ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ TEORIE

Mgr. Monika Brabcová, Ph.D

IMG_3032.JPG
kolarova300.jpg
003 (1).jpg
raichl300.jpg
pousková.jpg
IMG_2675.JPG
polakova.JPG
15894253_10154393189241559_5343843472490
hloucal_big.jpg
mesarosova300.jpg
kux.jpg
bášová.JPG

ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ TEORIE

 

Oddělení všeobecné teorie zajišťuje studentům Mezinárodní pražské konzervatoře kvalitní vzdělání na poli povinných středoškolských předmětů, jako je např. český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, informatika apod., z nichž některé jsou součástí závěrečné maturitní zkoušky. Maturitní ročníky se proto intenzivně připravují ke zkouškám, které potom z velké části úspěšně skládají. 

Oddělení odborné teorie, sestávající se z kvalifikovaných pedagogů, vyučuje odbornou teorii v rámci šestiletého studia všechny studenty denního studia. Ačkoliv výuka probíhá formou hromadných přednášek a cvičení, uplatňujeme rovněž individuální přístup ke každému studentovi. Výkladová část výuky je pravidelně doplňována exkurzemi a výstavami. Pedagogové připravují studenty k maturitním a absolventským zkouškám, a v rámci přijímacích zkoušek se podílí na přípravných kurzech hudební teorie, nezbytné pro úspěšné vykonání talentových zkoušek. 
Na Mezinárodní konzervatoři Praha nevnímáme hudební teorii jako suché poučky a protivná pravidla. Společně nacházíme souvislosti a zákonitosti hudební řeči i prostředí, ve které se touto řečí hovoří. Snažíme se ukázat, že i na šedivé teorii mohou kvést zelené lístky poznání… 

IMG_3032.JPG

Mgr. Monika Brabcová, Ph.D
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

 
kolarova300.jpg
003 (1).jpg

Mgr. Anna Kolářová

Mgr. Magdaléna Kubištová

VZDĚLÁNÍ 
1972 - 1976 Střední pedagogická škola 
1976 - 1980 Pedagogická fakulta, obor ČJ-VV, učitelství 6.-9.roč. 
1980 - 1984 Pedag.fakulta rekvalifikační studium, obor ČJ-VV, učitelství 6.-12.roč. 
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
2010 - dosud Střední průmyslová škola dopravní, Praha 2, učitelka 
2010 - dosud TV Prima, moderátorka
2007 - 2010 SOŠ Trhové Sviny, učitelka 
2006 - 2007 SŠ obchodu a služeb České Budějovice, učitelka 
1996 - 1998 VOŠ stavební, České Budějovice, učitelka 
1991 - 2005 OSVČ, ateliér oděvnictví 
1987 - 1991 Státní vědecká knihovna České Budějovice, pracovník regionálního oddělění 
1983 - 1985 ZŠ kpt. Jaroše, učitelka 
1980 - 1983 SPgŠ Prachatice, učitelka 

1989–1996 Univerzita Karlova v Praze

Získaný titul: Mgr.

Fakulta: Filosofická, Pedagogická

Obor: Germanistika, učitelství pro druhý

stupeň základních škol a střední školy

 

1989–1994 Univerzita Karlova v Praze

Získaný titul: Mgr.

Fakulta: Tělesné výchovy a sportu

Obor: Učitelství tělesné výchov

1996–2020 Překládání odborných textů z Nj. Odborné překlady pro Jazykové studio ROLINO. Překlady a tlumočení pro samostatné firmy. Překlady pro nakladatelství SPN – Mladé letá. Obory: Móda, DIY, recepty, sport. Zdravotnictví, technika, marketing

kux.jpg

MgA. et MgA. Martin Kux

Je český hudební skladatel a pedagog. Kompozici studoval nejdříve v Praze na Konzervatoři Jaroslava Ježka poté na HAMU. Zkomponoval řadu vokálních a instrumentálních děl. Věnuje se též tvorbě scénické hudby. Pravidelně spolupracuje s českými i zahraničními interprety. Jeho skladby provedla přední česká hudební tělesa, jako např. Jihočeská filharmonie České Budějovice, orchestr BERG, FAMA-quartet, Sedláčkovo kvarteto nebo Kühnův smíšený sbor. Zúčastnil se kompozičních kurzů a stáží ISA v Rakousku (2014), v Itálii (2015 -2016) a v Německu (2017-2018). Jeho tvorba zahrnuje např. skladby Chvíle před rozjasněním (pro housle, klarinet a klavír), Sonetové concertante (pro recitátora, kytaru a violoncello) nebo kantátu Un amour mystique et solitaire (pro soprán, ženský sbor a komorní orchestr). V roce 2019 získal 3. cenu v mezinárodní soutěži ´´New Music Generation´´ v Kazachstánu za skladbu Komorní diptych. V roce 2020 zvítězil ve skladatelské soutěži ´´Dvořákovo Příbramsko´´ s písňovým cyklem Tři písně s vůní Potpourri. V současné době pokračuje v postgraduálním studiu kompozice na Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Římě.

