ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

Mgr. Petr Maceček Ph.D

macecek300.jpg
sirc300.jpg
havlák.jpg
smolyarova300.jpg

ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

 

O oddělení : 
Motto: Na počátku byl zvuk. 
O oddělení: Pedagogové smyčcového oddělení se vždy snažili vychovávat své posluchače komplexně, tedy nejen po stránce čistě hudebně profesionální, ale i lidské. V ryze profesionálním přístupu – hře na nástroj - pak připravují své posluchače na co nejširší záběr a uplatnění v praxi. Většina studentů bude hrát v orchestrech, v komorních sdruženích nebo bude vyučovat a zvyšovat kulturní úroveň spoluobčanů. Nejde o to vychovávat jen „čistého sólistu“, ale reagovat i na realitu života. Nic víc, ale ani nic méně.

 

macecek300.jpg

Mgr. Petr Maceček Ph.D

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Houslista a pedagog. Housle studoval na Ostravské konzervatoři u profesora Ladislava Gořuly a na Akademii múzických umění v Praze ve třídě profesora Václava Snítila. Stal se držitelem několika soutěžních ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou zvláštní cena v houslové soutěži Henryka Wieniawského v Polském Lublinu (1979) a titul laureát a absolutní vítěz Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí (1980).

Petr Maceček byl koncertním mistrem Slovenského komorního orchestru (1988 – 1991), koncertním mistrem a uměleckým vedoucím komorního orchestru Capella Istropolitana v Bratislavě (1991 – 1994) a členem Nového Bratislavského Tria (Eugen Prochác – violoncello, Mikuláš Škuta – klavír). Po svém příchodu do Prahy byl v 90 letech několik let koncertním mistrem Sukova komorního orchestru a členem smyčcového kvarteta Martinů (1994 – 1997). Poté do roku 2002 působil jako koncertní mistr Pražského komorního orchestru. Od roku 2000 do roku 2011 byl členem Talichova kvarteta. V letech 1992 – 2003 byl rovněž členem Rejchova klavírního tria ( Jaromír Klepáč – klavír, Margit Klepáčová – violoncello). Jako sólista výše zmiňovaných orchestrů nebo jejich umělecký vedoucí a později jako člen Talichova kvarteta koncertoval ve významných koncertních sálech po celé Evropě, Jižní Americe, Spojených státech a Asii.

Natáčel pro nahrávací společnosti Supraphon, Naxos, Vox Classics, Koch Discover, BMG ad.

Jako člen Talichova kvarteta získal několikrát ocenění hudebního časopisu Diapason za nahrávky komorních skladeb pro francouzskou firmu Calliope. Vysoce ceněna je rovněž jeho nahrávka kompletu Brahmsových sonát pro housle a klavír s pianistou Norbertem Hellerem.

Řadu sólových nahrávek realizoval na objednávku Českého rozhlasu v Praze (kompozice Bachovy, Korngoldovy, Sarasateho, Brahmse, Fibicha, Ravela, Temla, Hanuše a dalších skladatelů).

 

Od roku 2010 pedagogicky působí na Ostravské univerzitě a na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Od této doby se kromě pedagogické činnosti věnuje opět sólové koncertní kariéře. Jeho nejvýznamnějšími komorními partnery jsou nyní klavíristé Miroslav Sekera, Norbert Heller a Pavel Voráček. V letech 2015 – 2016 spolu s Pavlem Voráčkem nastudoval a v sérii koncertů provedl kompletní cyklus Beethovenových sonát pro housle a klavír. Kompletní cyklus skladeb pro housle a klavír Bohuslava Martinů je nyní ve stadiu přípravy.

Působil rovněž jako vyučující mezinárodních mistrovských kursů (Praha, Telč, Dartington, Prades, Fayance). V únoru roku 2018 vedl houslové kursy na Conservatorio statale di Musica Jacopo Tomadini v Italském Udine. V březnu 2019 byl pozván k vedení houslových kursů na Hoschule für Musik v Augsburgu (NSR) . Na červen 2019 obdržel pozvání k vedení houslových kursů na universitě Isla de Balearis ve Španělské Mallorce.

