top of page
KLAVIRSTART

ODDĚLENÍ KLAVÍRU - HLAVNÍ OBOR

MgA. Jakub Uhlík, Ph.D.

klepac300.jpg
stažený soubor.jpg
heller300.jpg
uhlik300.jpg
kuzela300.jpg

ODDĚLENÍ KLAVÍRU

KLEPAC

 O oddělení : 

Klavírní oddělení připravuje pravidelná koncertní vystoupení svých studentů v Černém sále Mezinárodní konzervatoře Praha, především pro spolužáky, přátele a rodiče, ale i veřejnost. Klavíristé budou participovat na většině celoškolních vystoupení v Divadle v Korunní i mimo ně. Z mimoškolních představení jmenujme účast v abonentním cyklu „ Z hvězdiček rostou hvězdy“ v Národní technické knihovně, v prosinci 2016. Těšíme se také, že budeme moci v rámci koncertů pro školy předvést umělecký růst našich studentů mladým posluchačům. 
Jaromír Klepáč, vedoucí klavírního oddělení

 

uhlik300.jpg

MgA. Jakub Uhlík, Ph.D.

Jakub Uhlík ( 1984 )Pochází z muzikantské rodiny. Začal se hudebně vzdělávat v pěti letech naZUŠ Bohuslava Jeremiáše v Českých Budějovicích ve třídě Mgr. Boženy Slancové. Pokračoval tamtéž ve studiu konzervatoře u profesorky MgA. Magdy Štajnochrové. Svá studia zakončil ve třídě Prof. Ivana Klánského na Pražské HAMU. Absolvoval též roční stáž na Musikhogskole Oslo ve třídě Prof. Havarda Gimseho. Během studijních let se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů pod vedením pedagogů jakými jsou například : Avo Kouyoumidjan, Frederic Lagarde, Jiří Hlinka, Lars Vogt, Walter Groppenberger, Kurt Seibert, Leif Ove Andsnes, Irina Lein- Edelstein, Edith Kraus atp.Je laureátem nebo nositelem cen následujících soutěží :Mezinárodní Smetanovská soutěžMezinárodní klavírní soutěž Beethovenův HradecMezinárodní Chopinovská soutěž v Mariánských LázníchMezinárodní Mahlerovská klavírní soutěžMezinárodní soutěž Rudolfa FirkušnéhoProBohemiaSoutěž Bohuslava MartinůSoutěž konzervatoří ČRVirtuosi per Musica di Pianoforte atd.Na mezinárodní scéně se představil v Německu, Francii, Rakousku, Chorvatsku, Itálii, Norsku, Slovensku, Turecku. Za svoji dosavadní uměleckou dráhu odehrál přes 500 koncertů. A to i pod taktovkou dirgentů : Jakuba Hrůšy, Marka Ivanoviče, Stanislava Vavřínka, Jaroslava Krčka, Davida Švece, Petra Chromčáka, a dalších.Participoval na projektu „In Memory of the Czech Terezín Composers“Vystupoval v rámci festivalů jakými jsou například Janáčkův Máj, Ti nejlepší, Festival Český Krumlov, Sicilia Musica, Klasük müzük Afyonkarahisar, Musiktage Koblenz, Chopinovský festival Mariánské Lázně apod.Aktivně se věnuje také komorní hře. Jeho stálými komorními partnery jsou : Petr Ries ( Česká filharmonie ), Simona Pingitzer ( FOK ), Felix Slováček mladší, Lukáš Moťka ( Č.F. ) a další.V jeho diskografii jsou dvě DVD se záznamem živých koncertů pod labelem Bipp Art. Jako člen ansámblu Prague Modern se podílel na nahrávání s Pascalem Gallois- label Stradivarius.Pedagogicky činný je na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Kde se věnuje výuce komorní hry a výuce klavíru.

kuzela300.jpg

MgA. Augustin Kužela

Pochází z Karlových Varů. Již od dětství měl to štěstí setkávat se s významnými osobnostmi našeho století. Naslouchal radám a zkušenostem mistra Arama Chačaturjana, který často navštěvoval Karlovy Vary. Na Státní konzervatoři v Praze studoval u prof. Dr. Kříže a po absolutoriu pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u prof. Baloghové. Jako sólový klavírista vystupoval koncertně v řadě zemích Evropy (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie), v Japonsku – Tokio, v USA – New York, Chicago, San Francisco, na Tchajwanu – Taipei. Řadu nahrávek realizoval pro Český rozhlas a také pro mnichovský Bayerische Rundfunk. K jeho oblíbeným autorům patří Rachmaninov, Skrjabin, Liszt. Často spolupracuje se zpěváky při koncertech a při přípravě operních děl. Pedagogicky působí jako profesor Státní konzervatoře v Praze.

