top of page
SMYČCE

DEPARTMENT OF STRING INSTRUMENTS

Vedoucí oddělení:

Mgr. Ada Slivanská

krehnac300.jpg
Ada-Slivanska.jpg
macecek300.jpg
havlák.jpg
smolyarova300.jpg
IMG_1000.JPG
titulní-foto.jpg
1571159241-klecka-pavel-1.jpg
dvorak300.jpg
Ivanherak.webp

DEPARTMENT OF MUSICAL

Vedoucí oddělení:

Mgr. Ada Slivanská

Mgr. Ada Slivanská
 

About:

String department educators have always tried to educate their listeners comprehensively, ie not only purely musically professional but also human. In a purely professional approach - playing the instrument - they prepare their listeners for the widest possible range and practical application. Most students will play in orchestras, chamber associations, or teach and raise the cultural level of fellow citizens. It is not only about raising a “pure soloist” but also of responding to the reality of life. Nothing more, but nothing less.

Ada-Slivanska.jpg

Mgr. Ada Slivanská
Vedoucí oddělení

Absolventka konzervatoře v Praze, obory housle (Břetislav Ludvík) a kompozice (Jan Zdeněk Bartoš). Řadu let studovala hru na housle u prof. Marie Hlouňové.

Na filosofické fakultě Karlovy university absolvovala v roce 1986 hudební vědu. Jako houslistka byla po roce působení ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech angažována v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu, který opustila po 20 letech z důvodu jiných aktivit a to především angažovanosti v sólové a komorní hře a hudebně-manažerské činnosti. V letech 2004 – 2009 byla členkou orchestru Státní opery Praha.

Je zakladatelkou komorního souboru Quartetto con flauto. S tímto souborem natočila 4 CD a řadu nahrávek pro rozhlas a televizi. Komorní hudbě se věnuje mnoho let. Působila pravidelně v České republice a byla zvána i na mezinárodní festivaly.

Současně s angažovaností výkonné houslistky soukromě vyučuje. Několik jejích žáků pokračuje ve studiu na konzervatoři.

Jako manažerka produkovala CD, zajišťovala koncerty včetně abonentních řad. Byla uměleckou poradkyní na festivalu Podblanický podzim, manažerkou Talichova a později Českého komorního orchestru. Od roku 1997 spolupracovala festivalu Prague Horn – Lesní roh Praha. Tento festival se stal později součástí Mezinárodního festivalu Praha, klasika.., jehož byla spoluzakladatelkou. Zde působila do roku 2023. Od roku 1998 do roku 2021 byla výkonnou ředitelkou mezinárodního festivalu a komorních kurzů Ameropa. Od roku 2021 pokračuje v organizační činnosti jako zakladatelka a výkonná ředitelka mezinárodní akademie a hudebního tábora I-AME z.s. (International association for music education). Každoročně se těchto kurzů a festivalu účastní více, než stovka studentů hudby a začínajících hudebníků z Česka i zahraničí, pod vedením špičkových pedagogů a výkonných umělců z ČR, Španělska, Belgie, USA, Rakouska, Izraele, Islandu, Kanady, Číny, Jižní Korey a dalších.  

Od léta roku 2019 do září 2022 byla manažerkou Pavla Šporcla a agentury ŠPORCL ARTS Agency.

V roce 2024 přijala místo vedoucí smyčcového oddělení na Mezinárodní konzervatoři Praha.

havlák.jpg

MgA. Lubomír Havlák
Housle

Violinist, graduate of the Conservatory of Music and the Academy of Performing Arts, studied in Zurich, collaboration with the Virtuosi di Praga Chamber Orchestra, the Czech Chamber Philharmonic and the Czech Radio Orchestra, soloist of the Prague Chamber Strings, performing at concerts both at home and abroad.

1571159241-klecka-pavel-1.jpg

Pavel Klečka
Kontrabas

Pavel Klečka patří ke generaci nejlepších kontrabasistů současnosti. Hudbě se věnuje již od dětství. Začínal hře na klavír a klarinet. Kontrabas studoval na Konzervatoři v Kroměříži u prof. Miloslava Gajdoše (1984 -1990) a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Doc. Miloslava Jelínka (1990 – 1994).

