top of page
SMYČCE

DEPARTMENT OF STRING INSTRUMENTS

Vedoucí oddělení:

Mgr. Ada Slivanská

Ada Slivanská
Petr Maceček
Lubomír Havlák
Monika Urbanová
Pavel Klečka
Martin Křehnáč
Irina Smolyarova
Hedvika Mousa Bacha
Zdeněk Dvořák
Ivan Herák
Monika Urbanová

DEPARTMENT OF MUSICAL

About:

String department educators have always tried to educate their listeners comprehensively, ie not only purely musically professional but also human. In a purely professional approach - playing the instrument - they prepare their listeners for the widest possible range and practical application. Most students will play in orchestras, chamber associations, or teach and raise the cultural level of fellow citizens. It is not only about raising a “pure soloist” but also of responding to the reality of life. Nothing more, but nothing less.

Vedoucí oddělení:

SLIVANSKA
Mgr. Ada Slivanská

Mgr. Ada Slivanská

Absolventka konzervatoře v Praze, obory housle (Břetislav Ludvík) a kompozice (Jan Zdeněk Bartoš). Řadu let studovala hru na housle u prof. Marie Hlouňové. Na filosofické fakultě Karlovy university absolvovala v roce 1986 hudební vědu. Jako houslistka byla po roce působení ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech angažována v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu, který opustila po 20 letech z důvodu jiných aktivit a to především angažovanosti v sólové a komorní hře a hudebně-manažerské činnosti. V letech 2004–2009 byla členkou orchestru Státní opery Praha. 

Je zakladatelkou komorního souboru Quartetto con flauto. S tímto souborem natočila 4 CD a řadu nahrávek pro rozhlas a televizi. Komorní hudbě se věnuje mnoho let. Působila pravidelně v České republice a byla zvána i na mezinárodní festivaly. Současně s angažovaností výkonné houslistky soukromě vyučuje. Několik jejích žáků pokračuje ve studiu na konzervatoři. Jako manažerka produkovala CD, zajišťovala koncerty včetně abonentních řad.

Byla uměleckou poradkyní na festivalu Podblanický podzim, manažerkou Talichova a později Českého komorního orchestru. Od roku 1997 spolupracovala festivalu Prague Horn – Lesní roh Praha. Tento festival se stal později součástí Mezinárodního festivalu Praha, klasika.., jehož je spoluzakladatelkou. Zde působila do roku 2023. Od roku 1998 do roku 2021 byla výkonnou ředitelkou mezinárodního festivalu a komorních kurzů Ameropa. Od roku 2021 pokračuje v organizační činnosti jako zakladatelka a výkonná ředitelka mezinárodní akademie a hudebního tábora I-AME z.s. (International association for music education). Každoročně se těchto kurzů a festivalu účastní více, než stovka studentů hudby a začínajících hudebníků z Česka i zahraničí, pod vedením špičkových pedagogů a výkonných umělců z ČR, Španělska, Belgie, USA, Rakouska, Izraele, Islandu, Kanady, Číny, Jižní Korey a dalších. 

Od léta roku 2019 do září 2022 byla manažerkou Pavla Šporcla a agentury ŠPORCL ARTS Agency. V roce 2024 přijala místo vedoucí smyčcového oddělení na Mezinárodní konzervatoři Praha.

Oddělení smyčcových nástrojů

Oddělení klasických strunných nástrojů

dvorak300.jpg
MACECEK
ZDVORAK

Mgr. Petr Maceček Ph.D.
Housle

Zdeněk Dvořák, DiS.
Kytara

Housle studoval na Ostravské konzervatoři u profesora Ladislava Gořuly a na Akademii múzických umění v Praze ve třídě profesora Václava Snítila. Stal se držitelem několika soutěžních ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou zvláštní cena v houslové soutěži Henryka Wieniawského v Polském Lublinu (1979) a titul laureát a absolutní vítěz Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí (1980).

