top of page

Zadejte název

Změňte text a upravte si jej. Klikněte sem a začněte s úpravami.

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Zadejte název

Změňte text a upravte si jej. Klikněte sem a začněte s úpravami.

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ TEORIE

Vedoucí oddělení:

raichl300_edited.jpg
image_6487327.jpg
780149ddfa09fbd86eb140fe6810d770_M.jpg
rousar-jan.JPG
771-e1597925455225-150x150.jpg
315403002_3357893911154329_7239973580890532592_n_edited_edited.jpg
15894253_10154393189241559_5343843472490
IMG_20230224_212014 (1).jpg
JIZ NENE (2).jpg
JBp1.png
undefined.png
Ulrico-Bovo.jpg

ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ TEORIE

Oddělení všeobecné teorie zajišťuje studentům Mezinárodní pražské konzervatoře kvalitní vzdělání na poli povinných středoškolských předmětů, jako je např. český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, informatika apod., z nichž některé jsou součástí závěrečné maturitní zkoušky. Maturitní ročníky se proto intenzivně připravují ke zkouškám, které potom z velké části úspěšně skládají. 

Oddělení odborné teorie, sestávající se z kvalifikovaných pedagogů, vyučuje odbornou teorii v rámci šestiletého studia všechny studenty denního studia. Ačkoliv výuka probíhá formou hromadných přednášek a cvičení, uplatňujeme rovněž individuální přístup ke každému studentovi. Výkladová část výuky je pravidelně doplňována exkurzemi a výstavami. Pedagogové připravují studenty k maturitním a absolventským zkouškám, a v rámci přijímacích zkoušek se podílí na přípravných kurzech hudební teorie, nezbytné pro úspěšné vykonání talentových zkoušek. 
Na Mezinárodní konzervatoři Praha nevnímáme hudební teorii jako suché poučky a protivná pravidla. Společně nacházíme souvislosti a zákonitosti hudební řeči i prostředí, ve které se touto řečí hovoří. Snažíme se ukázat, že i na šedivé teorii mohou kvést zelené lístky poznání… 

balvin
undefined.png

Světluše Marešová, PaedDr.
Český jazyk

 

 

Vystudovala UP Olomouc, obor ČJL, ZSV a NJ.

Vyučovala na Slovanském Gymnáziu v Olomouci a Francouzském Lyceu tamtéž.

Působila jako tisková mluvčí pro různé společnosti, naposled pro Pražskou teplárenskou a.s., poté soukromě podnikala - lektor soukromé a individuální jógy.

Od roku 2020 opět pracuje jako pedagog  na středních školách.

Pdf UP Olomouc, učitelství , společenské vědy – český jazyk

Pff UP Olomouc, rozšiřující studium, němčina

Stání zkouška NJ, Stipendijní pobyt „Landeskunde“ Goethe Institut Mnichov

Certifikát ruského jazyka Threshold level,BEC 2

2011 – 2014

∙ redaktorka internetového portálu pro finanční ředitele

Asistentka poslance PČR

Manažerka volební kampaně do Senátu PČR a EP

Asistentka poslance PČR

Manažerka volební kampaně do Senátu PČR a EP

raichl300_edited.jpg

Jan Raichl, B.A
Anglický jazyk

Jan Raichl, B.A. (London)

vystudoval sociologii na Londýnské univerzitě (Goldsmiths´College) a v roce 1991 spoluzaložil Anglo-American University in Prague, kde působil též jako přednášející. Kromě toho dlouhou dobu pořádal podnikové kurzy anglického jazyka a působil jako lektor vrcholových řídících pracovníků a státních úředníků. V předdůchodovém věku se věnuje převážně výuce angličtiny na středních školách.

IMG_20230224_212014 (1).jpg

Mgr. Lucie Novoveská
Anglický jazyk

 

Studium - gymnázium,  3.lékařská fakulta UK, Filozofická fakulta UK obor Pedagogika a Učitelství pro střední školy,  Státní zkouška z anglického jazyka,  Studijní pobyt v Köln v Německu. 