V roce 1990 vyhrál konkurz do Gustav Mahler Jugend Orchestr. Je zakládajícím členem Pražské komorní filharmonie, kde ve funkci vedoucí kontrabasové skupiny působí dodnes. Od roku 2016 je také členem Státní Opery Praha. Od dob studií se věnuje sólové hře. Často spolupracuje s Vítězslavem Podrazilem /dirigent/, Ludmilou Peterkovou /klarinet/, Ivanem Ženatým /housle/, Petrem Mikulášem /bas/, a dalšími. Nedílnou součástí jeho uměleckého působení je vyučování kontrabasu v rámci projektu Akademie v PKF, kde připravuje budoucí kolegy na práci v orchestru. Na Konzervatoři v Brně působil v letech 1996 – 2015 jako vyučující oboru kontrabas a vychoval řadu výborných kontrabasistů. Od roku 2015 působí na Konzervatoři Jana Deyla v Praze.  V roce 2015 dostal prestižní cenu „Euro Pragensis Ars“ za sólovou koncertní činnost a prezentaci kontrabasu jako sólového nástroje.

Ivanherak.webp

Ivan Herák

Houslista se narodil v malé slovenské vesničce Hradiště pod Vrátnou. Pochází z muzikantské rodiny a patří k nejvyhledávanějším českým cikánským houslovým virtuózům. Studoval na Konzervatoři v Topolčanech u ruského profesora Oleg ter Martirosova kde také zdárně udělal absolutorium. Ivan Herák má charismatický projev a je výjimečný svoji muzikálnosti, disponuje mimořádným projevem a improvizaci. Jeho hudební přednes jemných tónů v kontrastu s divokými rytmy Vás přivedou do pohody a uznáte, že je velkým a jedinečným umělcem. Houslová sóla, která se vám dostanou do žil, či schopnost plynule procházet různé hudební proudy, jsou součástí okouzlujícího projevu tohoto virtuóze, který si vždy získá každé svoje publikum. Protože Vy jste výjimeční, objednejte si našeho výjimečného současného virtuóza na Vaše akce a nechte se okouzlit jeho přednesem a cítěním.
 

IMG_1000.JPG

MgA. Hedvika Mousa Bacha
Harfa

Je absolventkou Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením (2004) u Hany Müllerové-Jouzové, Pražské konzervatoře (2006) a HAMU (2012) u doc. Jany Bouškové.

Během svým studií se zúčastnila mistrovských kurzů u světoznámých harfistek I. Perrin a I. Moretti a M. Ch. Cleary V letech 2007-2008 byla na zahraniční stáži ve švýcarském Lausanne, kde studovala na Haute École de Musique u Chantal Mathieu.

V roce 1999 zvítězila v soutěži „Hudba na gymnáziu“ a v roce 2002 získala cenu Anny Hostomské na festivalu mladých interpretů „Preludium“ v Šumperku.

Hedvika Mousa Bacha se intenzivně věnuje komorní i sólové dráze a spolupracuje s mladými talentovanými umělci jako je sopranistka M. Mátlová, K. Janů houslistka M. Růžková-Urbanová či violistka J. Hosprová, se kterými vystupuje na koncertních pódiích a hudebních festival jak v České Republice, tak i v Německu, Francii Švýcarsku a Maďarsku. V roce 2014 vyšlo její  první CD „Beau Soir“. Skladby francouzských mistrů impresionismu a romantismu natočila společně s houslistkou M. Urbanovou .Vedle klasického žánru se zajímá i o českou soudobou a populární tvorbu. Je vyhledávanou interpretkou soudobých skladatelů, uvedla premiéry skladeb autorů např.: Z .Zahradníka , M. Müllera. a L. Davida, M. Smolky. Byla přizvána ke společným projektům Lenky Dusilové, Beaty Hlavenkové, Ivy Bittové, Dary Rollins a Dana Bárty.  Nedílnou součástí jejích aktivit je orchestrální a pedagogická činnost. Pravidelně spolupracuje s orchestry: Orchestr hl..m. Prahy FOK, Orchestr Berg, Talichova komorní filharmonie a Státní opera Praha. Od roku 2008 také vyučuje hru na harfu na ZUŠ Lounských v Praze. V letech 2009-2010 byla členem Filharmonie Hradec Králové.

krehnac300.jpg

Martin Křehnáč, DiS.
Kytara

macecek300.jpg

Mgr. Petr Maceček Ph.D

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Houslista a pedagog. Housle studoval na Ostravské konzervatoři u profesora Ladislava Gořuly a na Akademii múzických umění v Praze ve třídě profesora Václava Snítila. Stal se držitelem několika soutěžních ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou zvláštní cena v houslové soutěži Henryka Wieniawského v Polském Lublinu (1979) a titul laureát a absolutní vítěz Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí (1980).