Petr Maceček byl koncertním mistrem Slovenského komorního orchestru (1988–1991), koncertním mistrem a uměleckým vedoucím komorního orchestru Capella Istropolitana v Bratislavě (1991–1994) a členem Nového Bratislavského Tria. Po svém příchodu do Prahy byl v 90 letech několik let koncertním mistrem Sukova komorního orchestru a členem smyčcového kvarteta Martinů (1994–1997). Poté do roku 2002 působil jako koncertní mistr Pražského komorního orchestru. Od roku 2000 do roku 2011 byl členem Talichova kvarteta.

Od roku 2010 pedagogicky působí na Ostravské univerzitě a na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Od této doby se kromě pedagogické činnosti věnuje opět sólové koncertní kariéře. Jeho nejvýznamnějšími komorními partnery jsou nyní klavíristé Miroslav Sekera, Norbert Heller a Pavel Voráček. V letech 2015–2016 spolu s Pavlem Voráčkem nastudoval a v sérii koncertů provedl kompletní cyklus Beethovenových sonát pro housle a klavír. Kompletní cyklus skladeb pro housle a klavír Bohuslava Martinů je nyní ve stadiu přípravy.

Působil rovněž jako vyučující mezinárodních mistrovských kursů (Praha, Telč, Dartington, Prades, Fayance). V únoru roku 2018 vedl houslové kursy na Conservatorio statale di Musica Jacopo Tomadini v Italském Udine. V březnu 2019 byl pozván k vedení houslových kursů na Hoschule für Musik v Augsburgu (NSR) . V červnu 2021 obdržel pozvání k vedení houslových kursů na universitě Isla de Balearis ve Španělské Mallorce.

Od roku 2019 je vedoucím oddělení smyčcových nástrojů na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

Od roku 2020 je proděkanem Fakulty umění Ostravské univerzity.

image_edited.jpg

MgA. Lubomír Havlák
Housle

Absolvoval Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze ve třídách prof. Vladimíra Rejška a Antonína Moravce. Již od počátku studií se výrazně zajímal o studium komorní hry. Zúčastňoval se však i sólových interpretačních soutěží. Je nositelem 1. ceny ze soutěže konzervatoří české a slovenské republiky a v oblasti soudobé hudby se prosadil na soutěži C. Flesche v Londýně. V roce 1983 se zúčastnil interpretačních kursů Nathana Milsteina v Curychu. Svá studia ukončil uvedením koncertů A. Dvořáka a J. Brahmse s orchestrem v pražském Rudolfinu.

V roce 1976 se stal zakládajícím členem Havlákova kvarteta, o 10 let později přejmenovaného na Kvarteto Martinů. Primáriem tohoto kvarteta je dodnes. Po celou tuto dobu vyvíjelo kvarteto bohatou koncertní činnost jak v Československu a České republice, tak zejména v zahraničí. Kromě těchto koncertních aktivit se věnuje též pedagogické činnosti či vedení komorních orchestrů. Vystupuje také jako sólista. Každoročně organizuje mezinárodní kurzy komorní hudby v České republice, které navštěvují lidé milující hudbu z celého světa.

Jako člen Kvarteta Martinů získal celou řadu mezinárodních ocenění ať už na soutěžích , tak později za nahrávky CD. Mj. cenu MIDEM v Cannes 2004 za nejlepší CD roku, CD měsíce anglického MW Classical Music Web. Vystupoval na hlavních světových podiích, zahrnujíc v to Wigmore Hall v Londýně a prestižní podia po celé Evropě, v USA, Kanadě, J. Koreji a v Japonsku.