stažený soubor.jpg

Michal Rezek

Michal Rezek se narodil 28.3.1965 v Kraslicích, pochází z hudební rodiny. Od osmi let se učil hře na housle a klavír na ZUŠ B.Smetany v Plzni. Poté studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Antonína Brejchy. Konzervatoř ukončil sólovým recitálem a koncertem s orchestrem

/ Beethoven: Koncert č.5 Es dur op.73,Plzeňský rozhlasový orchestr, dir. Jiří Malát /.

V roce 1986 začal Michal Rezek studovat na Akademii múzických umění u prof. Petera Toperczera. Kromě cen z národních soutěží získal úspěchy i na mezinárodních klavírních soutěžích / B.Smetany v Hradci Králové, J.N.Hummela v Bratislavě, italské Marsale /.Reprezentoval AMU i na Mezinárodním týdnu vysokých hudebních škol v rakouském Grazu.Pražská studia zakončil získáním ceny E.Sažinové udělované nejúspěšnějším studentům klávesového oddělení a byla mu udělena cena děkana hudební fakulty pro nejlepší studenty školy.

V letech 1990-1992 studoval Michal Rezek mistrovskou třídu na Vysoké hudební škole v Mnichově u prof. Klause Schildeho. Studium zakončil s nejlepším možným výsledkem.

Od roku 1990 se Michal Rezek věnuje intenzivní koncertí činnosti doma i v zahraničí. Jako sólista, komorní hráč a sólista orchestrálních koncertů vystupoval na více než 2000 koncertech v mnoha zemích – Německu, Rakousku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bulharsku, Slovensku, Rusku, Itálii, Recku, Španělsku, Francii, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Dánsku, Anglii, Jižním Irsku, Severním Irsku, Skotsku, Lucembursku, Švédsku, Číně, Koreji a Japonsku. Spolupracoval se známými orchestry a dirigenty, je i velmi vyhledávaným komorním partnerem. Vystupoval např. s houslisty P.Šporclem, F.Novotným, J.Talichem, V.Černochem, P.Bernáškem, L.Čepickým, violoncellisty M.Škampou, D.Veisem, J.Bártou, P.Šporclem, klarinetistkou L.Peterkovou,Wihanovým kvartetem nebo Aflautus kvintetem.

Společně s P.Šporclem získal cenu B.Martinů na festivalu Mladé pódium v Karlových Varech, vystupoval i na jiných festivalech, např. Pražské jaro, Concertus Moravia, Trutnovské hudební jaro, Smetanovské dny v Plzni, aj. Rozsáhlá je i jeho nahrávací činnost pro rozhlasové a vydavatelské firmy, nahrál více než třicet CD a DVD disků.

Od roku 1994 působí Michal Rezek jako profesor sólového klavíru na Pražské konzervatoři. Mezi jeho studenty patří např. Andrea Vavrušová, Michal Svoboda, Jana Klinderová, Pavel Ambrož, Jan Stojánek, Thomas Mann, Sylvia Gruber, Eri Goto, Ena Ariyoshi, Yumi Tanahashi, Yukie Ichimura, Mio Sakamoto, Maria Belyaeva, Po Wei Liu, všichni jsou nositelé cen z mezinárodních klavírních soutěží.

Michal Rezek je velmi často zván do porot klavírních soutěží, vyučoval na mezinárodních mistrovských kurzech v Praze, Londýně, Seoulu, Tokyu, Sapporu, Bělehradu, Sarajevu, Moskvě, Petrohradu, Berlínu. Mnichově.

