top of page
SMYČCE

ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH A STRUNNÝCH NÁSTROJŮ

Mgr. Petr Maceček Ph.D

macecek300.jpg
sirc300.jpg
havlák.jpg
smolyarova300.jpg
IMG_1000.JPG
dvorak300.jpg
Filip Kudelásek.jpg
vrbík.jpg
krehnac300.jpg
JAROSLAVSMYSXCE

O oddělení : 
Motto: Na počátku byl zvuk. 
O oddělení: Pedagogové smyčcového oddělení se vždy snažili vychovávat své posluchače komplexně, tedy nejen po stránce čistě hudebně profesionální, ale i lidské. V ryze profesionálním přístupu – hře na nástroj - pak připravují své posluchače na co nejširší záběr a uplatnění v praxi. Většina studentů bude hrát v orchestrech, v komorních sdruženích nebo bude vyučovat a zvyšovat kulturní úroveň spoluobčanů. Nejde o to vychovávat jen „čistého sólistu“, ale reagovat i na realitu života. Nic víc, ale ani nic méně.

 

Zaměření: Smyčcové nástroje

macecek300.jpg

Mgr. Petr Maceček Ph.D
 

Houslista a pedagog. Housle studoval na Ostravské konzervatoři u profesora Ladislava Gořuly a na Akademii múzických umění v Praze ve třídě profesora Václava Snítila. Stal se držitelem několika soutěžních ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou zvláštní cena v houslové soutěži Henryka Wieniawského v Polském Lublinu (1979) a titul laureát a absolutní vítěz Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí (1980).

Petr Maceček byl koncertním mistrem Slovenského komorního orchestru (1988 – 1991), koncertním mistrem a uměleckým vedoucím komorního orchestru Capella Istropolitana v Bratislavě (1991 – 1994) a členem Nového Bratislavského Tria (Eugen Prochác – violoncello, Mikuláš Škuta – klavír). Po svém příchodu do Prahy byl v 90 letech několik let koncertním mistrem Sukova komorního orchestru a členem smyčcového kvarteta Martinů (1994 – 1997). Poté do roku 2002 působil jako koncertní mistr Pražského komorního orchestru. Od roku 2000 do roku 2011 byl členem Talichova kvarteta. V letech 1992 – 2003 byl rovněž členem Rejchova klavírního tria ( Jaromír Klepáč – klavír, Margit Klepáčová – violoncello). Jako sólista výše zmiňovaných orchestrů nebo jejich umělecký vedoucí a později jako člen Talichova kvarteta koncertoval ve významných koncertních sálech po celé Evropě, Jižní Americe, Spojených státech a Asii.

Natáčel pro nahrávací společnosti Supraphon, Naxos, Vox Classics, Koch Discover, BMG ad.

Jako člen Talichova kvarteta získal několikrát ocenění hudebního časopisu Diapason za nahrávky komorních skladeb pro francouzskou firmu Calliope. Vysoce ceněna je rovněž jeho nahrávka kompletu Brahmsových sonát pro housle a klavír s pianistou Norbertem Hellerem.

Řadu sólových nahrávek realizoval na objednávku Českého rozhlasu v Praze (kompozice Bachovy, Korngoldovy, Sarasateho, Brahmse, Fibicha, Ravela, Temla, Hanuše a dalších skladatelů).

 

Od roku 2010 pedagogicky působí na Ostravské univerzitě a na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Od této doby se kromě pedagogické činnosti věnuje opět sólové koncertní kariéře. Jeho nejvýznamnějšími komorními partnery jsou nyní klavíristé Miroslav Sekera, Norbert Heller a Pavel Voráček. V letech 2015 – 2016 spolu s Pavlem Voráčkem nastudoval a v sérii koncertů provedl kompletní cyklus Beethovenových sonát pro housle a klavír. Kompletní cyklus skladeb pro housle a klavír Bohuslava Martinů je nyní ve stadiu přípravy.

Působil rovněž jako vyučující mezinárodních mistrovských kursů (Praha, Telč, Dartington, Prades, Fayance). V únoru roku 2018 vedl houslové kursy na Conservatorio statale di Musica Jacopo Tomadini v Italském Udine. V březnu 2019 byl pozván k vedení houslových kursů na Hoschule für Musik v Augsburgu (NSR) . Na červen 2019 obdržel pozvání k vedení houslových kursů na universitě Isla de Balearis ve Španělské Mallorce.

 

Dostává pozvání k účasti v porotách našich interpretačních soutěží (např. Mezinárodní Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí v roce 2018).

 

Je místopředsedou organizačního výboru Mezinárodní interpretační soutěže a hudebního festivalu Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí.