Zdeněk Dvořák Je pražským rodákem. Vystudoval Státní konzervatoř v Praze, obor klasická kytara, u profesorů Štěpána Urbana a Milana Zelenky. Je uznávaným sólistou, ale především citlivým pedagogem. Působil na různých školách (ZUŠ v Kralupech nad Vltavou, ZUŠ Lounských Praha, AMU Praha, divadelní fakulta, hudební obor), od roku 2008 vyučuje klasickou kytaru na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Od roku 1990 je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, je předsedou Kytarové sekce ZUŠ ČR. Podílí se též na tvorbě Rámcově vzdělávacích programů a Školských vzdělávacích programů. Je lektorem pro další vzdělávání učitelů. Četná první místa a ocenění jeho žáků na celostátních i zahraničních soutěžích dokazují jeho kvalitní pedagogickou práci. To dokládá i nahrání profilového CD úspěšných žáků jeho kytarové třídy, které získalo cenu rozhlasu v pořadu Rondo – Kritické sondy CD. Řada jeho studentů byla přijata na konzervatoře nebo Akademie doma i v zahraničí (AMU, VŠ Basilej, Julliard USA). Od roku 1989 je pravidelným členem v porotách kytarových soutěží nejen doma, ale i v zahraničí. Tentýž rok zakládá nahrávací studio a hudební vydavatelství Principium. V něm nahrává desítky CD předních českých i světových kytaristů. Mezi významné projekty patří například nahrávky Petra Saidla, Milana Zelenky, Martina Myslivečka, Vladislava Bláhy, Pavla Steidla, Carla Domeniconiho, Prague Guitar Quartet, a mnoha dalších. V současné době dokončuje nahrávku CD Vladimíra Mikulky vydávané u příležitosti čtyřiceti let jeho koncertní činnosti. Jeho CD získávájí nejvyšší ocenění od kritiky jak v českých, tak i zahraničních hudebních časopisech (TIP Harmonie za CD Petra Seidla, Classical Guitare Magazine, Chachiers de Guitare). Od roku 1997 vede mistrovské kurzy na mezinárodních festivalech klasické kytary v Novém Strašecí a Brně, na kytarovém festivalu v Mikulově pořádá informativní kurz zvukové a hudební režie. V roce 1998 uspořádal spolu s Magistrátem hl. m. Prahy festival Dny české klasické kytary věnované poctě Štěpána Urbana na Chodovské tvrzi v Praze. Věnuje se koncertní činnosti, z poslední doby v prosinci 2008 celovečerní recital v Basileji, v červnu 2010 série koncertů (Basilej, Freiburg, Colmar, Lausanne).

Další informace na webu.

krehnac300.jpg

Martin Křehnáč, DiS.
Kytara

Martin Křehnáč narozen 1971 v Praze. Vystudoval klasickou kytaru na Státní konzervatoři v Pardubicích a pod vedením prof. Zdeňka Dvořáka se zdokonaloval ve hře na klasickou kytaru. Nyní vyučuje na Mezinárodní konzervatoři Praha a na ZUŠ Štefánikova v Praze.

Vystupoval na řadě koncertů v České republice. Studoval v letech 1997-2003 v Německu a ve Švýcarsku sociální waldorfskou pedagogiku. Zde se také věnoval koncertní činnosti. Koncertoval sólově ve Stuttgartu, Basileji a v Kostnici. Pořádal komorní koncerty v různých seskupeních (flétna, kytara, housle, violoncello a klavír). V roce 2010 měl řadu sólových recitálů v Japonsku. V létě 2011 a 2012 koncertoval s flétnistou Mariem Mesanym v japonské Nagoyi. Jeden z koncertů byl zařazen do programu Nagoyiské filharmonie. V roce 2013 a 2014 koncertoval s Janem Jandou v japonské Nagoyi, Naře, Yokohamě a v Tokiu. Na programu byly pěvecké koncerty s kytarou a koncerty kytarového dua. V dalších letech vystupoval v Japonsku s barytonistou Romanem Janálem a Janem Jandou ve velkém Noh divadle v Nagoyi. V roce 2016 koncertoval s flétnistou Mario Mesanym v Japonsku a v Austrálii. V roce 2017 doprovázel Jana Jandu na gratulačním koncertě Zdeňka Dvořáka. V roce 2018 účinkoval v Noh divadle v Nagoyi v kytarovém duu s kytaristou Adamem Tvrdým. V roce 2019 vystupoval s triem Racconto ve složení Veronika Sedláčková – příčná flétna, Jan Sedláček – violoncello, Martin Křehnáč – kytara v japonské Nagoyi a Takahamě.

Pravidelně navštěvuje Mistrovské kytarové interpretační kurzy v Mikulově a Brně. Se studenty MKP často vystupuje v Česku, Švýcarsku a v Japonsku.