Zaměstnání  - Střední zdravotnická škola Alšovo nábřeží,  Střední škola managementu a služeb,  Mezinárodní konzervatoř Praha

780149ddfa09fbd86eb140fe6810d770_M.jpg

Mgr. Jan Linka
Český jazyk

 

Bohemista a polonista, pedagog, překladatel, literární historik a editor. Zabývá se historií české raně novověké literatury a problematikou česko-polských literárních kontaktů v raném novověku. Edičně se věnuje starší české literatuře (k vydání připravil mj. Hájkovu Kroniku českou), podílel se na přípravě vydání Durychova románu Služebníci neužiteční (Argo, Praha 1996). V současnosti působí v oddělení pro výzkum starší literatury Ústavu pro českou literaturu a je redaktorem časopisu Česká literatura.

Badatelské zaměření

Historie české raně novověké literatury, zejména dobová legendistika; česko-polské a polsko-české literární kontakty v raném novověku.

Studium a stáže

1991–1999 FF UK, obor Bohemistika a polonistika; 1997–1998 předdiplomní stáž na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawského; od 1999 externí postgraduální studium slovanských literatur na FF UK s projektem „Česko-polské kulturní vztahy v 16.–18. století".

rousar-jan.JPG

Mgr. Jan Roušar
Dějepis

 

2012 Znalost vyučování českého a německého jazyka

Absolvování kurzu Österreich Institutu v Brně na úrovni B2/C1 Österreich Institut v Brně Zvládnutí německého jazyka na úrovni B2/C1

2004 - 2010 Magistr Uveďte úroveň EQF Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (obor Archivnictví – historie) Znalost práce s archiváliemi – oprávnění k práci v knihovně

2020 2018 2016 2012 - 2016 Magistr Státní zkouška magisterské úrovně (PF UJEP obor Učitelství českého jazyka pro SŠ) Certifikát o absolvování archivního workshopu v Archivu ČVUT Certifikát B2 Mezinárodní zkouška ÖSD v Österreich Institutu v Brně. Bakalář Uveďte úroveň EQF Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – německý jazyk se zaměřením na vzdělávání)

15894253_10154393189241559_5343843472490

MgA. Daniela Zálešáková
Tělocvik

Absolventka DAMU oboru dramatická výchova, současně studovala na divadelní škole AHK v Amsterdamu fyzické divadlo a tanec, kterému se po studiu několik let věnovala. Po narození dětí přijala místo v souboru dětského divadla, se kterým sehrála stovky představení po celé republice. Vedle hraní se vždy věnovala tanci, výuce taneční a pohybové výchovy dětí, choreografii a v poslední době je i certifikovanou lektorkou jógy.

13640970_10207912676272365_6533469219043340573_o.jpg

Mgr. Marie Hronová
Anglický jazyk

 

Výuka angličtiny žáků výučního i maturitního studia, výuka na dálkovém studiu, příprava žáků k maturitní zkoušce, organizace školních soutěží.

Od r. 2022 vedoucí katedry anglického jazyka.

Individuální příprava na maturitní a absolvenstkou zkoušku.

Pracovní zkušenosti

2018 – 2023 Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Praha

Výuka angličtiny žáků výučního i maturitního studia

Výuka na dálkovém studiu

Příprava žáků k maturitní zkoušce

Organizace školních soutěží

Od r. 2022 vedoucí katedry anglického jazyka.

Učitelka anglického jazyka, výchovy k občanství, 

Výuka 4. – 9. ročníků

Výuka různých jazykových úrovní

Výuka anglické konverzace

Využívání mezinárodních projektů ve výuce (eTwinning)

Vedení sbírky výukových materiálů a pomůcek pro anglický jazyk.

Výuka anglického jazyka

Skupinové a individuální kurzy

Úroveň A1 – B2

Výuka podle učebnice Speakout.

Výuka anglického jazyka, politologie a práva.

Praxe v rámci magisterského studia.

Výuka žáků 2. stupně

Praxe v rámci bakalářského studia

Výuka anglického jazyka a občanské výchovy.

