top of page
SMYČCE

ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH   NÁSTROJŮ

Vedoucí oddělení:

Mgr. Ada Slivanská

Ada-Slivanska.jpg
macecek300.jpg
havlák.jpg
smolyarova300.jpg
titulní-foto.jpg
Ivanherak.webp
1571159241-klecka-pavel-1.jpg

ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

Vedoucí oddělení:

Ada-Slivanska.jpg

Mgr. Ada Slivanská
 

Motto:

Na počátku byl zvuk. 
 

O oddělení:

Pedagogové smyčcového oddělení se vždy snažili vychovávat své posluchače komplexně, tedy nejen po stránce čistě hudebně profesionální, ale i lidské. V ryze profesionálním přístupu – hře na nástroj - pak připravují své posluchače na co nejširší záběr a uplatnění v praxi. Většina studentů bude hrát v orchestrech, v komorních sdruženích nebo bude vyučovat a zvyšovat kulturní úroveň spoluobčanů. Nejde o to vychovávat jen „čistého sólistu“, ale reagovat i na realitu života. Nic víc, ale ani nic méně.
 

Ada-Slivanska.jpg

Mgr. Ada Slivanská

2024 Vedoucí smyčcového oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha
2021 – dosud Výkonná ředitelka I-AME z.s. www.i-ame.org, Mezinárodní asociace pro hudební vzdělávání. 
Výkonná ředitelka, vedení kurzů, koncertní a pedagogická činnost 
Interpretační kurzy sólové, komorní a orchestrální 
Mezinárodní účast pedagogů: ČR, USA, Španělsko, Island, Izrael, Rakousko, Belgie, Severní Korea, Hong-Kong, Čína
Umělecké působení v rámci festivalu
Funkce výkonného ředitele festival
Webové stránky, organizační zajištění, komunikace s médii a pedagogy, zajišťování koncertů, ubytování student, výuky

2000 - dosud    Ada Slivanská Art Agency - www.art-agency.cz     
Hudební agentura (např. Muzika judaika – místopředseda spolku)
Vlastní agenturní činnost
Zastupování komorních souborů a sólistů

2019–2022     Šporcl Arts – manažerka agentury a Pavla Šporclawww.sporclarts.com 
Sjednávání a zajišťování koncertů pro Pavla Šporcla a umělce agentury
Propagace

1998–2020     Mezinárodní kurzy a festival Ameropa, o.s.www.ameropa.org 
Výkonná ředitelka, vedení kurzů, koncertní a pedagogická činnost 
Festival a kurzy komorní hudby 
Interpretační kurzy sólové 
Ve spolupráci s organizátory v USA
Profesorský tým z ČR, USA, Evropy a Asie
Z počátečných 20 účastníků do 70-120 z cca 15 zemí
Umělecké působení v rámci festivalu
Funkce výkonného ředitele festivalu 

2014–2023     Praha, klasika.. o.p.s.www.pragueclassics.cz 
Spoluzakladatelka a výkonná ředitelka 
Zajišťování koncertů
Produkční činnost
Propagace
Tvorba webových stránek
Financování – granty, sponzoři

1997–2014     Mezinárodní hudební festival Lesní roh Praha – www.praguehorn.cz 
2009–2014     Cornissimo Prague, o.s.
Výkonná ředitelka 
Periodicky se opakující festival zaměřený tematicky na lesní roh
Ve spolupráci s Horn Music Agency Praha a Hlavním městem Prahou
V roce 2009 založeno občanské sdružení Cornissimo Prague – prohloubení spolupráce s Mezinárodními kurzy hry na lesní roh Hornclass

2005–2014     Camerata filarmonica Bohemiawww.camerata-filarmonica.cz 
Manažer komorního orchestru

2004–2017     Podblanický hudební podzim - www.podblanickypodzim.cz
   Hudební agentura 
Úzká spolupráce s ředitelkou festivalu
Tvorba webových stánek
Částečná spolupráce na dramaturgii

2006–2014     TIMUC o.p.s. - www.timuc.eu
   Terezin International Music Centre
Umělecký ředitel 
Rozvíjející se centrum kultury, vědy a vzdělání v Terezíně
Pořádání koncertů, festivalů, seminářů, kurzů a výuky se zaměřením na Terezínské autory i kulturu a umění jako takové

2000–2006     Český komorní orchestrwww.cko.cz     
Manažer, houslistka

1993–2000     Talichův komorní orchestr Prahawww.tko.cz 
Manažer
Transformace sdružení fyzických osob na Obecně prospěšnou společnost - 1998
Při vstupu do orchestru roční obrat cca 200.000,- 
Poslední rok působení obrat 4.800.000,-
Příjmy z koncertů v tuzemsku a zahraničí, granty, sponzorské příspěvky
50 – 80 koncertů ročně
Vydávání CD – 7 titulů Subterra Edition a produkce dalších projektů
Vlastní řada abonentních koncertů

