OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM:

       Upozornění pro uchazeče o studium:

   

Obecné informace: ZDE

  • Kritéria přijímacích zkoušek 2021/22:
         muzikál  herectví  hudba  média
         zpěv - (world music,jazz, rock, klasický zpěv)
         zpěv - populární zpěv

Zápisový lístek - informace: ZDE

  • Výzva před vydáním rozhodnutí 2. kolo ZDE
  • Výzva před vydáním rozhodnutí 3. kolo ZDE
  • Kvóty pro přijímací řízení 2022/23 ZDE
  • Přihláška ke studiu PDF

Herectví   ZDE

Média  ZDE 

Muzikál   ZDE

Pop zpěv  ZDE

Klasický zpěv   ZDE

Bicí nástroje  ZDE 

Pozoun  ZDE

Akordeon   ZDE

Cimbál  ZDE

Lesní roh  ZDE

Jazzový zpěv  ZDE

Rockový zpěv  ZDE

World music  ZDE

Saxofon  ZDE

Klavír  ZDE

Fagot  ZDE

Harfa   ZDE

Mezinárodní konzervatoř Praha otevírá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok 2022/2023. Více ZDE

Přijímací zkoušky - požadavky

Termíny přijímacích zkoušek:

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Dechové nástroje: 8. 6. 2022 v 10 hodin

Klavír: 7. 6. 2022 v 10 hodin

Múzická a mediální studia: 8. 6. 2022 v 10 hodin

Smyčcové nástroje: 30. 5. 2022 v 10 hodin

Jazzový zpěv: 2. 6. 2022 v 10 hodin

Skladba: 7. 6. 2022 v 10 hodin

Jazzová hudba: 8. 6. 2022 v 10 hodin

Klasický zpěv:  9. 6. 2022 v 10 hodin

Rockový zpěv:  8. 6. 2022 v 10 hodin

Přihlášky ke studiu podávejte do 30. 5. 2022.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

1) Přijímací a talentové zkoušky pro 2. kolo se budou konat

dne 12. 04. 2022 v budově MKP, Olšanská 55/5, Praha 3

 

2) 2. kolo se vyhlašuje pouze pro obory ve kterých nebyly naplněny kvóty pro přijetí studentů v 1. kole (v příloze je uveden seznam oborů, ve kterých lze ještě vykonávat přijímací a talentové zkoušky ve 2. kole).

3) 2. kolo se nevyhlašuje pro obory, ve kterých již byly dosaženy kvóty pro přijetí uchazečů o studiu.

Jedná se o tyto obory:

- Herectví

- Hra na elektrickou kytaru

- Populární zpěv

4) Přihlášky ke studiu pro 2. kolo přijímacích a talentových zkoušek se přijímají v písemné formě do 05. 04. 2022 na adresu školy.

Výsledky přijímacích zkoušek:

16. 6. 2022

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok
2022-2023 - 3. KOLO

19. 4. 2022

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok
2022-2023 - 2. KOLO

12. 4. 2022

Talentové zkoušky - muzikálové herectví 12. 4. 2022 - postup do výběrového kola

10. 2. 2022

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022-2023 - HUDBA

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022-2023 - ZPĚV

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022-2023 - HDU

21. 1. 2022

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022-2023 - HUDBA

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022-2023 - ZPĚV

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022-2023 - HDU

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
2. kolo   >ZDE<

Výsledková listina přijatých uchazečů pro obor MEDIÁLNÍ STUDIA bude zveřejněna dne 29. 1. 2022.

ZPĚV:

populární zpěv:

19. 1. 2022 – 1. termín

21. 1. 2022 – 2. termín

24. 1. 2022 – 2. kolo (= výběrové – postupující z 1. či 2. termínu)

+ TEORIE (= písemný test - od 15:00 hodin)

 

klasický zpěv, rockový zpěv, jazzový zpěv, world music:

19. 1. 2022 – 1. termín

21. 1. 2022 – 2. termín

24. 1. 2022 – TEORIE (= písemný test - od 15:00 hodin)

HUDBA:

19. 1. 2022 – 1. termín

21. 1. 2022 – 2. termín

24. 1. 2022 – TEORIE (= písemný test - od 15:00 hodin)

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ:

herectví:

17. 1. a 19. 1. 2022 – 1. termín

20. 1. – 21. 1. 2022 – 2. termín

24. 1. 2022 – 2. kolo (výběrové – postupující z 1. či 2. termínu)

+ TEORIE (= písemný test - od 15:00 hodin)

 

muzikál:

17. 1. – 18. 1. 2022 – 1. termín

19. 1. – 20. 1. 2022 – 2. termín

24. 1. 2022 – 2. kolo (= výběrové – postupující z 1. či 2. termínu)

+ TEORIE (= písemný test - od 15:00 hodin)

 

múzická a mediální studia:

19. 1. 2022 – 1. termín

21. 1. 2022 – 2. termín

Dne 7. 2. 2022 se bude konat náhradní termín přijímacího řízení pro uchazeče, kteří se omluvili z řádného termínu ze zdravotních důvodů.

V důsledku toho budou zveřejněny konečné výsledky přijímacího řízení ve všech oborech nejdéle do 15. 2. 2022 dle zákona.

  • Black Facebook Icon