Jaroslav Balvín

Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.
Český jazyk a Dějepis

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,

Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd
akademický pracovník – docent pedagogiky

rok ukončení 2005
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Docent pro obor Pedagogika
Metody výuky romských žáků

rok ukončení 1994
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Kandidát věd v oboru pedagogika
Etické situační hry

rok ukončení 1983
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
obor PhDr. Philosophiae doctoris obor filozofie
Název práce Práce nebyla součástí rigorózní zkoušky

rok ukončení 1980
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
obor obor filozofie – dějepis, vědecký směr
Název práce K filozofickým otázkám výchovy

rok ukončení 1970
Instituce Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
obor Mgr., učitelství pro školy I. cyklu - aprobace: český jazyk - dějepis
Sociální vývoj Stráže pod Ralskem a jeho odraz v roubených stavbách 19. století

2011 – současnost

Organizace Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd
Pracovní zařazení Akademický pracovník – docent

Od-do 2009-2011 
Ústav romologických štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva
Pracovní zařazení Akademický pracovník – docent

Od-do 2007- 2010
Wyzsza Szkoła kupiecka, Łódź, Polská republika – externě
Pracovní zařazení Akademický pracovník - profesor v oboru multikulturní výchova

Od - do 2006 – 2009
Organizace Ústav romologických štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva
Pracovní zařazení Akademický pracovník – docent, ředitel Ústavu romologických štúdií

Od - do 2001 – 2009
Akademie veřejné správy o.p.s.
Pracovní zařazení Externí přednášková činnost

Od - do 1997 - 2006
Magistrát hlavního města Prahy
Pracovní zařazení Specialista pro národnostní menšiny

Od - do 1993 – 1996
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pracovní zařazení Odborný asistent, vedoucí Ústavu pro studium romské kultury

Od - do 1990 – 1993
Základní škola Povrly
Pracovní zařazení Učitel češtiny a dějepisu

Od - do 1982 - 1990
Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
Pracovní zařazení Odborný asistent, vysokoškolský učitel

Od - do 1974 – 1982
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy pro zahraniční studenty, Zahrádky u České Lípy
Pracovní zařazení Vysokoškolský lektor

Od - do 1971 - 1974
Základní škola Doksy
Pracovní zařazení Učitel

Od - do 1969 - 1971
Základní škola Jablonné v Podještědí
Pracovní zařazení Učitel

Pedagogická činnost

V pedagogické činnosti se zaměřuji na využití předchozích zkušeností z praxe, které jsou včleněny do teoretické kvality vysokoškolské výuky. Tato výuka je ve svých předmětech zaměřena na otázky filozofie výchovy, pedagogiky, romologie a andragogiky. Výuka je dále specifikována a aplikována do spolupráce se studenty při tvorbě bakalářských, diplomových a doktorandských prací. Teoretické znalosti jsou využity univerzitními institucemi na Slovensku i v České republice začleňováním do zkušebních komisí, do školitelské činnosti při vedení doktorandů. Ohlas mé pedagogické a vědecké činnosti se také koncentruje do účasti ve vědeckých a vzdělávacích projektech a realizovaných grantech pedagogického i vědeckého charakteru.

 

Vědeckovýzkumná činnost

Ve vědeckovýzkumné dlouhodobé činnosti jsem vytvořil během dvou posledních desetiletí svou vlastní originální školu s následovníky, kteří ji dále rozvíjejí. Tuto školu, tak jak vystupuje ve své poslední podobě, nazývám školou interrismu. Její vývoj má několik fází. Tato škola byla prostředkem jak pro zkoumání otázek metodologických ve školách s převahou romských žáků, tak pro výzkum mezietnických vztahů mezi Romy a majoritou, i dalších národnostních menšin, což je jednou ze závažných determinant úspěšnosti pedagogické práce. Během posledního desetiletí získala i mezinárodní rozměr s přesahy i na některé vědecké osobnosti v USA. V současné době se zaměřuji jako garant oboru andragogika na UTB Zlín na tvorbu andragogických, sociálně pedagogických publikací, spolupráci se studenty na závěrečných pracích andragogického a sociálně pedagogického charakteru (vedení více než 200 závěrečných prací od roku 2011).