Od roku 2019 je vedoucím oddělení smyčcových nástrojů na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

Od roku 2020 je proděkanem Fakulty Umění Ostravské Univerzity.

havlák.jpg

MgA. Lubomír Havlák

absolvoval Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze ve třídách prof. Vladimíra Rejška a Antonína Moravce. Již od počátku studií se výrazně zajímal o studium komorní hry. Zúčastňoval se však i sólových interpretačních soutěží. Je nositelem 1. ceny ze soutěže konzervatoří české a slovenské republiky a v oblasti soudobé hudby se prosadil na soutěži C. Flesche v Londýně. V roce 1983 se zúčastnil interpretačních kursů Nathana Milsteina v Curychu. Svá studia ukončil uvedením koncertů A. Dvořáka a J. Brahmse s orchestrem v pražském Rudolfinu.

V roce 1976 se stal zakládajícím členem Havlákova kvarteta, o 10 let později přejmenovaného na Kvarteto Martinů. Primáriem tohoto kvarteta je dodnes. Po celou tuto dobu vyvíjelo kvarteto bohatou koncertní činnost jak v Československu a České republice, tak zejména v zahraničí. Kromě těchto koncertních aktivit se věnuje též pedagogické činnosti či vedení komorních orchestrů. Vystupuje také jako sólista. Každoročně organizuje mezinárodní kurzy komorní hudby v České republice, které navštěvují lidé milující hudbu z celého světa.

Jako člen Kvarteta Martinů získal celou řadu mezinárodních ocenění ať už na soutěžích , tak později za nahrávky CD. Mj. cenu MIDEM v Cannes 2004 za nejlepší CD roku, CD měsíce anglického MW Classical Music Web. Vystupoval na hlavních světových podiích, zahrnujíc v to Wigmore Hall v Londýně a prestižní podia po celé Evropě, v USA, Kanadě, J. Koreji a v Japonsku.

sirc300.jpg

MgA. Radomír Širc

Narodil se 26. 2. 1966. Na violoncello se začal učit pod vedenírn svého otce, violoncellisty Kvarteta města Prahy a koncertního mistra Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Konzervatoř v Praze studovalv letech 1980-1986 ve třídě prof. Dr. Pravoslava Sádla, AMU pak od roku 1986 ve třídě doc. Alexandra Večtomova a doc. Danieia Veise. Běhern studií se zúčastnil mistrovských kurzů ve Výmaru, které vedl vídeňský pedagog Tobias Kuhne a dvakrát v Sieně (Mischa Maisky). Studia na pražské AMU zakončil v r. 1990 získáním magisterského titulu. V letech 1991-1994 byl členem Symfonického orchestru Českého rozhiasu, v letech 1994-2005 pak členem komorního orchestru Virtuosi di Praga. V současné době se věnuje pedagogické činnosti a komorní hře.

smolyarova300.jpg

MgA. Irina Smolyarova

Vystudovala CMŠ ( specializovaná základní a střední škola hudebního zaměření) a Ruskou hudební akademii Gnesinych v Moskvě, kterou absolvovala v r. 1994 (prof. S. Navasardyan, prof. V. Tropp). Během studií se úspěšně zúčastnila mnoha celostátních a mezinárodních soutěží. Po studiích se věnovala koncertní činnosti sólové i komorní, spolupracovala se sólisty moskevské filharmonie. Souběžně vyučovala a působila jako korepetitorka na konzervatoři v Moskvě. Od r. 1999 žije v Praze, kde uplatňuje své hudební zkušenosti v oblasti sólové koncertní činnosti a komorní hře ( klavírní spolupráce na Mezinárodních kurzech v Praze, Hannoveru, Salzburku, Bratislavě a Moskvě). V současné době působí jako pedagog na ZUŠ Zbraslav a Mezinárodní konzervatoři v Praze. 

 

Zaměření: Strunné nástroje

krehnac300.jpg
dvorak300.jpg
MAZTACEK

Zdeněk Dvořák, DiS.