Petr Maceček byl koncertním mistrem Slovenského komorního orchestru (1988 – 1991), koncertním mistrem a uměleckým vedoucím komorního orchestru Capella Istropolitana v Bratislavě (1991 – 1994) a členem Nového Bratislavského Tria (Eugen Prochác – violoncello, Mikuláš Škuta – klavír). Po svém příchodu do Prahy byl v 90 letech několik let koncertním mistrem Sukova komorního orchestru a členem smyčcového kvarteta Martinů (1994 – 1997). Poté do roku 2002 působil jako koncertní mistr Pražského komorního orchestru. Od roku 2000 do roku 2011 byl členem Talichova kvarteta. V letech 1992 – 2003 byl rovněž členem Rejchova klavírního tria ( Jaromír Klepáč – klavír, Margit Klepáčová – violoncello). Jako sólista výše zmiňovaných orchestrů nebo jejich umělecký vedoucí a později jako člen Talichova kvarteta koncertoval ve významných koncertních sálech po celé Evropě, Jižní Americe, Spojených státech a Asii.

Natáčel pro nahrávací společnosti Supraphon, Naxos, Vox Classics, Koch Discover, BMG ad.

Jako člen Talichova kvarteta získal několikrát ocenění hudebního časopisu Diapason za nahrávky komorních skladeb pro francouzskou firmu Calliope. Vysoce ceněna je rovněž jeho nahrávka kompletu Brahmsových sonát pro housle a klavír s pianistou Norbertem Hellerem.

Řadu sólových nahrávek realizoval na objednávku Českého rozhlasu v Praze (kompozice Bachovy, Korngoldovy, Sarasateho, Brahmse, Fibicha, Ravela, Temla, Hanuše a dalších skladatelů).

 

Od roku 2010 pedagogicky působí na Ostravské univerzitě a na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Od této doby se kromě pedagogické činnosti věnuje opět sólové koncertní kariéře. Jeho nejvýznamnějšími komorními partnery jsou nyní klavíristé Miroslav Sekera, Norbert Heller a Pavel Voráček. V letech 2015 – 2016 spolu s Pavlem Voráčkem nastudoval a v sérii koncertů provedl kompletní cyklus Beethovenových sonát pro housle a klavír. Kompletní cyklus skladeb pro housle a klavír Bohuslava Martinů je nyní ve stadiu přípravy.

Působil rovněž jako vyučující mezinárodních mistrovských kursů (Praha, Telč, Dartington, Prades, Fayance). V únoru roku 2018 vedl houslové kursy na Conservatorio statale di Musica Jacopo Tomadini v Italském Udine. V březnu 2019 byl pozván k vedení houslových kursů na Hoschule für Musik v Augsburgu (NSR) . Na červen 2019 obdržel pozvání k vedení houslových kursů na universitě Isla de Balearis ve Španělské Mallorce.

 

Dostává pozvání k účasti v porotách našich interpretačních soutěží (např. Mezinárodní Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí v roce 2018).

 

Je místopředsedou organizačního výboru Mezinárodní interpretační soutěže a hudebního festivalu Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí.

Od roku 2019 je vedoucím oddělení smyčcových nástrojů na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

Od roku 2020 je proděkanem Fakulty Umění Ostravské Univerzity.

titulní-foto.jpg

Monika Urbanová
Housle

Houslistka Monika Urbanová roz. Růžková studovala v letech 2000 – 2006 na Pražské konzervatoři pod vedením prof. Dagmar Zárubové a prof. Jaroslava Foltýna.  V roce 2011 završila magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause a prof. Leoše Čepického. V letech 2009-2010 absolvovala roční stáž  na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien ve třídě prof. Petera Schuhmayera.

Monika je laureátkou řady mezinárodních soutěží (2002 – 1. cena Soutěž J. Muziky, 2005 – 3. cena Soutěž konzervatoří, 2006 – 1. cena a cena za nejlepší provedení díla B. Martinů Soutěž Nadace B. Martinů, 2010 – 3. cena Stephanie-Hohl Wettbewerb ve Vídni). Pravidelně se účastnila mezinárodních mistrovských kurzů např. 2001, 2004, 2010 Sommerakademie Prague – Vienna – Budapest v Semmeringu (prof. I. Štraus, prof. A. Kiss, prof. H. Shaham), 2005 Akademie v Telči (prof. J. Talich), 2006 a 2007 Meadowmount – USA (prof. Ch. Avsharian), 2008 Encuentro de música y academia de Santander (prof. Z. Bron, S. Markovici), 2009 Letní kurzy v St. Wolfgang Rakousko (prof. P. Schuhmayer).

Monika je od r. 2010 stálou členkou skupiny prvních houslí Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Jako sólistka vystoupila se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, s Filharmonií Hradec Králové, s Komorním orchestrem Pavla Haase, s Komorním orchestrem Pražských symfoniků.