Akademické stáže

V souvislosti se svou pedagogickou činností, kdy jsem v Polsku působil jako učitel na Vysoké škole obchodní v Lodži, jsem realizoval i některé stáže, např. na Vysoké škole pedagogické v Lodži, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v Občanském sdružení Prom ve Wroclavě, Slezské univerzitě v Czesině. Obsahem stáží bylo vzájemné poznávání vědeckého a vzdělávacího obsahu jmenovaných institucí, obohacení rozhledu po polské odborné literatuře, setkávání s odborníky, kteří se zabývají otázkami pedagogiky speciální, multikulturní, filozofií výchovy a andragogickými otázkami ve společnosti. V rámci vědecko-výzkumné činnosti spolupracuji s domácími i zahraničními institucemi. S nimi se podílím na přípravě grantů, např. u GAČR a s polským občanským sdružením Prom spolupracuji na grantových úkolech v rámci Vyšehradského fondu. Moje mezinárodní angažmá, kterého jsem využíval i ve své cestě za habilitací a za udělením profesury, která však mi nebyla přiznána, má několik fází. Jeho vývoj dosáhl i ke spolupráci s vědeckými osobnostmi a institucemi z USA, Anglie a Francie. Výrazné podněty přinesly mé návštěvy Bulharska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny. Jsou to země s vysokou koncentrací Romů. V nich jsem se seznamoval se situaci romských komunit a také fotografoval.

image_6487327.jpg

Mgr. Ondřej Vlach, DiS
IKT

DiS. Orange Factory   Studijní obory: Počítačová grafika  Disertační/diplomová/doktorská práce: nová identita/logo pro město Černošice – tvorba reklamní grafiky – tiskoviny – předtisková příprava – vektorová + pixelová grafika – práce se softwarem Mgr. Univerzita Jana Envangelisty Purkyně  Studijní obory: Pedagogická fakulta - kateda hudební výchovy, zaměření na 2. stupeň ZŠ a SŠ  Disertační/diplomová/doktorská práce: Využití rockové kytary při rozezpívání na základní a střední škole Hra na hudební nástroje: Klavír, kytara, baskytara, bicí Práce s hudebním softwarem Notační programy

771-e1597925455225-150x150.jpg

MgA. Andrej Beneš
Italský jazyk

 

Operní pĕvec Andrej Beneš studoval na Hudební akademii múzických umĕní v Praze u prof. Magdalény Hajossyové, čemuž předcházela četná studia v zahraničí, a to především v Římě a ve Florencii. Andrej je laureátem soutěže G. Taddeiho v Neapoli z roku 2005 a byl vybrán pro koncert talentů se známým tenorem a dirigentem José Curou ve francouzském Nancy. Je členem společnosti Run Operun. Se skladatelem Richardem Pachmanem spolupracoval v roce 2015 na provedení scénického oratoria Mistr Jan Hus při příležitosti oslav 600. výročí upálení husitského mistra, ve kterém ztvárnil roli krále Zikmunda, jejich spolupráce pokračovala v roce 2016 na pašijových hrách, provedených v březnu s Moravskou filharmonií. Andrej Beneš spolupracoval s dirigenty: John Fiore, José Cura, Jaroslav Kyzlink, Robert Jindra, Ondrej Olos, Jiří Petrdlík a další.

Ulrico-Bovo.jpg

Ulrico Bovo
Italský jazyk
 

315403002_3357893911154329_7239973580890532592_n_edited_edited.jpg

Mgr. Jaroslava Svobodová
Český jazyk, pedagogika, 
psychologie


 

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy University (obor učitelství na 1. stupni). Současně s PF absolvovala rozšiřující studium psychologie. Na ZŠ Palmovka působí již 4 rokem. Při práci koordinátorky plnohodnotně využívá vlastních zkušenosti z multikulturního prostředí, kde vyrůstala. Moldavsko-francouzské kořeny jí umožňují lépe porozumět dětem s OMJ a pochopit snadněji jejich potřeby.

  • Black Facebook Icon
bottom of page