1992–1993     JCH Jakub Chalupa Art Agency       Zástupce koncertní agentury
Sjednávání koncertů, předprodej vstupenek, propagace agentury, produkce koncertů, styk s umělci

1990–1992     Bohemia Music     
Produkční činnost
Nahrávací a vydavatelská činnost v oblasti vážné hudby

Interpretační praxe

Dosud        Příležitostná činnost – hra na housle 
v orchestru, komorní hudba, účinkování na festivalu I-AME
2009 – dosud     Výuka hry na housle – soukromě
Od počátku – několik žáků je na konzervatoři
1992–2019     Komorní a sólová činnost
Koncertní činnost pro různě subjekty v tuzemsku
Sólové vystupování s orchestry Camerata filarmonica Bohemia, 
Bendův komorní orchestr, Západočeský symfonický orchestr
Koncerty v zahraničí (Španělsko, Japonsko, USA)

1973–2019     Quartetto con flauto
Komorní soubor (flétna, housle, violoncello a cembalo / klavír)
Pravidelná koncertní činnost v tuzemsku i v zahraničí (Anglie, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko, Belgie, Holandsko, USA, Japonsko), 4 vlastní CD, natáčení pro rozhlas a televizi u nás i v zahraničí

2005–2007     Festival komorní hry v Madridu – Chamber-art
Vedení kurzů a pedagogická činnost
Koncertní vystupování
2005 - 2007 podíl na organizačním zajištění 

2004–2009    Státní opera Praha
člen skupiny I. houslí
člen skupiny II. houslí

1975–1999    Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha
Zástupce vedoucího skupiny II. houslí 

1974–1975    Středočeský symfonický orchestr Poděbrady
Zástupce vedoucího skupiny II. houslí

Vzdělání

1975–1986     Filosofická fakulta UK, obor Hudební věda     
diplomová práce: SOČR v době působení Aloise Klímy, 1951–1971   

1968–1974    Konzervatoř v Praze 
Obor housle – Břetislav Ludvík, soukromě Marie Hlouňová
Kompozice – Jan Zdeněk Bartoš
Komorní hra – Ilja Hurník, Jan Hecl

 

1571159241-klecka-pavel-1.jpg

Pavel Klečka

Pavel Klečka patří ke generaci nejlepších kontrabasistů současnosti. Hudbě se věnuje již od dětství. Začínal hře na klavír a klarinet. Kontrabas studoval na Konzervatoři v Kroměříži u prof. Miloslava Gajdoše (1984 -1990) a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Doc. Miloslava Jelínka (1990 – 1994).

V roce 1990 vyhrál konkurz do Gustav Mahler Jugend Orchestr. Je zakládajícím členem Pražské komorní filharmonie, kde ve funkci vedoucí kontrabasové skupiny působí dodnes. Od roku 2016 je také členem Státní Opery Praha. Od dob studií se věnuje sólové hře. Často spolupracuje s Vítězslavem Podrazilem /dirigent/, Ludmilou Peterkovou /klarinet/, Ivanem Ženatým /housle/, Petrem Mikulášem /bas/, a dalšími. Nedílnou součástí jeho uměleckého působení je vyučování kontrabasu v rámci projektu Akademie v PKF, kde připravuje budoucí kolegy na práci v orchestru. Na Konzervatoři v Brně působil v letech 1996 – 2015 jako vyučující oboru kontrabas a vychoval řadu výborných kontrabasistů. Od roku 2015 působí na Konzervatoři Jana Deyla v Praze.  V roce 2015 dostal prestižní cenu „Euro Pragensis Ars“ za sólovou koncertní činnost a prezentaci kontrabasu jako sólového nástroje.

Ivanherak.webp

Ivan Herák

houslista se narodil v malé slovenské vesničce Hradiště pod Vrátnou. Pochází z muzikantské rodiny a patří k nejvyhledávanějším českým cikánským houslovým virtuózům. Studoval na Konzervatoři v Topolčanech u ruského profesora Oleg ter Martirosova kde také zdárně udělal absolutorium. Ivan Herák má charismatický projev a je výjimečný svoji muzikálnosti, disponuje mimořádným projevem a improvizaci. Jeho hudební přednes jemných tónů v kontrastu s divokými rytmy Vás přivedou do pohody a uznáte, že je velkým a jedinečným umělcem. Houslová sóla, která se vám dostanou do žil, či schopnost plynule procházet různé hudební proudy, jsou součástí okouzlujícího projevu tohoto virtuóze, který si vždy získá každé svoje publikum. Protože Vy jste výjimeční, objednejte si našeho výjimečného současného virtuóza na Vaše akce a nechte se okouzlit jeho přednesem a cítěním.
 

macecek300.jpg

Mgr. Petr Maceček Ph.D

Houslista a pedagog. Housle studoval na Ostravské konzervatoři u profesora Ladislava Gořuly a na Akademii múzických umění v Praze ve třídě profesora Václava Snítila. Stal se držitelem několika soutěžních ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou zvláštní cena v houslové soutěži Henryka Wieniawského v Polském Lublinu (1979) a titul laureát a absolutní vítěz Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí (1980).