KREHNAC
HAVLAK

Monika Urbanová
Housle

Houslistka Monika Urbanová roz. Růžková studovala v letech 2000–2006 na Pražské konzervatoři pod vedením prof. Dagmar Zárubové a prof. Jaroslava Foltýna.  V roce 2011 završila magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause a prof. Leoše Čepického. V letech 2009–2010 absolvovala roční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien ve třídě prof. Petera Schuhmayera.

Monika je laureátkou řady mezinárodních soutěží (2002: 1. cena Soutěž J. Muziky, 2005: 3. cena Soutěž konzervatoří, 2006: 1. cena a cena za nejlepší provedení díla B. Martinů Soutěž Nadace B. Martinů, 2010: 3. cena Stephanie-Hohl Wettbewerb ve Vídni). Pravidelně se účastnila mezinárodních mistrovských kurzů např. 2001, 2004, 2010 Sommerakademie Prague – Vienna – Budapest v Semmeringu (prof. I. Štraus, prof. A. Kiss, prof. H. Shaham), 2005 Akademie v Telči (prof. J. Talich), 2006 a 2007 Meadowmount – USA (prof. Ch. Avsharian), 2008 Encuentro de música y academia de Santander (prof. Z. Bron, S. Markovici), 2009 Letní kurzy v St. Wolfgang Rakousko (prof. P. Schuhmayer).

Monika je od r. 2010 stálou členkou skupiny prvních houslí Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Jako sólistka vystoupila se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, s Filharmonií Hradec Králové, s Komorním orchestrem Pavla Haase, s Komorním orchestrem Pražských symfoniků. Monika Urbanová se intenzivně věnuje komorní hře, působila ve Phantasy Quartet, Trio con brio. Byla členkou smyčcového kvarteta Eve Quartet (2007–2016), s kterým se kromě klasického repertoáru věnovala také swingu. Vystupovala v představení Easy Living Divadla Mlejn, které spojovalo klasický koncert se vzdušnou vertikální akrobacií. Zúčastnila se také projektu „Vivaldi show“ – spojení Čtveroročních dob A. Vivaldiho se scénickým tancem a projekcí. Koncertuje v nevšedním spojení s varhanami a harfou. V roce 2011 vyšlo její první CD „Violin and organ.“  S harfistkou Hedvikou Mousa Bacha tvoří od r. 2010 duo Beautiful Strings. Vydaly v roce 2014 CD s díly francouzských mistrů „Beau Soir“.

Monika objevuje nové způsoby interpretace „zaběhlých“ skladeb houslového repertoáru, které s varhanami, nebo harfou získávají úplně jiný, netradiční rozměr.

IMG_1000.JPG

MgA. Hedvika Mousa Bacha
Harfa

Je absolventkou Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením (2004) u Hany Müllerové-Jouzové, Pražské konzervatoře (2006) a HAMU (2012) u doc. Jany Bouškové.

Během svým studií se zúčastnila mistrovských kurzů u světoznámých harfistek I. Perrin a I. Moretti a M. Ch. Cleary V letech 2007–2008 byla na zahraniční stáži ve švýcarském Lausanne, kde studovala na Haute École de Musique u Chantal Mathieu.

V roce 1999 zvítězila v soutěži „Hudba na gymnáziu“ a v roce 2002 získala cenu Anny Hostomské na festivalu mladých interpretů „Preludium“ v Šumperku.

Hedvika Mousa Bacha se intenzivně věnuje komorní i sólové dráze a spolupracuje s mladými talentovanými umělci jako je sopranistka M. Mátlová, K. Janů houslistka M. Růžková-Urbanová či violistka J. Hosprová, se kterými vystupuje na koncertních pódiích a hudebních festival jak v České republice, tak i v Německu, Francii Švýcarsku a Maďarsku. V roce 2014 vyšlo její první CD „Beau Soir“. Skladby francouzských mistrů impresionismu a romantismu natočila společně s houslistkou M. Urbanovou. Vedle klasického žánru se zajímá i o českou soudobou a populární tvorbu. Je vyhledávanou interpretkou soudobých skladatelů, uvedla premiéry skladeb autorů např. Z. Zahradníka, M. Müllera. a L. Davida, M. Smolky. Byla přizvána ke společným projektům Lenky Dusilové, Beaty Hlavenkové, Ivy Bittové, Dary Rollins a Dana Bárty.  Nedílnou součástí jejích aktivit je orchestrální a pedagogická činnost. Pravidelně spolupracuje s orchestry: Orchestr hl. m. Prahy FOK, Orchestr Berg, Talichova komorní filharmonie a Státní opera Praha. Od roku 2008 také vyučuje hru na harfu na ZUŠ Lounských v Praze. V letech 2009-2010 byla členem Filharmonie Hradec Králové.