IMG_3032.JPG

Mgr. Monika Brabcová, Ph.D

Dramaturgyně, novinářka, textařka, doktorka teatrologie. Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Teorie a dějiny divadla a interaktivních médií, včetně doktorského studijního programu (titul Ph.D.), kde také přednášela. V divadelní praxi začínala jako asistentka režie a šéfredaktorka divadelního časopisu, následně jako dramaturgyně (činohra, muzikál, opereta) v Městském divadle Brno a v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Pro tuto scénu také přeložila anglickou operetu Gilberta&Sullivana Piráti z Penzance, která tu měla českou premiéru. Podílela se také na nových českých překladech muzikálu Zpívání v dešti a operety Rose Marie. V poslední době se věnuje žurnalistice, především rozhovorům s celebritami, spolupracuje s divadly, píše zpěvní texty a divadelní i filmové scénáře.
 

militkar.jpg

Mgr. Jana Militká

Vystudovala Vychovatelství a Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vzdělání si dále rozšiřuje v rámci řady workshopů, seminářů a kurzů (mimo jiné kurzy dramatické a výtvarné výchovy pořádané NIPOS-ARTAMA, kurz pro vedoucí a koordinátory programů DofE, kurz lektorských dovedností, Letní divadelní škola pro pedagogy v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a další). Pedagogické zkušenosti sbírala v rámci působení v CVČ, SHM a ZŠ. V současné době působí také jako knihovnice Pražské konzervatoře.

polakova.JPG

Zdenka Poláková

Vzdělání: Becker college – Worcester, Massachusetts, USA. 2006-2008, Hlavní obor pedagogika Praxe: 2000–2002 Frederick’s of Hollywood, Worcester, Massachusetts, assistant manager – zástupce vedoucího. Dohled nad provozovnou pobočky společné s hlavním managerem, 2002–2006 DEB shop, Worcester, Massachusetts Manager-vedoucí Vedoucí v maloobchodní oděvní prodejné. Jednaní s obchodními partnery, vedení veškeré dokumentace, dohled nad provozem prodejny. Zodpovědnost za čistotu prodejny, dodržovaní standartu firmy, zodpovědnost za prezentace zboží a firmy, zodpovědnost za excelentní Customer care service, zodpovědnost za 10 a více zaměstnanců. 2006–2017 Guild of St. Agnes/ Worcester, Massachusetts preschool teacher/ učitelka předškolních žáku Vytvářeni podmínek pro osobní růst a rozvoj dítěte Vytvářeni denního kurikulum dle ustanoveni USA regulaci ve státě Massachusetts. Využití specifických, výukových a vzdělávacích metod, vedeni a vypracovávaní individuálních plánů pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Spolupráce s rodiči spolupráce na výchovných akcích (rodiče a děti)

 
bášová.JPG

Olga Bášová

Dosavadní praxe:

 

1.1. 2021 – 31.8. 2021 ČAO Resslova 5, Praha 2 učitelka Čj - ZSV

3.2.2020 – 16.10.2020 firma Vegacom

administrativní referent

 

1.12. 2017- 31.1.2020 Základní škola U Krčského lesa

učitelka I.stupně

 

7.3.2016 – 30.6.2017 Střední hotelová škola Radlická

učitelka Českého jazyka a literatury

 

2002 – 2016 Základní škola Vybíralova 964

učitelka II.stupně

aprobace: Český jazyk a literatura - Občanská výchova

zajištění a organizace jazykových kurzů pro cizince

 

1992 – 1998 Obchodní akademie Kubelíkova 37, Praha 3

středoškolská učitelka

 

1987 – 1992 Školská správa ONV Praha 4

vychovatelka, učitelka I. - II. Stupně ZŠ

 

Vzdělání:

2017 - 2019 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – obor Studium k výkonu

specializovaných činností – metodik prevence

1987 – 1993 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy zakončena státní zkouškou z

pedagogiky, občanské výchovy, českého jazyka a literatury

 

1983 – 1987 Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4- obor Ekonomika a organizace,

zakončeno maturitou z ruského a českého jazyka, literatury, matematiky, občanské výchovy

raichl300.jpg

Jan Raichl, B.A.