Zdeněk Dvořák Je pražským rodákem. Vystudoval Státní konzervatoř v Praze, obor klasická kytara, u profesorů Štěpána Urbana a Milana Zelenky. Je uznávaným sólistou, ale především citlivým pedagogem. Působil na různých školách (ZUŠ v Kralupech nad Vltavou, ZUŠ Lounských Praha, AMU Praha, divadelní fakulta, hudební obor), od roku 2008 vyučuje klasickou kytaru na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Od roku 1990 je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, je předsedou Kytarové sekce ZUŠ ČR. Podílí se též na tvorbě Rámcově vzdělávacích programů a Školských vzdělávacích programů. Je lektorem pro další vzdělávání učitelů. Četná první místa a ocenění jeho žáků na celostátních i zahraničních soutěžích dokazují jeho kvalitní pedagogickou práci. To dokládá i nahrání profilového CD úspěšných žáků jeho kytarové třídy, které získalo cenu rozhlasu v pořadu Rondo – Kritické sondy CD. Řada jeho studentů byla přijata na konzervatoře nebo Akademie doma i v zahraničí (AMU, VŠ Basilej, Julliard USA). Od roku 1989 je pravidelným členem v porotách kytarových soutěží nejen doma, ale i v zahraničí. Tentýž rok zakládá nahrávací studio a hudební vydavatelství Principium. V něm nahrává desítky CD předních českých i světových kytaristů. Mezi významné projekty patří například nahrávky Petra Saidla,, Milana Zelenky, Martina Myslivečka, Vladislava Bláhy, Pavla Steidla, Carla Domeniconiho, Prague Guitar Quartet, a mnoha dalších. V současné době dokončuje nahrávku CD Vladimíra Mikulky vydávané u příležitosti čtyřiceti let jeho koncertní činnosti. Jeho CD získávájí nejvyšší ocenění od kritiky jak v českých, tak i zahraničních hudebních časopisech (TIP Harmonie za CD Petra Seidla, Classical Guitare Magazine, Chachiers de Guitare). Od roku 1997 vede mistrovské kurzy na mezinárodních festivalech klasické kytary v Novém Strašecí a Brně, na kytarovém festivalu v Mikulově pořádá informativní kurz zvukové a hudební režie. V roce 1998 uspořádal spolu s Magistrátem hl. m. Prahy festival Dny české klasické kytary věnované poctě Štěpána Urbana na Chodovské tvrzi v Praze. Věnuje se koncertní činnosti, z poslední doby v prosinci 2008 celovečerní recital v Basileji, v červnu 2010 série koncertů (Basilej, Freiburg, Colmar, Lausanne). www.firmy.cz/detail/741882-zdenek-dvorak-principium-praha-sedlec.html

Martin Křehnáč, Dipl. um.

Martin Křehnáč narozen 1971 v Praze. Vystudoval na Státní konzervatoři v Pardubicích obor klasická kytara.Vyučoval 1 rok na ZUŠ v Hostinném a 2 roky v ZUŠ U půjčovny v Praze 1 klasickou kytaru. Byl 8 let pedagogem na ZUŠ Lounských v Praze 4 a nyní vyučuje klasickou kytaru na ZUŠ Štefánikova v Praze 5. Na Mezinárodní konzervatoři Praha vyučuje klasickou kytaru, obligátní kytaru a korepetici. Vystupoval na řadě koncertů v České republice. Studoval v letech 1997-2003 v Německu a ve Švýcarsku waldorfskou pedagogiku a teologii. Zde se také věnoval koncertní činnosti. Koncertoval sólově ve Stuttgartu, Basileji a v Kostnici. Pořádal komorní koncerty v různých seskupeních. (flétna, kytara, housle, violoncello a klavír) V roce 2010 koncertoval v Japonsku. Na programu jeho kytarového recitálu byla Fuga a moll Johanna Sebastiana Bacha, Preludia H. Villa-Lobose, Suita A dur Ivana Jelínka a skladby Štěpána Urbana. V létě 2011 a 2012 koncertoval s flétnistou Mariem Mesanym v japonské Nagoyi. Na jedonom z koncertů vystupoval s Nagoyiskou filharmonií. V roce 2013 a 2014 koncertoval se studentem MKP Janem Jandou v japonské Nagoyi, Naře, Kumanu, Toyotě, Yokohamě a v Tokiu. Na programu byly pěvecké koncerty s kytarou a koncerty kytarového dua.

žara.jpg

Michal Žára

Působí postupně nebo i současně v nejrůznějších formacích countryového, tanečního, swingového a folklorního charakteru na mandolínu, tenor banjo, housle, kytaru akustickou i elektrickou a kontrabass. Taktéž zpívá sólo i vícehlas. Ze zmíněných kapel jmenujme známější Domino, Šlapeto, The Swings a samozřejmě Blueground, kde zastává místo houslisty.

Filip Kudelásek.jpg

Filip Kudelásek, DiS.

Od roku 2012 studoval na Pražské konzervatoři ve třídě pana Václava Kučery. Po dvou letech přestoupil na konzervatoř v Pardubicích k panu Petru Saidlovi. Po dobu svého studia se aktivně účastní mezinárodních kytarových festivalů (např. Kytara Kutná Hora, Kytarový festival Mikulov). Zároveň je členem organizačního týmu Kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora. Zúčastnil se řady mezinárodních kurzů a seminářů pod vedením předních osobností svého oboru, jako jsou Marco Socías, Zoran Dukić, Tatiana Stachak, Stefan Schmidt a Johannes Monno.