Petr Maceček byl koncertním mistrem Slovenského komorního orchestru (1988 – 1991), koncertním mistrem a uměleckým vedoucím komorního orchestru Capella Istropolitana v Bratislavě (1991 – 1994) a členem Nového Bratislavského Tria (Eugen Prochác – violoncello, Mikuláš Škuta – klavír). Po svém příchodu do Prahy byl v 90 letech několik let koncertním mistrem Sukova komorního orchestru a členem smyčcového kvarteta Martinů (1994 – 1997). Poté do roku 2002 působil jako koncertní mistr Pražského komorního orchestru. Od roku 2000 do roku 2011 byl členem Talichova kvarteta. V letech 1992 – 2003 byl rovněž členem Rejchova klavírního tria ( Jaromír Klepáč – klavír, Margit Klepáčová – violoncello). Jako sólista výše zmiňovaných orchestrů nebo jejich umělecký vedoucí a později jako člen Talichova kvarteta koncertoval ve významných koncertních sálech po celé Evropě, Jižní Americe, Spojených státech a Asii.

Natáčel pro nahrávací společnosti Supraphon, Naxos, Vox Classics, Koch Discover, BMG ad.

Jako člen Talichova kvarteta získal několikrát ocenění hudebního časopisu Diapason za nahrávky komorních skladeb pro francouzskou firmu Calliope. Vysoce ceněna je rovněž jeho nahrávka kompletu Brahmsových sonát pro housle a klavír s pianistou Norbertem Hellerem.

Řadu sólových nahrávek realizoval na objednávku Českého rozhlasu v Praze (kompozice Bachovy, Korngoldovy, Sarasateho, Brahmse, Fibicha, Ravela, Temla, Hanuše a dalších skladatelů).

 

Od roku 2010 pedagogicky působí na Ostravské univerzitě a na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Od této doby se kromě pedagogické činnosti věnuje opět sólové koncertní kariéře. Jeho nejvýznamnějšími komorními partnery jsou nyní klavíristé Miroslav Sekera, Norbert Heller a Pavel Voráček. V letech 2015 – 2016 spolu s Pavlem Voráčkem nastudoval a v sérii koncertů provedl kompletní cyklus Beethovenových sonát pro housle a klavír. Kompletní cyklus skladeb pro housle a klavír Bohuslava Martinů je nyní ve stadiu přípravy.

Působil rovněž jako vyučující mezinárodních mistrovských kursů (Praha, Telč, Dartington, Prades, Fayance). V únoru roku 2018 vedl houslové kursy na Conservatorio statale di Musica Jacopo Tomadini v Italském Udine. V březnu 2019 byl pozván k vedení houslových kursů na Hoschule für Musik v Augsburgu (NSR) . Na červen 2019 obdržel pozvání k vedení houslových kursů na universitě Isla de Balearis ve Španělské Mallorce.

 

Dostává pozvání k účasti v porotách našich interpretačních soutěží (např. Mezinárodní Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí v roce 2018).

 

Je místopředsedou organizačního výboru Mezinárodní interpretační soutěže a hudebního festivalu Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí.

Od roku 2019 je vedoucím oddělení smyčcových nástrojů na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

Od roku 2020 je proděkanem Fakulty Umění Ostravské Univerzity.

havlák.jpg

MgA. Lubomír Havlák

absolvoval Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze ve třídách prof. Vladimíra Rejška a Antonína Moravce. Již od počátku studií se výrazně zajímal o studium komorní hry. Zúčastňoval se však i sólových interpretačních soutěží. Je nositelem 1. ceny ze soutěže konzervatoří české a slovenské republiky a v oblasti soudobé hudby se prosadil na soutěži C. Flesche v Londýně. V roce 1983 se zúčastnil interpretačních kursů Nathana Milsteina v Curychu. Svá studia ukončil uvedením koncertů A. Dvořáka a J. Brahmse s orchestrem v pražském Rudolfinu.