Ivanherak.webp

Ivan Herák
Housle

BACHA
URBANOVA
HERAK
1571159241-klecka-pavel-1.jpg

Pavel Klečka
Kontrabas

Pavel Klečka patří ke generaci nejlepších kontrabasistů současnosti. Hudbě se věnuje již od dětství. Začínal hře na klavír a klarinet. Kontrabas studoval na Konzervatoři v Kroměříži u prof. Miloslava Gajdoše (1984–1990) a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Doc. Miloslava Jelínka (1990–1994).

V roce 1990 vyhrál konkurz do Gustav Mahler Jugend Orchestr. Je zakládajícím členem Pražské komorní filharmonie, kde ve funkci vedoucí kontrabasové skupiny působí dodnes. Od roku 2016 je také členem Státní Opery Praha. Od dob studií se věnuje sólové hře. Často spolupracuje s Vítězslavem Podrazilem (dirigent), Ludmilou Peterkovou (klarinet), Ivanem Ženatým (housle), Petrem Mikulášem (bas), a dalšími. Nedílnou součástí jeho uměleckého působení je vyučování kontrabasu v rámci projektu Akademie v PKF, kde připravuje budoucí kolegy na práci v orchestru. Na Konzervatoři v Brně působil v letech 1996–2015 jako vyučující oboru kontrabas a vychoval řadu výborných kontrabasistů. Od roku 2015 působí na Konzervatoři Jana Deyla v Praze.  V roce 2015 dostal prestižní cenu „Euro Pragensis Ars“ za sólovou koncertní činnost a prezentaci kontrabasu jako sólového nástroje.

Houslista se narodil v malé slovenské vesničce Hradiště pod Vrátnou. Pochází z muzikantské rodiny a patří k nejvyhledávanějším českým cikánským houslovým virtuózům. Studoval na Konzervatoři v Topolčanech u ruského profesora Oleg ter Martirosova kde také zdárně udělal absolutorium. Ivan Herák má charismatický projev a je výjimečný svoji muzikálnosti, disponuje mimořádným projevem a improvizaci. Jeho hudební přednes jemných tónů v kontrastu s divokými rytmy Vás přivedou do pohody a uznáte, že je velkým a jedinečným umělcem. Houslová sóla, která se vám dostanou do žil, či schopnost plynule procházet různé hudební proudy, jsou součástí okouzlujícího projevu tohoto virtuóze, který si vždy získá každé svoje publikum. Protože Vy jste výjimeční, objednejte si našeho výjimečného současného virtuóza na Vaše akce a nechte se okouzlit jeho přednesem a cítěním.

smolyarova300.jpg

MgA. Irina Smolyarova
Klavírní spolupráce

Vystudovala CMŠ (specializovaná základní a střední škola hudebního zaměření) a Ruskou hudební akademii Gnesinych v Moskvě, kterou absolvovala v r. 1994 (prof. S. Navasardyan, prof. V. Tropp). Během studií se úspěšně zúčastnila mnoha celostátních a mezinárodních soutěží. Po studiích se věnovala koncertní činnosti sólové i komorní, spolupracovala se sólisty moskevské filharmonie. Souběžně vyučovala a působila jako korepetitorka na konzervatoři v Moskvě. Od r. 1999 žije v Praze, kde uplatňuje své hudební zkušenosti v oblasti sólové koncertní činnosti a komorní hře (klavírní spolupráce na Mezinárodních kurzech v Praze, Hannoveru, Salzburku, Bratislavě a Moskvě). V současné době působí jako pedagog na ZUŠ Zbraslav a Mezinárodní konzervatoři v Praze.

KLECKA
SMOLYAROVA
  • Black Facebook Icon
bottom of page