Monika Urbanová se intenzivně věnuje komorní hře, působila ve Phantasy Quartet, Trio con brio. Byla členkou smyčcového kvarteta Eve Quartet (2007-2016), s kterým se kromě klasického repertoáru věnovala také swingu. Vystupovala v představení Easy Living Divadla Mlejn, které spojovalo klasický koncert se vzdušnou vertikální akrobacií. Zúčastnila se také projektu „Vivaldi show“ – spojení Čtveroročních dob A. Vivaldiho se scénickým tancem a projekcí.

Koncertuje v nevšedním spojení s varhanami a harfou. V roce 2011 vyšlo její první CD „Violin and organ.“  S harfistkou Hedvikou Mousa Bacha tvoří od r. 2010 duo Beautiful Strings. Vydaly v roce 2014 CD s díly francouzských mistrů „Beau Soir“.

Monika objevuje nové způsoby interpretace „zaběhlých“ skladeb houslového repertoáru, které s varhanami, nebo harfou získávají úplně jiný, netradiční rozměr.

smolyarova300.jpg

MgA. Irina Smolyarova
Klavírní spolupráce

She graduated from CMŠ (Specialized Primary and Secondary School of Music) and the Russian Music Academy Gnesinych in Moscow, graduated in 1994 (Prof. S. Navasardyan, Prof. V. Tropp). During her studies she successfully participated in many national and international competitions. After her studies she devoted herself to solo and chamber concert activities, collaborating with soloists of the Moscow Philharmonic. She also taught and worked as a accompanist at the Moscow Conservatory. Since 1999 he has been living in Prague, where he applies his musical experience in the field of solo concert activities and chamber music (piano cooperation at International Courses in Prague, Hanover, Salzburg, Bratislava and Moscow). At present he works as a teacher at the Art School Zbraslav and the International Conservatory in Prague.

dvorak300.jpg

Zdeněk Dvořák, DiS.
Kytara

Zdeněk Dvořák Je pražským rodákem. Vystudoval Státní konzervatoř v Praze, obor klasická kytara, u profesorů Štěpána Urbana a Milana Zelenky. Je uznávaným sólistou, ale především citlivým pedagogem. Působil na různých školách (ZUŠ v Kralupech nad Vltavou, ZUŠ Lounských Praha, AMU Praha, divadelní fakulta, hudební obor), od roku 2008 vyučuje klasickou kytaru na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Od roku 1990 je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, je předsedou Kytarové sekce ZUŠ ČR. Podílí se též na tvorbě Rámcově vzdělávacích programů a Školských vzdělávacích programů. Je lektorem pro další vzdělávání učitelů. Četná první místa a ocenění jeho žáků na celostátních i zahraničních soutěžích dokazují jeho kvalitní pedagogickou práci. To dokládá i nahrání profilového CD úspěšných žáků jeho kytarové třídy, které získalo cenu rozhlasu v pořadu Rondo – Kritické sondy CD. Řada jeho studentů byla přijata na konzervatoře nebo Akademie doma i v zahraničí (AMU, VŠ Basilej, Julliard USA). Od roku 1989 je pravidelným členem v porotách kytarových soutěží nejen doma, ale i v zahraničí. Tentýž rok zakládá nahrávací studio a hudební vydavatelství Principium. V něm nahrává desítky CD předních českých i světových kytaristů. Mezi významné projekty patří například nahrávky Petra Saidla,, Milana Zelenky, Martina Myslivečka, Vladislava Bláhy, Pavla Steidla, Carla Domeniconiho, Prague Guitar Quartet, a mnoha dalších. V současné době dokončuje nahrávku CD Vladimíra Mikulky vydávané u příležitosti čtyřiceti let jeho koncertní činnosti. Jeho CD získávájí nejvyšší ocenění od kritiky jak v českých, tak i zahraničních hudebních časopisech (TIP Harmonie za CD Petra Seidla, Classical Guitare Magazine, Chachiers de Guitare). Od roku 1997 vede mistrovské kurzy na mezinárodních festivalech klasické kytary v Novém Strašecí a Brně, na kytarovém festivalu v Mikulově pořádá informativní kurz zvukové a hudební režie. V roce 1998 uspořádal spolu s Magistrátem hl. m. Prahy festival Dny české klasické kytary věnované poctě Štěpána Urbana na Chodovské tvrzi v Praze. Věnuje se koncertní činnosti, z poslední doby v prosinci 2008 celovečerní recital v Basileji, v červnu 2010 série koncertů (Basilej, Freiburg, Colmar, Lausanne). www.firmy.cz/detail/741882-zdenek-dvorak-principium-praha-sedlec.html

  • Black Facebook Icon
bottom of page