V roce 1976 se stal zakládajícím členem Havlákova kvarteta, o 10 let později přejmenovaného na Kvarteto Martinů. Primáriem tohoto kvarteta je dodnes. Po celou tuto dobu vyvíjelo kvarteto bohatou koncertní činnost jak v Československu a České republice, tak zejména v zahraničí. Kromě těchto koncertních aktivit se věnuje též pedagogické činnosti či vedení komorních orchestrů. Vystupuje také jako sólista. Každoročně organizuje mezinárodní kurzy komorní hudby v České republice, které navštěvují lidé milující hudbu z celého světa.

Jako člen Kvarteta Martinů získal celou řadu mezinárodních ocenění ať už na soutěžích , tak později za nahrávky CD. Mj. cenu MIDEM v Cannes 2004 za nejlepší CD roku, CD měsíce anglického MW Classical Music Web. Vystupoval na hlavních světových podiích, zahrnujíc v to Wigmore Hall v Londýně a prestižní podia po celé Evropě, v USA, Kanadě, J. Koreji a v Japonsku.

smolyarova300.jpg

MgA. Irina Smolyarova

Vystudovala CMŠ ( specializovaná základní a střední škola hudebního zaměření) a Ruskou hudební akademii Gnesinych v Moskvě, kterou absolvovala v r. 1994 (prof. S. Navasardyan, prof. V. Tropp). Během studií se úspěšně zúčastnila mnoha celostátních a mezinárodních soutěží. Po studiích se věnovala koncertní činnosti sólové i komorní, spolupracovala se sólisty moskevské filharmonie. Souběžně vyučovala a působila jako korepetitorka na konzervatoři v Moskvě. Od r. 1999 žije v Praze, kde uplatňuje své hudební zkušenosti v oblasti sólové koncertní činnosti a komorní hře ( klavírní spolupráce na Mezinárodních kurzech v Praze, Hannoveru, Salzburku, Bratislavě a Moskvě). V současné době působí jako pedagog na ZUŠ Zbraslav a Mezinárodní konzervatoři v Praze. 

 

titulní-foto.jpg

Monika Urbanová

Houslistka Monika Urbanová roz. Růžková studovala v letech 2000 – 2006 na Pražské konzervatoři pod vedením prof. Dagmar Zárubové a prof. Jaroslava Foltýna.  V roce 2011 završila magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause a prof. Leoše Čepického. V letech 2009-2010 absolvovala roční stáž  na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien ve třídě prof. Petera Schuhmayera.

Monika je laureátkou řady mezinárodních soutěží (2002 – 1. cena Soutěž J. Muziky, 2005 – 3. cena Soutěž konzervatoří, 2006 – 1. cena a cena za nejlepší provedení díla B. Martinů Soutěž Nadace B. Martinů, 2010 – 3. cena Stephanie-Hohl Wettbewerb ve Vídni). Pravidelně se účastnila mezinárodních mistrovských kurzů např. 2001, 2004, 2010 Sommerakademie Prague – Vienna – Budapest v Semmeringu (prof. I. Štraus, prof. A. Kiss, prof. H. Shaham), 2005 Akademie v Telči (prof. J. Talich), 2006 a 2007 Meadowmount – USA (prof. Ch. Avsharian), 2008 Encuentro de música y academia de Santander (prof. Z. Bron, S. Markovici), 2009 Letní kurzy v St. Wolfgang Rakousko (prof. P. Schuhmayer).

Monika je od r. 2010 stálou členkou skupiny prvních houslí Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Jako sólistka vystoupila se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, s Filharmonií Hradec Králové, s Komorním orchestrem Pavla Haase, s Komorním orchestrem Pražských symfoniků.

Monika Urbanová se intenzivně věnuje komorní hře, působila ve Phantasy Quartet, Trio con brio. Byla členkou smyčcového kvarteta Eve Quartet (2007-2016), s kterým se kromě klasického repertoáru věnovala také swingu. Vystupovala v představení Easy Living Divadla Mlejn, které spojovalo klasický koncert se vzdušnou vertikální akrobacií. Zúčastnila se také projektu „Vivaldi show“ – spojení Čtveroročních dob A. Vivaldiho se scénickým tancem a projekcí.

Koncertuje v nevšedním spojení s varhanami a harfou. V roce 2011 vyšlo její první CD „Violin and organ.“  S harfistkou Hedvikou Mousa Bacha tvoří od r. 2010 duo Beautiful Strings. Vydaly v roce 2014 CD s díly francouzských mistrů „Beau Soir“.

Monika objevuje nové způsoby interpretace „zaběhlých“ skladeb houslového repertoáru, které s varhanami, nebo harfou získávají úplně jiný, netradiční rozměr.

  • Black Facebook Icon
bottom of page