 

Dostává pozvání k účasti v porotách našich interpretačních soutěží (např. Mezinárodní Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí v roce 2018).

 

Je místopředsedou organizačního výboru Mezinárodní interpretační soutěže a hudebního festivalu Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí.

Od roku 2019 je vedoucím oddělení smyčcových nástrojů na Mezinárodní konzervatoři v Praze.

Od roku 2020 je proděkanem Fakulty Umění Ostravské Univerzity.

sirc300.jpg

MgA. Radomír Širc

Narodil se 26. 2. 1966. Na violoncello se začal učit pod vedenírn svého otce, violoncellisty Kvarteta města Prahy a koncertního mistra Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Konzervatoř v Praze studovalv letech 1980-1986 ve třídě prof. Dr. Pravoslava Sádla, AMU pak od roku 1986 ve třídě doc. Alexandra Večtomova a doc. Danieia Veise. Běhern studií se zúčastnil mistrovských kurzů ve Výmaru, které vedl vídeňský pedagog Tobias Kuhne a dvakrát v Sieně (Mischa Maisky). Studia na pražské AMU zakončil v r. 1990 získáním magisterského titulu. V letech 1991-1994 byl členem Symfonického orchestru Českého rozhiasu, v letech 1994-2005 pak členem komorního orchestru Virtuosi di Praga. V současné době se věnuje pedagogické činnosti a komorní hře.

havlák.jpg

MgA. Lubomír Havlák

absolvoval Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze ve třídách prof. Vladimíra Rejška a Antonína Moravce. Již od počátku studií se výrazně zajímal o studium komorní hry. Zúčastňoval se však i sólových interpretačních soutěží. Je nositelem 1. ceny ze soutěže konzervatoří české a slovenské republiky a v oblasti soudobé hudby se prosadil na soutěži C. Flesche v Londýně. V roce 1983 se zúčastnil interpretačních kursů Nathana Milsteina v Curychu. Svá studia ukončil uvedením koncertů A. Dvořáka a J. Brahmse s orchestrem v pražském Rudolfinu.

V roce 1976 se stal zakládajícím členem Havlákova kvarteta, o 10 let později přejmenovaného na Kvarteto Martinů. Primáriem tohoto kvarteta je dodnes. Po celou tuto dobu vyvíjelo kvarteto bohatou koncertní činnost jak v Československu a České republice, tak zejména v zahraničí. Kromě těchto koncertních aktivit se věnuje též pedagogické činnosti či vedení komorních orchestrů. Vystupuje také jako sólista. Každoročně organizuje mezinárodní kurzy komorní hudby v České republice, které navštěvují lidé milující hudbu z celého světa.

Jako člen Kvarteta Martinů získal celou řadu mezinárodních ocenění ať už na soutěžích , tak později za nahrávky CD. Mj. cenu MIDEM v Cannes 2004 za nejlepší CD roku, CD měsíce anglického MW Classical Music Web. Vystupoval na hlavních světových podiích, zahrnujíc v to Wigmore Hall v Londýně a prestižní podia po celé Evropě, v USA, Kanadě, J. Koreji a v Japonsku.

 
smolyarova300.jpg

MgA. Irina Smolyarova

Vystudovala CMŠ ( specializovaná základní a střední škola hudebního zaměření) a Ruskou hudební akademii Gnesinych v Moskvě, kterou absolvovala v r. 1994 (prof. S. Navasardyan, prof. V. Tropp). Během studií se úspěšně zúčastnila mnoha celostátních a mezinárodních soutěží. Po studiích se věnovala koncertní činnosti sólové i komorní, spolupracovala se sólisty moskevské filharmonie. Souběžně vyučovala a působila jako korepetitorka na konzervatoři v Moskvě. Od r. 1999 žije v Praze, kde uplatňuje své hudební zkušenosti v oblasti sólové koncertní činnosti a komorní hře ( klavírní spolupráce na Mezinárodních kurzech v Praze, Hannoveru, Salzburku, Bratislavě a Moskvě). V současné době působí jako pedagog na ZUŠ Zbraslav a Mezinárodní konzervatoři v Praze. 

 

  • Black Facebook Icon