Aktivně vystupuje na různorodých akcích a koncertech po České republice, a to jako sólista i jako komorní hráč. Za zmínku stojí spolupráce s významným smyčcovým kvartem Apollon, se kterým již odehrál řadu koncertů.

caba.jpg

MgA. Martin Cába

Martin Cába se zúčastnil se řady mistrovských kurzů a přivezl si úspěchy z mnoha soutěží. Spolupracoval s orchestry a soubory jako je Plzeňská filharmonie, Consortium musicum a Apollon Quartet. Vít Dvořáček také studuje na HAMU v Praze. Absolvoval řadu kurzů u známých kytaristů z celého světa a rovněž uspěl v českých i mezinárodních soutěžích. 

IMG_1000.JPG

MgA. Hedvika Mousa Bacha

Je absolventkou Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením (2004) u Hany Müllerové-Jouzové, Pražské konzervatoře (2006) a HAMU (2012) u doc. Jany Bouškové.

Během svým studií se zúčastnila mistrovských kurzů u světoznámých harfistek I. Perrin a I. Moretti a M. Ch. Cleary V letech 2007-2008 byla na zahraniční stáži ve švýcarském Lausanne, kde studovala na Haute École de Musique u Chantal Mathieu.

V roce 1999 zvítězila v soutěži „Hudba na gymnáziu“ a v roce 2002 získala cenu Anny Hostomské na festivalu mladých interpretů „Preludium“ v Šumperku.

Hedvika Mousa Bacha se intenzivně věnuje komorní i sólové dráze a spolupracuje s mladými talentovanými umělci jako je sopranistka M. Mátlová, K. Janů houslistka M. Růžková-Urbanová či violistka J. Hosprová, se kterými vystupuje na koncertních pódiích a hudebních festival jak v České Republice, tak i v Německu, Francii Švýcarsku a Maďarsku. V roce 2014 vyšlo její  první CD „Beau Soir“. Skladby francouzských mistrů impresionismu a romantismu natočila společně s houslistkou M. Urbanovou .Vedle klasického žánru se zajímá i o českou soudobou a populární tvorbu. Je vyhledávanou interpretkou soudobých skladatelů, uvedla premiéry skladeb autorů např.: Z .Zahradníka , M. Müllera. a L. Davida, M. Smolky. Byla přizvána ke společným projektům Lenky Dusilové, Beaty Hlavenkové, Ivy Bittové, Dary Rollins a Dana Bárty.  Nedílnou součástí jejích aktivit je orchestrální a pedagogická činnost. Pravidelně spolupracuje s orchestry: Orchestr hl..m. Prahy FOK, Orchestr Berg, Talichova komorní filharmonie a Státní opera Praha. Od roku 2008 také vyučuje hru na harfu na ZUŠ Lounských v Praze. V letech 2009-2010 byla členem Filharmonie Hradec Králové.

vrbík.jpg

Jiří  Vrbík, DiS.

Během studia na Střední průmyslové škole jaderné techniky jsem navštěvoval LŠU Praha 4 – Lounských. Zde jsem byl pod vedením virtuózního kytaristy prof. Zdeňka Dvořáka oslněn krásou a možnostmi klasické kytary a hrou na kytaru jsem se začal velmi intenzivně zabývat. Po maturitě na SPŠ jaderné techniky jsem ještě vystudoval dva semestry strojní fakulty, po přijetí na konzervatoř jsem se však rozhodl studia na ČVUT zakončit a kytaře a hudbě se věnovat profesionálně. Na Státní konzervatoři Praha jsem byl studentem prof. Jiřího Jirmala a prof. Štěpána Raka, po dobu nepřítomnosti prof. Jirmala také prof. Karla Raymana. Studium Státní konzervatoře Praha jsem ukončil s vyznamenáním v roce 1987 absolventským koncertem a diplomovou prací „Segoviův přínos kytaře“. Své pedagogické působení jsem zahájil ještě během studia na konzervatoři na LŠU Na Popelce, Praha 5. Zdejšího mého žáka Patrika Henela jsem dovedl k přijetí na konzervatořI, dnes se uplatňuje jako kytarista a pedagog. V průběhu let se několik mých žáků úspěšně zúčastnilo kytarových soutěží. Cca 10 let jsem také učil hru na kytaru na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy – obligátní kytaru i kytaru jako hlavní obor. Nyní působím na ZUŠ Olešská a na Mezinárodní konzervatoři Praha. Vedle pedagogického působení jsem se vždy snažil uplatnit jako kytarista, hlavně v komorních souborech (dua, tria, kvarteta) s různými kolegy (např. Michalem Hromkem, Pavlem Švábem, Markem Jandou, Jiřím Voborským a dalšími, např. se sólistou Opery Národního divadla Pavlem Červinkou v tuzemsku i zahraničí (Polsko, Rakousko, Německo).

  • Black Facebook Icon
bottom of page