Wrilab2 A Didactical Approach to Develop Text Competences in L2. Zürich, LIT Verlag GmbH  Co. KG Wien, 2016, s. • p. 75-101. ISBN 978-3-643-90859-9.
•    Hajíčková Z.: Učebnice pro žáka-cizince. Nová Čeština doma & ve světě, 2016, č. • no. 6, s. • p. 36-49. ISSN 1805-367X.
•    Hajíčková Z.: Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím - druhém jazyku: Akční výzkum. Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2016. 134 s. • p. ISBN 978-80-7290-891-2.

 

kovarova.jpg

MgA. Alice Kovářová

Náměstkyně ředitele pro pedagogickou činnost a studijní záležitosti.

 

Email:

 

alicekovarova@seznam.cz

  • Black Facebook Icon
bottom of page