klepac300.jpg

Mgr. Jaromír Klepáč
 

JAROMÍR KLEPÁČ (1961) je vítězem řady interpretačních soutěží, patří mezi ně např. Chopinova soutěž v Mariánských Lázních, Mezinárodní soutěž v klavírním duu, Interpretační soutěž Ministerstva kultury ČR a další. Na Mezinárodní hudební soutěži ARD 1984 v Mnichově získal 3. cenu a na klavírní soutěži Prix Martinů v Paříži 2. cenu. Má na svém kontě nahrávky pro evropské firmy Supraphon, Panton, Bonton, Calliope, Harmonia Mundi či americkou firmu RIAX. Za nahrávku Mendelssohnova sextetu pro klavír a smyčce získal Diapason d´Or za rok 2006, ocenění pro nejlepší komorní nahrávku roku ve Francii. Jako sólista či vyhledávaný komorní partner vystupuje opakovaně v předních hudebních centrech Evropy a zámoří (USA, Kanada, Asie, Afrika); v Praze patří ke stálicím hudebního života. V posledních sezonách zazářil v Čajkovského Koncertu b moll se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nebo v Lisztově Koncertu Es dur se Symfonickým orchestrem FOK. Provedl také několikrát Schumannův Koncert a moll s Philharmonie Südwestfalen s dirigentem Harrisem Russelem. Klavírní recitály ve Dvořákově síni v Praze, Reykjaviku,Sofii,Bruselu, Haagu, Drážďanech, Frankfurtu n. M., Varšavě byly velmi úspěšné a dočkaly se pozitivního hodnocení i u odborné kritiky. V České republice účinkoval na festivalech Pražské jaro, Pardubické hudební jaro, Dvořákův hudební festival atd... Na festivalu České doteky hudby 2014 vystoupil společně s houslistou Václavem Hudečkem v Mendelssohnově Koncertu pro klavír, housle a orchestr. V listopadu a prosinci 2014 vystoupil na 40 koncertech ve významných francouzských koncertních sálech, kde provedl skladby Sergeje Rachmaninova a Fryderyka Chopina s doprovodem symfonického orchestru. Je profesorem hry na klavír a zároveň vedoucím klavírního oddělení na Mezinárodní konzervatoři Praha. Vede mistrovské kurzy v Salzburgu, Telči, Reykjavíku, Edmontonu, Rio de Janeiru a v Praze

heller300.jpg

MgA. Norbert Heller

Norbert Heller se narodil se v Českém Těšíně, kde se poprvé seznámil s hudbou a klavírem. V patnácti letech byl přijat na konzervatoř v Ostravě do třídy profesorky Marty Toader.V průběhu studia absolvuje četná veřejná vystoupení, natáčí pro rozhlas a televizi.Zúčastňuje se mnoha klavírních soutěží. Vítězí např.v Mezinárodní klavírní soutěži Ludwiga van Beethovena v Hradci nad Moravicí, jako jeden z nejmladších účastníků absolvuje také mezinárodní klavírní soutěž Fryderika Chopina ve Varšavě a soutěž Petra Iljiče Čajkovského v Moskvě.V následujících letech se stává studentem prof. Ivana Moravce a prof. Jana Panenky na Akademii múzických umění v Praze. Komorní hru studuje u prof. Josefa Vlacha. Následují také soutěže ve Vídni ,Vercelli, Bolzanu (Itálie).Norbert Heller koncertuje v mnoha zemích Evropy, ale také v USA (New York, Chicago, Washington D.C., Phoenix), Japonsku (Nagoya, Osaka, Tokyo - Casals Hall). Kromě recitálů se pravidelně se věnuje hudbě komorní, hlavně jako partner houslistů a pěvců. Jeho bohatá diskografie obsahuje tituly z tvorby Beethovena, Brahmse, Smetany, Šostakoviče, Musorgského. Nahrává také na historický nástroj tzv. „hammerklavier".Snímek sonát Franze Schuberta, realizovaných na „hammerklavier“ Konrada Graffa na zámku v Libochovicích, byl oceněn prémií Českého hudebního fondu jako Nahrávka roku. Je prvním českým klavíristou, který kompletně nahrál všechny Mozartovy klavírní sonáty.V roce 2003 začal Norbert spolupracovat s houslistkou Gabrielou Demeterovou, s níž na zámku v Libochovicích natočil komplet sonát pro klavír a housle W.A. Mozarta. Oba interpreti, a tím je nahrávka ojedinělá, hrají na historické nástroje v původním ladění. V roce 2012 vystoupil jako sólista na festivalu v kanadském Niagara-on-the-Lake. Ve stejném roce vzniklo CD s hudbou F. Schuberta a J.M. Hummela s vynikajícím violoncelistou Jiřím Bártou.Od roku 2008 působí na Mezinárodní konzervatoři Praha. Řadu let je členem výboru mezinárodniho hudebního festivalu Mladá Praha (www.mladapraha.cz), který se již 22 let snaží prosazovat, podporovat a seznamovat mladé talentované hudebníky z celého světa.

UHLÍK
  • Black Facebook Icon
bottom of page