Jan Raichl, B.A. (London) - Anglický jazyk 
Vzdělání: 
1981-86 Karlova univerzita - MFF UK (teoretická matematika) a FF UK (anglistika) 
1988-91 London University - B.A. in Sociology 

Profesní dráha: 1990 založil Anglo-American University in Prague, od roku 1994 pořádá jazykové kurzy pro úřady státní správy a velké podniky. Kromě toho angličtinu vyučuje na středních školách.

mesarosova300.jpg

Mgr. Ľubica Mesarošová

 Mgr. Ľubica Mesarošová je absolventkou oboru psychologie na UPJŠ v Košicích. Ve spolupráci s Veřejnou knižnicí Jána Bocatia přednášela pro odbornou i laickou veřejnost o psychologii zdraví, genderové problematice ve výchově, o mezigeneračním porozumění, zvládání stresu a na další témata týkající se psychologie v běžném životě. Absolvovala výcvik psycho-sociálních způsobilostí, kurzy a semináře zaměřené na diagnostické a terapeuticke techniky, praxi ve speciální pedagogicko-psychologické poradně pro děti a mládež a dva roky působila jako osobní asistentka pro klientku s Aspergerovým syndromem. Od r. 2016 pomáhala s přípravou maturantů v oblasti psychologie, sociologie a psychologie. Vede vlastní semináře o psychohygieně, zejména pro pedagogické pracovníky. Pracuje převážně s adolescentní, neklinickou populací v oblasti školství jako výchovná poradkyně a věnuje se i poradenství online. Zajímá se o terapeutické postupy několika směrů, zejména rogeriánské tradice.

hloucal_big.jpg

Miroslav Hloucal, DiS.

15894253_10154393189241559_5343843472490

MgA. Daniela Zálešáková

 

Absolventka DAMU oboru dramatická výchova, současně studovala na divadelní škole AHK v Amsterdamu fyzické divadlo a tanec, kterému se po studiu několik let věnovala. Po narození dětí přijala místo v souboru dětského divadla, se kterým sehrála stovky představení po celé republice. Vedle hraní se vždy věnovala tanci, výuce taneční a pohybové výchovy dětí, choreografii a v poslední době je i certifikovanou lektorkou jógy.

Miroslav Hloucal patří ke střední, ale již velice zkušené generaci české jazzové scény.

Je absolventem Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze.

Od roku 2005, kdy začal svou profesní kariéru, se, jako pozoruhodný trumpetista, začal uplatňovat v mnoha jazzových uskupeních, ať menších kombech nebo velkých orchestrech.

Hloucal získal několik významných mezinárodních ocenění: „Getxo“ (Španělsko), „Hoileaart“ (Belgie), „Jazz an der donau“ (Německo) atd. Aktuálně získal cenou„Nejlepší česká jazzová skladba 2017“ festivalem Bohemia Jazz Fest 2017 a OSA.

Na podiu vytupoval Miroslav Hloucal s některými význačnými světovými hudebníky, jakými jsou např. Hiram Bullock, Benny Golson, Jerrry Bergonzi, George Mraz, Roberta Gambarini, Alex Sipiagin, Boris Kozlov, Kevin Mahagon, Harry Sokal, Anne Sajdera, Matěj Benko, Karel Růžička, Ondřej Štveráček, Emil Viklický atd.

Hráčsky, příp. i autorsky se podílí na mnoha různých projektech - Navigators, Lanugo, Matěj Benko Quintet, Infinite Quintet, Connection, Madfinger, Sixin, Big Band Osian Roberts, Orchestr Jazzdock, Big Band Gustava Broma, Jazz Orchestra Andy Schofielda, Veleband a další.

Působí také jako studiový hráč, skladatel a aranžér.

V současné době je na české i mezinárodní jazzové scéně znám a uznáván jako jeden z předních trumpetistů .

pousková.jpg

Mgr. Kateřina Pousková

V letech 2011-2017 vystudovala obor Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (získaný titul Mgr.). V současné době si tamtéž dodělává doktorát v oboru Obecná teorie a dějiny umění a kultury se zaměřením na období baroka. Kromě výuky středoškolského dějepisu se také věnuje přednášení vybraných témat z dějin umění na své alma mater a výuce angličtiny v soukromém sektoru.

 
  • Black Facebook Icon